Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2015

Faktúry 2015 201 - 300

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA201 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 02/2015
200,00
DFA202 Daňový úrad Bratislava Školenie- odvod na DÚ
48,00
DFA203 SANET - Združenie používateľov Združenie používateľov- členské na r. 2015
33,00
DFA204 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka 02/2015 (SEPP)
2 580,00
DFA205 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Kancelárske stoličky
2 040,00
DFA206 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 02/2015
412,32
DFA207 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 02/2015 (SEPP)
28,80
DFA208 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 03/15
590,11
DFA209 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 03/15
344,72
DFA210 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 03/15
340,76
DFA211 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
117,85
DFA212 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
1 667,08
DFA213 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 02/15
504,00
DFA214 REDI TOUR s.r.o. Letenka
1 297,54
DFA215 REDI TOUR s.r.o. Letenka
1 297,54
DFA216 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
1 297,54
DFA217 Wolters Kluwer s.r.o. Právo a manažment v zdravotníctve- predplatné na r. 2015

66,60

DFA218 CCN s.r.o. Servis softvéru 02/15
3 600,00
DFA219 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
593,00
DFA220 Daňový úrad Bratislava Tlmočenie Brusel- odvod na DÚ
88,80
DFA221 Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 02/15
658,80
DFA222 Ezex s.r.o. - hotel Ambassador Informačný sem.- konferenčná sála, občerstv. (SEPP)
712,50
DFA223 NAR marketing s.r.o. Užívanie Virtuálnej aukčnej siene- balík 15 eAukcií
5 400,00
DFA224 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 02/2015
1 675,39
DFA225 B.V.S. a.s. Zrážková voda 02/15
157,04
DFA226 N Press, s.r.o. Denník N- predplatné na r. 2015
326,70
DFA227 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu 02/15
762,60
DFA228 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
396,50
DFA229 TASR Spravodajský servis a monit. 02/15
996,00
DFA230 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
2 318,52
DFA231 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
564,00
DFA232 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
648,77
DFA233 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 02/14
34,80
DFA234 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
734,86
DFA235 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 02/2015
2 256,53
DFA236 Mária Černá Roztriedenie a vyradenie spisových záznamov
3 750,00
DFA237 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne, prav. servis
132,00
DFA238 Hl.mesto SR Miestny popl. KO 02/15
530,88
DFA239 Kaye Health Systems Consulting Konzultačné služby IZP
3 900,00
DFA240 Wolters Kluwer s.r.o. Školenie
72,00
DFA241 Daňový úrad Bratislava Konzultačné služby IZP- odvod na DÚ
780,00
DFA242 Slovenská pošta, a.s. Predpatné novín 2Q/2015
554,36
DFA243 PROFIKLIMA, s.r.o. Servis, údržba klimat. zar. serverovne
262,15
DFA244 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
120,64
DFA245 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
237,98
DFA246 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
508,40
DFA247 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA248 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA249 Faveo s.r.o Letenka
397,00
DFA250 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
235,00
DFA251 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Strav. lístky /300 ks/
1 020,00
DFA252 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
724,40
DFA253 B.V.S. a.s. Vodné , Stočné 02/15
454,72
DFA254 JUDr. Jarmila Kováčová Notárske služby
431,36
DFA255 DELTECH, a.s. Pravidelná kontrola a servis
200,76
DFA256 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA257 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 02/15
1 260,00
DFA258 Centrum účelových zariadení Školenie
90,00
DFA259 Centrum účelových zariadení Školenie
90,00
DFA260 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
5 120,90
DFA261 Entrans s.r.o. Preklad materiálu
300,00
DFA262 Hl.mesto SR Daň z nehnuteľnosti za rok 2015
13 765,39
DFA263 ÚPSVaR Odvod za nepln. pov. podielu ZT- ZPS ´14
977,00
DFA264 Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ŠT 03/15
332,00
DFA265 Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI Ekol. likvidácia vyr. majetku
341,00
DFA266 D. STEAKHOUSE MEDITERAN, s.r.o Stretnutie- delegácia, európsky komisár
983,40
DFA267 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží za 03/15
198,44
DFA268 Faveo s.r.o Letenka
647,00
DFA269 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
585,00
DFA270 HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA Hosp. mobilizácia- 1Q. 2015
221 700,900
DFA271 REDI TOUR s.r.o. Letenka
1 297,00
DFA272 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného marec 2015
214,03
DFA273 Francúzsky inštitút na Slovensu Extenzívny kurz francúzštiny
282,00
DFA274 Double N, s.r.o. Čistiace a hygienické potreby
1 097,16
DFA275 Faveo s.r.o Letenka
647,00
DFA276 SPP, a.s. Pred. plynu 04/15
2 653,00
DFA277 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 04/15
6 000,00
DFA278 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom- Ferienčíkova 02/2015 (SEPP)
2 394,85
DFA279 Zuzana Krenčeyová - AUTOBAZÁR Prepravná služba (SEPP)
300,00
DFA280 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
363,98
DFA281 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
532,00
DFA282 Faveo s.r.o Letenka
647,00
DFA283 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
594,00
DFA283 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
899,00
DFA284 Straka Ján Za služby 03/2015
955,00
DFA285 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 03/2015
1 000,00
DFA286 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 290,00
DFA287 Faveo s.r.o Letenka
647,00
DFA288 IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah
54,62
DFA289 SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC Cestovné náhrady
193,22
DFA290 HOUR s.r.o. Systémová údržba HUMAN 01-03/2015
1 298,30
DFA291 Richard Drinka - ADRIA Sťahovacie práce
280,00
DFA292 Jarolíková Katarína, JAKA Uprat. služby 03/2015
2 941,29
DFA293 JUDr. Jarmila Kováčová Notárske služby
396,29
DFA294 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Kanc. stoličky
306,00
DFA295 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
347,99
DFA296 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
808,75
DFA297 INGEO - ENVILAB s.r.o. Kontrolné analýzy
798,00
DFA298 Cinema+spol. s r.o. Monit. systém OKI- licencie
11 952,00
DFA299 Ernst & Young Slovakia Poradenské služby IZP
214 080,00
DFA300 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Strav. lístky /5000 ks/
17 181,56