Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 601 - 700

Poradové číslo Dodávateľ Popis​

Suma  €

601.
E.M.G. tlmočenie  3 696,00
602.
Číž Ján Ing. cestovné náhrady 49,62
603.
PU FZ cestovné náhrady 83,90
604.
Sládečková Regína PhDr. cestovné náhrady 24,00
605.
Tibor Varga - TSV PAPIER kanc. potreby  2 584,25
606.
GESTUS - Training House, s.r.o Semináre 2 304,00
607.
GESTUS - Training House, s.r.o Semináre 2 592,00
608.
GESTUS - Training House, s.r.o Semináre 2 304,00
609.
GESTUS - Training House, s.r.o Semináre 8 928,00
610.
Disig, a.s. prevádzka a podpora SW pre dat. refer. cien 4/13 504,00
611.
B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 04/13 649,52
612.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 542,80
613.
SOFOS spol. s.r.o. Počítač HP 475,20
614.
Faveo s.r.o Letenka 633,00
615.
DONOR Group, s.r.o. Kombinované kancel. Kreslá 1 260,00
616.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 204,00
617.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 207,00
618.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 622,00
619.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 581,00
620.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 567,00
621.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 405,00
622.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 971,00
623.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 552,00
624.
E.M.G. preklad materiálu 364,66
625.
STORNO FA
626.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 39,79
627.
SANET - Združenie používateľov služby počítačovej siete 04-06/2012  600,00
628.
Generali Slovensko Havarijné poistné 2013/2014 7 530,79
629.
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne 05/13 1 996,92
630.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   37,81
631.
Slovenská zdr.univerzita       ubytovanie 05/12 332,00
632.
Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 649,18
633.
Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 1 119,06
634.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 643,00
635.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 562,00
636.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 800,00
637.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 102,00
638.
ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby 4 015,09
639.
CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží 05/13 248,20
640.
KÁVIČKA.SK, s.r.o. Káva- repre 200,00
641.
KÁVIČKA.SK, s.r.o. Kávovar JURA 689,00
642.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 51,00
643.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 20,16
644.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  65,50
645.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  487,57
646.
SPP, a.s.                      pred. plynu 06/12 2 932,00
647.
ZSE Energia a.s. pred. el. energie 06/13 6 000,00
648.
Číž Ján Ing. Cestovné náhrady 49,62
649.
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady 23,80
650.
Turis Stanislav, Bc. Cestovné náhrady 81,30
651.
UPJŠ Cestovné náhrady 46,82
652.
UNION poisťovňa, a.s.          vyučtovanie poistného Máj 2013 151,10
653.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,10
654.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,10
655.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 1 104,00
656.
E.M.G. preklad materiálu  16,69
657.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 667,00
658.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 408,00
659.
RNDr. Ivan Šarík znalecký posudok geol. vrtu 313,96
660.
Marci Anton, Ing., HAPOSIS technik požiarnej ochrany 05/2013 200,00
661.
Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 05/2013 2 941,29
662.
EXPONET s r.o. Ubytovanie-konferencia v zdravotníctve, ČR- SEPP 210,00
663.
VICOM s.r.o. hyg. potreby 215,13
664.
Straka Ján za služby 05/13 935,90
665.
Talaš Juraj, Ing. Arch., ATELI projekt chladenia kancelárií 1 180,00
666.
PhDr. Eva Timková, agentúra A praktická príručka Zákon o VO, 3ks 33,00
667.
Sodexo, s.r.o. Stravné VS-Sodexo, 05/13 1 717,54
668.
Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS-Sodexo, 05/13 4 640,52
669.
Sodexo, s.r.o. Stravné lístky 06/2013- SEPP 2 016,00
670.
Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 05/13 6,96
671.
Sodexo, s.r.o. Repre- pracovná skupina, kategorizačná rada 05/13 47,04
672.
EDOS-PEM s.r.o. Školenie 51,00
673.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 2 056,31
674.
LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov 05/13 324,00
675.
SATUR TRAVEL a.s. Letenka 290,00
676.
Srncová Marta, JUDr.           právna pomoc 05/2013 1 000,00
677.
E.M.G. preklad materiálu 275,03
678.
BARTEK Viliam rekonštrukčné práce 999,60
679.
TASR                           spravodajský servis a monit. 05/2013 996,00
680.
Disig, a.s. prevádzka a podpora SW pre dat. ref. cien 5/13 504,00
681.
HOUR s.r.o.                    služobné preukazy pre zamestn. MZ 12/12 171,60
682.
IURA Edition s.r.o.            Aktualizácia ASPI 2013 2 128,25
683.
PROEKO BA s.r.o. Školenie 296,00
684.
PROEKO BA s.r.o. Školenie 138,00
685.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 500,00
686.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,40
687.
SATUR TRAVEL a.s. Letenka 300,00
688.
KAPSCH, s.r.o. servisná činnosť 06/13 379,20
689.
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby  400,51
690.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 06/13 327,58
691.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 06/13 323,80
692.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 06/13 625,25
693.
Ortodoncia, s.r.o. správny poplatok 24,83
694.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 109,00
695.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 464,00
696.
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. ubytovanie 85,12
697.
JURIGA s.r.o.                  tonery 167,52
698.
AQUA PRO s.r.o.                pramenitá voda, pl. poháriky 05/2013 359,52
699.
ZOPI TRADE, s.r.o.             umývanie vozidiel 05/13 37,85
700.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  353,94