Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2016

Faktúry 2016 - 801-900

Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis Suma € Dátum doručenia Typ
DFA801 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka 659,00 23.09.2016 OBJ
DFA802 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka 687,00 23.09.2016 OBJ
DFA803 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Tlmočnícke služby 1 488,00 26.09.2016 OBJ
DFA804 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 623,22 26.09.2016 OBJ
DFA805 Čillik Martin, Ing. Dlhá 13, 900 65 Záhorská Ves Školenie 79,00 27.09.2016 Žiadosť
DFA806 BADUCCI Legal, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava Právne služby 20 160,00 27.09.2016 Zmluva
DFA807 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 1 631,08 26.09.2016 OBJ
DFA808 HOUR s.r.o. M. R. štefánika 836/33, 010 01 Žilina Dochádzkové karty zamestnancov MZ SR 171,60 28.09.2016 OBJ
DFA809 Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen Papier 2 376,00 28.09.2016 OBJ
DFA810 ROIN s.r.o. Pestovateľská 9 Čistiace a hygienické potreby 1 606,44 28.09.2016 OBJ
DFA811 CWS-boco Textil Servis Slovens Bojnická 10, 831 04 Bratislava Prenájom rohoží 08/16 198,44 28.09.2016 Zmluva
DFA812 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka 320,00 28.09.2016 OBJ
DFA813 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava Oprava mot. voz. 116,39 29.09.2016 Zmluva/OBJ
DFA814 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava Vyučtovanie poistného september 2016 237,21 30.09.2016 Zmluva
DFA815 SLOVAKIA BUS TRAVEL Štítova 4105/10, 841 10 Bratislava Prenájom minivanu (SK Press) 174,00 30.09.2016 OBJ
DFA816 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Kreditovanie frank. stroja- poštovné 5 000,00 03.10.2016 Príloha
DFA817 Úrad pre dohľad nad zdrav. sta Žellova 2, 892 24 Bratislava Členský poplatok VŠZP 66,00 03.10.2016 Príloha
DFA818 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka 650,00 28.09.2016 OBJ
DFA819 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka 12 685,00 29.09.2016 OBJ
DFA820 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka 1 418,00 29.09.2016 OBJ
DFA821 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 09 Bratislava Oprava mot. voz. 922,76 03.10.2016 Zmluva/OBJ
DFA822 Robert Pecov Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS 25,32 03.10.2016 Zmluva
DFA823 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Bielý kríž 1, 831 02 Bratislava Technik požiarnej ochrany 09/2016 200,00 03.10.2016 Zmluva
DFA824 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby 48,00 03.10.2016 OBJ
DFA825 Falkensteiner Hotel Bratislava Pilárikova 5, 811 03 Bratislava Ubytovanie speakrov- (SK PRES) 281,30 03.10.2016 OBJ
DFA826 Straka Ján Rezedova 12, 821 01 Bratislava Služby 09/2016 875,00 03.10.2016 OBJ
DFA827 Všeobecná zdravotná poisťovňa Mamateyova 17,P.O.BOX 41, 850 05 Bratislava Prenájom - SEPP 09/2016 16 974,06 04.10.2016 Zmluva
DFA828 N Press, s.r.o. Jarošova 1, 831 01 Bratislava Predplatné- Denník N 2016 108,90 04.10.2016 OBJ
DFA829 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Pred. plynu 10/2016 3 362,00 04.10.2016 Zmluva
DFA830 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava Pred. el. energie 10/16 6 000,00 04.10.2016 Zmluva
DFA831 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 658,04 03.10.2016 OBJ
DFA832 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka 640,00 04.10.2016 OBJ
DFA833 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka 651,00 04.10.2016 OBJ
DFA834 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka 1 290,00 04.10.16 OBJ
DFA835 CCN s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava IT podpora Národ. farmac. register 09/16 600,00 05.10.16 Zmluva
DFA836 CCN s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava Servis softvéru 09/16 3 600,00 05.10.16 Zmluva
DFA837 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 831 03 Bratislava Repre Kategorizačná komisia 09/16 64,80 05.10.16 OBJ
DFA838 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 831 03 Bratislava Stravné zamestnancov MZ SR 09/2016 8 058,53 05.10.16 Zmluva
DFA839 Red Tulip, s.r.o. Budatínska 59, 851 06 Bratislava Vizitky, hlav. papier, obaly na spisy 2 815,49 05.10.16 OBJ
DFA840 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 396,43 06.10.16 Zmluva
DFA841 Astur s.r.o. Chorvátska 33, 900 26 Slovenský Grob Vystúpenie sokoliarov- (SK PRES) 207,50 06.10.16 OBJ
DFA842 Limousine Services s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava Preprava osôb- (SK PRES) 72,00 06.10.16 OBJ
DFA843 Limousine Services s.r.o. Rožňavská 24, 821 04 Bratislava Preprava osôb- (SK PRES) 650,00 06.10.16 OBJ
DFA844 TASR Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Spravodajský servis a monit. 09/16 996,00 10.10.16 Zmluva
DFA845 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava Poskyt. služby pre systém Navision 09/16 10 401,60 10.10.16 Zmluva
DFA846 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Pažítková 4, 82102 Bratislava Prenájom garáží č. 11-18; 10/16 1 402,95 10.10.16 Zmluva
DFA847 AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, 040 01 Bratislava Pramenitá voda, pl. poháriky 09/2016 (SEPP) 44,74 10.10.16 Zmluva
DFA848 AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, 040 01 Bratislava Pramenitá voda, pl. poháriky 09/2016 450,72 10.10.16 Zmluva
DFA849 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 09/2016 1 525,82 10.10.16 Zmluva
