Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2016

Faktúry 2016 - 1001-1100

Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis Suma € Dátum doručenia

Typ

DFA1001 Hl.mesto SR Pluhová 2, 831 03 Bratislava Revízie a servis kotolne, prav. servis
530,88
08.11.2016
Zmluva
DFA1002 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. SNP 10, 814 65 Bratislava Stravovanie bývalí zamestnanci 10/2016
17,40
14.11.2016
Zmluva
DFA1003 TASR Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Spravodajský servis a monit. 10/16
996,00
14.11.2016
Zmluva
DFA1004 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz.
30,00
14.11.2016
Zmluva/OBJ
DFA1005 Agenturis s.r.o. Vrančovičová 1229/62, 841 03 Bratislava Tech. zabezpečenie vystúp. Paper MoonTrio- SK PRES
300,00
14.11.2016
OBJ
DFA1006 ARTRE, s.r.o. Čierny chodník 29, 831 07 Bratislava Vystúpenie Paper Moon Trio- SK PRES
900,00
15.11.2016
OBJ
DFA1007 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
1 298,00
14.11.2016
OBJ
DFA1008 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
469,62
14.11.2016
OBJ
DFA1009 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
496,69
14.11.2016
OBJ
DFA1010 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
1 003,74
14.11.2016
OBJ
DFA1011 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava Poskyt. služby pre systém Navision 10/16
510,00
16.11.2016
Zmluva
DFA1012 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava TREND - predpl. na rok 2017
444,00
16.11.2016
OBJ
DFA1013 Veľvyslanectvo SR v Berlíne Hildebrandstraße 25, D-10785, Berlin, Nemecko Refund. nákladov delegácie MZ SR
2 896,01
16.11.2016
Dohoda o ref. fp
DFA1014 Stála misia SR pri OSN 801 Second Avenue, 10017 New York Refund. nákladov delegácie MZ SR
8 712,00
16.11.2016
Dohoda o ref. fp
DFA1015 European Directorate for the Allée Kastner 7, 67081 Strasbourg Odborná zahraničná literatúra
60,00
16.11.2016
OBJ
DFA1016 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
245,24
14.11.2016
OBJ
DFA1017 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
96,00
18.11.2016
OBJ
DFA1018 JTB Corporate Sales Inc. 3-2-5, Kasumigaseki Bldg. 12F, TOKYO 100-6051, Japan Poplatok za ubytovanie
465,04
18.11.2016
Príloha
DFA1019 JTB Corporate Sales Inc. 3-2-5, Kasumigaseki Bldg. 12F, TOKYO 100-6051, Japan Poplatok za ubytovanie
465,04
18.11.2016
Príloha
DFA1020 B.V.S. a.s. Prešovská 48, 826 46, Bratislava Vodné, stočné 10/16
575,08
21.11.2016
Zmluva
DFA1021 Benestra, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Telekomunikačné služby 10/2016
1 198,66
21.11.2016
Zmluva
DFA1022 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz.
51,60
21.11.2016
Zmluva/OBJ
DFA1023 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz.
