Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2015

Faktúry 2015 101 - 200

Por. číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA101 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2015
240,00
DFA102 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2015 (SEPP)
23,18
DFA103 TASR                           Spravodajský servis a monit. 01/15
996,00
DFA104 CCN s.r.o.                     Servis softvéru 01/15
3 600,00
DFA105 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 01/2015
1 360,84
DFA106 AVOAR, s.r.o. Personálno- psychologické poradenstvo
240,00
DFA107 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
322,00
DFA108 B.V.S.  a.s. Zrážková voda 01/15
173,63
DFA109 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
1 197,60
DFA110 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 
100,00
DFA111 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 
653,15
DFA112 Entrans s.r.o. Peklad materiálu do AJ (OPZ)
444,00
DFA113 PROMPT tlačiareň cenín a.s. Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov
744,00
DFA114 PRO - TENDER s.r.o. Školenie
360,00
DFA115 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
112,00
DFA116 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
112,00
DFA117 Hl.mesto SR                    Miestny popl. KO 12/14
597,24
DFA118 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 
396,17
DFA119 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
1 297,50
DFA120 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
648,20
DFA121 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Strav. lístky /1000 ks/ rok 2015
3 400,00
DFA122 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka 01/2015 (SEPP)
2 380,00
DFA123 TIRNA, vydavateľské družstvo   Finančný spravodaj- doplatok za rok 2014
167,02
DFA124 VÍNO MATYŠÁK s.r.o. Stretnutie zástupcov EK- občerstvenie
155,00
DFA125 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží 01/15
198,44
DFA126 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
647,70
DFA127 SPP, a.s.                      Vyúčtovanie plynu 01/15 
6 241,67
DFA128 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 01/2015
2 493,29
DFA129 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
731,40
DFA130 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom- SEPP, Ferienčíkova 01/2015
2 394,85
DFA131 Slovenská pošta, a.s.          Nakreditovanie frank. stroja podateľne
5 000,00
DFA132 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
224,00
DFA133 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
64,00
DFA134 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
41,99
DFA135 Datacomp s.r.o. Prenosný projektor, dataprojektor, príslušenstvo
1 070,05
DFA136 Xepap Kancelársky papier 
1 179,92
DFA137 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie
34,80
DFA138 B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 01/15
423,50
DFA139 OTIDEA s.r.o. Školenie
102,00
DFA140 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
1 830,00
DFA141 Faveo s.r.o Letenka
645,00
DFA142 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA143 Faveo s.r.o Letenka
1 290,00
DFA144 PRO - TENDER s.r.o. Školenie
270,00
DFA145 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 
862,62
DFA146 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 
204,83
DFA147 Red Tulip, s.r.o. Hlav. papiere, potlač
4 481,76
DFA148 IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah
19,96
DFA149 Robert Pecov Výmena požiarnych hlásičov
587,00
DFA150 EUROPEAN COMMISSION Tlmočenie Brusel 
444,00
DFA151 CentrumKolies, s.r.o. Letné pneumatiky
3 932,40
DFA152 Faveo s.r.o Letenka
615,00
DFA153 Slovenská zdr.univerzita       Ubytovanie ŠT 02/15
332,00
DFA154 GRATEX INTERNATIONAL a.s.      Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 01/15
600,00
DFA155 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Zbierka zákonov SR, ročník 2014- vyúčtovanie
1 314,20
DFA156 DELTECH, a.s. Pravidelná kontrola a servis
200,76
DFA157 Faveo s.r.o Letenka
1 574,00
DFA158 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne, prav. servis
1 416,00
DFA159 Floydcom s.r.o. Zariadenie Samsung 
1 150,01
DFA160 SANET - Združenie používateľov Služby počítačovej siete 01-03/2015
600,00
DFA161 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 02/15
590,11
DFA162 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 02/15
344,72
DFA163 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 02/15
340,76
DFA164 ELVYT s.r.o.                   Opravy a údržba výťahov
268,80
DFA165 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
283,00
DFA166 Entrans s.r.o. Preklad materiálu z NJ 
240,00
DFA167 Euro Media Košice, s.r.o. Toney
3 867,00
DFA168 Double N, s.r.o. Čistiace potreby
514,76
DFA169 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
72,00
DFA170 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
347,00
DFA171 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
365,00
DFA172 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
647,20
DFA173 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
647,70
DFA174 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
1 296,38
DFA175 Wolters Kluwer s.r.o. Predplatné- Účtovníctvo ropo a obcí, rok 2015
72,00
DFA176 UNION poisťovňa, a.s.          Vyučtovanie poistného február 2015
95,50
DFA177 Úrad pre dohľad nad zdrav. sta Spr. poplatok za členstvo
66,00
DFA178 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
154,00
DFA179 PERGAMON spol. s r.o. Multifunkčné zariadenie
1 188,00
DFA180 SPP, a.s.                      Pred. plynu 03/15
4 767,00
DFA181 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 03/15
6 000,00
DFA182 EU Generation Školenie
240,00
DFA183 IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah
80,40
DFA184 Jarolíková Katarína, JAKA  Upratovacie práce 02/2015
2 941,29
DFA185 Straka Ján Služby a údržba 02/15
885,00
DFA186 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka  EPS 02/15
21,10
DFA187 NAY  a.s.                      Kávovar SAECO 
329,00
DFA188 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenájom rohoží 12/14
198,44
DFA189 Srncová Marta, JUDr.           Právna pomoc 02/2015
1 000,00
DFA190 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Strav. lístky /5000 ks/
17 181,56
DFA191 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
648,77
DFA192 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
535,00
DFA193 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
647,90
DFA194 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
648,70
DFA195 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
648,70
DFA196 Faveo s.r.o Letenka
647,00
DFA197 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
648,77
DFA198 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
647,00
DFA199 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
647,00
DFA200 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží za 02/15
198,44