DFA850 Robert Pecov Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava Výmena zálož. zdroja a pož. hlásičov EPS 1 354,68 10.10.2016 OBJ
DFA851 AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen Uprat. služby 09/2016 3 000,00 10.10.2016 Zmluva
DFA852 B.V.S. a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zrážková voda 9/16 152,62 10.10.2016 Zmluva
DFA853 PosAm s.r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava Podpora Lotus Notes 3Q- 2016 478,01 10.10.2016 Zmluva
DFA854 KOVAL systems, a.s. Krížna 950/10, 018 61 Beluša Dodávka bezpečnostného trezoru 1 816,80 10.10.2016 OBJ
DFA855 Tour4U Travel Agency Panská 37, 811 01 Bratislava Vyhliadková jazda Prešporáčikom- (SK PRES) 640,00 10.10.2016 OBJ
DFA856 Hl.mesto SR Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Miestny popl. KO 09/16 597,24 10.10.2016 Zmluva
DFA857 Mgr. art. Ágnes Kolozsi Eisnerova 58/A, 841 07 Bratislava Kultúrne vystúpenie- (SK PRES) 480,00 11.10.2016 OBJ
DFA858 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Školenie 69,00 11.10.2016 Žiadosť
DFA859 Nakladatelství C.H. Beck s.r.o Tolstého 7, 811 06 Bratislava Školenie 166,80 11.10.2016 Žiadosť
DFA860 Sanatórium Tatranská Kotlina Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry Školenie 25,00 11.10.2016 Žiadosť
DFA861 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 238,90 10.10.2016 OBJ
DFA862 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 509,59 10.10.2016 OBJ
DFA863 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 518,04 10.10.2016 OBJ
DFA864 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 678,39 10.10.2016 OBJ
DFA865 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 1 036,78 10.10.2016 OBJ
DFA866 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice Tonery 1 102,42 11.10.2016 OBJ
DFA867 Pavúk wine restaurant - Richtá Štúrova 95, 900 01 Modra Občerstvenie- (SK PRES) 2 981,50 11.10.2016 OBJ
DFA868 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Spoluúčasť- oprava mot. voz. 165,00 11.10.2016 Zmluva/OBJ
DFA869 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava Poplatok ZPC 1 203,91 11.10.2016 Zmluva
DFA870 Bexa, a.s. Líščie nivy 25, 821 08 Bratislava Prev. a podpora IS 09/16 1 749,60 11.10.2016 Zmluva
DFA871 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 439,40 11.10.2016 Zmluva
DFA872 Benestra, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Telekomunikačné služby 9/2016 1 179,72 11.10.2016 Zmluva
DFA873 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava Školenie 55,00 12.10.2016 Žiadosť
DFA874 Slovenské národné múzeum Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava Prehliadka hradu Červený Kameň- (SK PRES) 238,00 12.10.2016 OBJ
DFA875 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby 249,60 12.10.2016 OBJ
DFA876 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 57,51 11.10.2016 Zmluva
DFA877 B.V.S. a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné, stočné 09/16 548,33 13.10.2016 Zmluva
DFA878 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby 144,00 13.10.2016 OBJ
DFA879 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. SNP 10, 814 65 Bratislava Stravovanie bývalí zamestnanci 9/2016 8,70 13.10.2016 Zmluva
DFA880 Ján Madaj METAL Shape Lomnická 42, 949 01 Nitra Graf., tlačové služby, brožúry 1 230,00 13.10.2016 OBJ
DFA881 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Školenie 69,00 13.10.2016 Žiadosť
DFA882 HEKAS, s.r.o. Švábinského 17, 851 01 Bratislava Školenie 174,00 13.10.2016 Žiadosť
DFA883 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Školenie 348,00 13.10.2016 Žiadosť
DFA884 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Predplatné- Účtovníctvo ROPO a OBCÍ na rok 2017 79,80 13.10.2016 OBJ
DFA885 Zemegula, s.r.o. - reštaurácia Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava Spoločenská akcia- (SK PRES) 6 000,00 14.10.2016 OBJ
DFA886 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka 737,00 14.10.2016 OBJ
DFA887 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 518,91 17.10.2016 OBJ
DFA888 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 540,39 17.10.2016 OBJ
DFA889 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 179,00 17.10.2016 OBJ
DFA890 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 538,39 17.10.2016 OBJ
DFA891 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 1 978,17 17.10.2016 OBJ
DFA892 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka 635,00 17.10.2016 OBJ
DFA893 Austria Trend Hotel Management Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava Ubytovanie speakrov- (SK PRES) 928,49 17.10.2016 OBJ
DFA894 RESULTA s.r.o. Moskovská 25, 811 08 Bratislava Zab. funkčnej prevádzky IS 3.Q 2016 2 389,97 17.10.2016 Zmluva
DFA895 RESULTA s.r.o. Moskovská 25, 811 08 Bratislava Switch a konfigurácia zariadenia 6 000,00 17.10.2016 OBJ
DFA896 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Pluhová 2 , 831 03 Btatislava Revízie a servis kotolne, prav. servis 132,00 18.10.2016 Zmluva/OBJ
DFA897 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Pluhová 2 , 831 03 Btatislava Revízie a servis kotolne, neprav. servis 1 537,50 18.10.2016 Zmluva/OBJ
DFA898 PROMPT tlačiareň cenín a.s. J.Hagaru 9, 831 51 Bratislava Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov 540,00 19.10.2016 OBJ
DFA899 ZSE Energy Solutions, s.r.o. Čulenova 6, 811 09 Bratislava Servisné práce na trafostanici 288,00 19.10.2016 OBJ
DFA900 SLOVAKIA BUS TRAVEL Štítova 4105/10, 841 10 Bratislava Prenájom autobusu- (SK PRES) 564,00 19.10.2016 OBJ