583,26
21.11.2016
Zmluva/OBJ
DFA1024 Múzeum mesta Bratislavy Radničná ul. č. 1, 815 18 Bratislava Prehliadka Múzea vinhradníctva- SK PRES
120,00
21.11.2016
OBJ
DFA1025 SANET - Združenie používateľov Vazovova 5, 812 69 Bratislava Služby počítačovej siete 10-12/2016
600,00
21.11.2016
Zmluva
DFA1026 IT Academy s.r.o. Pionierska 15, 831 02 Bratislava Školenie
299,97
21.11.2016
Žiadosť
DFA1027 KVT vzdelávanie s.r.o. Zátišie 10, 831 03 Bratislava Školenie
220,00
21.11.2016
Žiadosť
DFA1028 GEOSPEKTRUM s.r.o. Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava Revízia reg. minerálnych zdrojov TN, TT a NR kraja
17 658,00
22.11.2016
OBJ
DFA1029 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
2 598,00
18.11.2016
OBJ
DFA1030 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
434,59
21.11.2016
OBJ
DFA1031 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
540,39
21.11.2016
OBJ
DFA1032 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
540,39
21.11.2016
OBJ
DFA1033 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
668,00
22.11.2016
OBJ
DFA1034 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava Repre- občerstvenie
348,50
23.11.2016
OBJ
DFA1035 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
96,00
23.11.2016
OBJ
DFA1036 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava Školenie
110,00
23.11.2016
Žiadosť
DFA1037 RICOH Slovakia s.r.o. Koceľova 9, 821 08 Bratislava Oprava kopírky
656,40
24.11.2016
OBJ
DFA1038 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
1 122,000
23.11.2016
OBJ
DFA1039 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
1 965,000
23.11.2016
OBJ
DFA1040 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
2 787,41
24.11.2016
OBJ
DFA1041 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
299,91
24.11.2016
OBJ
DFA1042 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
486,38
24.11.2016
OBJ
DFA1043 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
504,00
25.11.2016
OBJ
DFA1044 JAROLÍN Ján - kancelárska tech Bakošova 16, 841 03 Bratislava Oprava kopírovacích strojov
788,18
28.11.2016
OBJ
DFA1045 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
611,43
28.11.2016
OBJ
DFA1046 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
446,20
28.11.2016
OBJ
DFA1047 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
820,80
28.11.2016
OBJ
DFA1048 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
629,59
28.11.2016
OBJ
DFA1049 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
874,00
28.11.2016
OBJ
DFA1050 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
387,00
28.11.2016
OBJ
DFA1051 Úrad pre dohľad nad zdrav. sta Žellova 2, 892 24 Bratislava Členský poplatok VŠZP
66,00
28.11.2016
Príloha
DFA1052 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Pers. a mzd. poradca; Práca, mzdy a odmeň. 2017
125,06
29.11.2016
OBJ
DFA1053 Úrad podpredsedu vlády SR Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava Odvod nezrovnalosti -OPIS
126 000,00
29.11.2016
Príloha
DFA1054 Úrad podpredsedu vlády SR Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava Odvod nezrovnalosti -OPIS
3 416 558,55
29.11.2016
Príloha
DFA1055 Úrad podpredsedu vlády SR Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava Odvod nezrovnalosti -OPIS
1 120 101,34
29.11.2016
Príloha
DFA1056 Neda Markovská, Prof,MUDr,CSc Rosná 5, 040 01 Košice Prepl. nákladov ubyt.- Konferencia SK PRES
181,30
29.11.2016
Príloha
DFA1057 Zuzana Fabianová PhDr. Starinská 6189/164, 066 01 Humenné Prepl. nákladov ubyt.- Konferencia SK PRES
139,65
29.11.2016
Príloha
DFA1058 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz.
560,83
29.11.2016
Zmluva/OBJ
DFA1059 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz.
