Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2015

Faktúry 2015 001 - 100

Nová stránka 5
Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA1 MICROSOFT Slovakia, s.r.o. Premium Support
124 800,00
DFA2 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
511,00
DFA3 HOUR s.r.o. Systémová údržba HUMAN 10-12/2014
1 298,30
DFA4 TASR Spravodajský servis a monit. 12/14
996,00
DFA5 Jarolíková Katarína, JAKA Upratovacie práce 12/2014
2 941,29
DFA6 B.V.S. a.s. Zrážková voda 12/14
171,42
DFA7 AJFA+AVIS s.r.o. Predplatné- Čo má vedieť mzdová účt. 2015
49,50
DFA8 UNIQA poisťovňa, a.s. Poistenie vodičov 2015
577,56
DFA9 TREND Representative, s.r.o. Predplatné- Trend 2015
370,00
DFA10 Straka Ján Služby a údržba 12/14
900,00
DFA11 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Predplatné- Zbierka zákonov SR 2015, 1.preddavok
1 241,46
DFA12 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Pers. a mzd. poradca; Práca, mzdy a odmeň. 2015
119,11
DFA13 Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 12/14
469,20
DFA14 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom- SEPP, Ferienčíkova 12/2014
2 394,85
DFA15 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 12/2014
1 351,92
DFA16 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 12/2014
2 350,32
DFA17 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
730,91
DFA18 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 12/2014
338,16
DFA19 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 12/2014 (SEPP)
23,18
DFA20 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka- OPZ 12/2014
2 800,00
DFA21 Agentúra Tempo Školenie
39,90
DFA22 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Knižná publ. Zákon o štátnej službe
16,38
DFA23 JUDr. Jarmila Kováčová Notárske služby
385,91
DFA24 Hl.mesto SR Miestny popl. KO 12/14
597,24
DFA25 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
398,32
DFA26 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 12/14
13,05
DFA27 Agentúra Tempo Školenie
44,90
DFA28 JUDr. Jarmila Kováčová Notárske služby
36,79
DFA29 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 12/14
504,00
DFA30 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
245,76
DFA31 PROEKO BA s.r.o. Školenie
207,00
DFA32 HOUR s.r.o. Aktualizácia a tech. podpora DS r. 2015
1 313,14
DFA33 Centrálny depozitár CP SR a.s. Vedenie účtu CP za rok 2014
198,00
DFA34 HOUR s.r.o. Školenie
96,00
DFA35 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Školenie
66,00
DFA36 B.V.S. a.s. Vodné, Stočné 12/14
298,68
DFA37 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu 12/14
1 303,06
DFA38 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 1-12/15
600,00
DFA39 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Strav. lístky /7055 ks/rok 2015
23 987,00
DFA40 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 12/14
690,00
DFA41 MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. Ročný popl.- kredit. frank. stroja podateľne r. 2015
144,00
DFA42 Faveo s.r.o Letenka
535,00
DFA43 OTIDEA s.r.o. Školenie
126,00
DFA44 OTIDEA s.r.o. Školenie
114,00
DFA45 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 01/15
6 000,00
DFA46 PORADCA s.r.o. Periodikum "Poradca 2015"
79,31
DFA47 Blueframe, s.r.o. Systém. podpora- chod web. stránky 4Q 2014
716,40
DFA48 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka EPS 01/15
21,10
DFA49 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
14 021,63
DFA50 RESULTA s.r.o. Zab. funkčnej prevádzky IS 4Q 2014
2 389,97
DFA51 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA52 Wolters Kluwer s.r.o. Školenie
102,00
DFA53 SPP, a.s. Pred. plynu 01/15
5 472,00
DFA54 PROEKO BA s.r.o. Školenie
69,00
DFA55 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Doplatok- spoluúčať poistnej udalosti
174,51
DFA56 Faveo s.r.o Letenka
548,00
DFA57 Faveo s.r.o Letenka
559,00
DFA58 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
69,70
DFA59 Red Tulip, s.r.o. Tlačoviny
5 526,72
DFA60 Faveo s.r.o Letenka
1 230,00
DFA61 REDI TOUR s.r.o. Letenka
648,20
DFA62 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 01/15
590,11
DFA63 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 01/15
340,76
DFA64 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 01/15
344,72
DFA65 Wolters Kluwer s.r.o. Školenie
84,00
DFA66 PROEKO BA s.r.o. Školenie
69,00
DFA67 PROEKO BA s.r.o. Školenie
69,00
DFA68 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
542,00
DFA69 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
553,00
DFA70 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
1 140,00
DFA71 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného január 2015
54,35
DFA72 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
647,00
DFA73 PROEKO BA s.r.o. Školenie
79,00
DFA74 PROEKO BA s.r.o. Školenie
69,00
DFA75 PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 1Q.- 2015
478,01
DFA76 Jarolíková Katarína, JAKA Upratovacie práce 01/2015
2 941,29
DFA77 Double N, s.r.o. Hyg. potreby
3 091,32
DFA78 SPP, a.s. Pred. plynu 02/15
5 120,00
DFA79 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
51,00
DFA80 LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov 01/15
530,00
DFA81 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 01/2015
1 000,00
DFA82 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
2 355,92
DFA83 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 02/15
6 000,00
DFA84 Fratričová Eva Čistenie kanalizácie
241,23
DFA85 Entrans s.r.o. Preklad materiálu do AJ (OPZ)
60,00
DFA86 Richard Drinka - ADRIA Sťahovacie práce
150,00
DFA87 Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ŠT 01/15
332,00
DFA88 Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 01/15
1 417,20
DFA89 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 01/15
504,00
DFA90 Šiška & Partners s.r.o. Právne služby- ochrana osobných údajov
3 689,40
DFA91 Robert Pecov Pravidelná štvrťročná prehliadka EPS
204,50
DFA92 Straka Ján Služby a údržba 01/15
880,00
DFA93 Peter Finďo - BUSINESS ACTIVIT Predplatné- Slovenský lekár na rok 2015
21,60
DFA94 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 01/2015
200,00
DFA95 Faveo s.r.o Letenka
630,00
DFA96 STORNO
DFA97 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
647,50
DFA98 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
425,00
DFA99 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
647,50
DFA100 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
252,00