514,44
29.11.2016
Zmluva/OBJ
DFA1060 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava Vyučtovanie poistného november 2016
180,01
30.11.2016
Zmluva
DFA1061 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 831 04 Bratislava Prenajom rohoží 11/16
259,04
30.11.2016
Zmluva
DFA1062 S.V.S. Partners, s.r.o. Exnárová 22, 821 03 Bratislava Dialničné známky ročné AT, ČR
1 149,00
30.11.2016
OBJ
DFA1063 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13, 811 09 Bratislava Notárske služby
520,38
30.11.2016
Príloha
DFA1064 LEGIUS, s.r.o. Ivana Bukovčana 28, 84108 Bratislava Grafické sprac. brožúr a rollupov- SK PRES
350,00
30.11.2016
OBJ
DFA1065 Ján Madaj METAL Shape Lomnická 42, 949 01 Nitra Tlač brožúr a rollupov- SK PRES
893,00
30.11.2016
OBJ
DFA1066 TOUR4U, s.r.o. Šikmá 4, 821 06 Bratislava Vyhl. jazda Prešporáčikom- SK PRES
640,00
29.11.2016
OBJ
DFA1067 Arthur D.Little GmbH, Karolínska 650/1, 186 00 Praha Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
20 666,67
30.11.2016
Zmluva/OBJ
DFA1068 Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
4 133,34
30.11.2016
Príloha
DFA1069 Arthur D.Little GmbH, Karolínska 650/1, 186 00 Praha Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
19 411,66
30.11.2016
Zmluva/OBJ
DFA1070 Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
3 882,34
30.11.2016
Príloha
DFA1071 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Pred. plynu 12/2016
5 121,00
01.12.2016
Zmluva
DFA1072 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava Pred. el. energie 12/16
6 000,00
01.12.2016
Zmluva
DFA1073 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
698,39
28.11.2016
OBJ
DFA1074 MAGNET Press Slovakia s.r.o. Šustekova 8, 851 04 Bratislava Predplatné CHIP DVD na rok 2017
71,00
02.12.2016
OBJ
DFA1075 Robert Pecov Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS
25,32
01.12.2016
Zmluva
DFA1076 Straka Ján Rezedova 12, 821 01 Bratislava Za služby 11/2016
930,00
01.12.2016
OBJ
DFA1077 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
879,00
01.12.2016
OBJ
DFA1078 Všeobecná zdravotná poisťovňa Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Prenájom - SEPP 112016
16 974,06
02.12.2016
Zmluva
DFA1079 CCN s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava IT podpora Národ. farmac. register 11/16
600,00
02.12.2016
Zmluva
DFA1080 CCN s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava Servis softvéru 11/16
3 600,00
02.12.2016
Zmluva
DFA1081 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Námestie Bielý kríž č. 1, 831 02 Bratislava Technik požiarnej ochrany 11/2016
200,00
02.12.2016
Zmluva
DFA1082 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 836 05 Bratislava Predplatné- Hospodárske noviny print
3 582,00
05.12.2016
OBJ
DFA1083 ARTRE, s.r.o. Čierny chodník 29, 831 07 Bratislava Vystúpenie Paper Moon Trio- SK PRES
900,00
05.12.2016
OBJ
DFA1084 Austria Trend Hotel Management Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava Večera v rámci Konferencie- SK PRES
2 279,50
05.12.2016
OBJ
DFA1085 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava Repre Akreditačná komisia 11/16
28,80
05.12.2016
OBJ
DFA1086 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava Stravné zamestnancov MZ SR 11/2016
8 792,17
05.12.2016
Zmluva
DFA1087 AQUA PRO s.r.o. Pod Furcou 7, 040 01 Košice Pramenitá voda, pl. poháriky 11/2016
376,56
05.12.2016
Zmluva
DFA1088 AQUA PRO s.r.o. Pod Furcou 7, 040 01 Košice Pramenitá voda, pl. poháriky 11/2016 (SEPP)
39,94
05.12.2016
Zmluva
DFA1089 Ráž Jozef Ing. JUDr. Medená 101/5, 811 02 Bratislava Refundácia platby- prenájmu, ubytovania
498,00
06.12.2016
Príloha
DFA1090 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
1 098,78
05.12.16
OBJ
DFA1091 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
2 446,17
05.12.16
OBJ
DFA1092 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
518,39
05.12.16
OBJ
DFA1093 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
1 114,19
05.12.16
OBJ
DFA1094 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
213,90
05.12.16
OBJ
DFA1095 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
1 170,78
05.12.16
OBJ
DFA1096 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
193,90
05.12.16
OBJ
DFA1097 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
374,59
05.12.16
OBJ
DFA1098 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
643,51
05.12.16
OBJ
DFA1099 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
298,51
05.12.16
OBJ
DFA1100 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka
588,46
05.12.16
OBJ