Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2017

Faktúry 2017 - CN, PP, ZZPP, DFZ, OST

Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis Suma € Dátum doručenia

Typ

CN 1 CN 1 Úrad verejného zdravotníctvaSR Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Cestovné náhrady
1 026,330
10.01.2017
Cest. príkaz
CN 2 CN 2 Drucker Tomáš Ing. JUDr. Uzbecká 16/11743, 821 07 Bratislava Cestovné náhrady
67,50
24.01.2017
Cest. príkaz
CN 3 CN 3 Drucker Tomáš Ing. JUDr. Uzbecká 16/11743, 821 07 Bratislava Cestovné náhrady
90,66
25.01.2017
Cest. príkaz
CN 4 CN 4 UPJŠ Tr.SNP 1, 040 66 Košice Cestovné náhrady
44,95
25.01.2017
Cest. príkaz
CN 5 CN 5 UPJŠ Tr.SNP 1, 040 66 Košice Cestovné náhrady
107,70
25.01.2017
Cest. príkaz
CN 6 CN 6 Úrad verejného zdravotníctvaSR Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Cestovné náhrady 54,00 2.2.2017 Cest. príkaz
CN 7 CN 7 Regionálny úrad Verej. zdravot Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica Cestovné náhrady 446,50 9.2.2017 Cest. príkaz
CN 8 CN 8 Hlinka Milan, Ing. Staronová 1747/2A, 969 01 Banská Štiavnica               Cestovné náhrady 37,06 15.2.2017 Cest. príkaz
CN 9 CN 9 Machová Mária, MUDr. Kvetinová 12, 974 04 Banská Bystrica                Cestovné náhrady 29,40 15.2.2017 Cest. príkaz
CN 10 CN 10 Ing.Jagerčíková Ľudmila Pod Kozákom 713/10, 962 31 Sliač Cestovné náhrady 26,50 15.2.2017 Cest. príkaz
CN 11 CN 11 Donič Viliam, MUDr. Fucienska 69, 040 14 Košice Cestovné náhrady 57,46 15.2.2017 Cest. príkaz
CN 12 CN 12 Úrad verejného zdravotníctvaSR Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Cestovné náhrady 54,00 16.2.2017 Cest. príkaz
CN 13 CN 13 SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC Tatranská 354, 05952 Velká Lomnica Cestovné náhrady 328,20 16.2.2017 Cest. príkaz
CN 14 CN 14 Drucker Tomáš Ing. JUDr. Uzbecká 16/11743, 821 07 Bratislava Cestovné náhrady
225,00
27.02.2017
Cest. príkaz
CN 15 CN 15 U.S.Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice Cestovné náhrady
53,00
28.02.2017
Cest. príkaz
CN 16 CN 16 Fakultná nem. s poliklinikou Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina Cestovné náhrady
26,10
28.02.2017
Cest. príkaz
CN 17 CN 17 Fakultná nem. s poliklinikou Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina Cestovné náhrady
21,88
28.02.2017
Cest. príkaz
CN 18 CN 18 Hudečková H. Doc.,MUDr.,PhD., Kuzmányho 27, 03680 Martin Cestovné náhrady
42,00
06.03.2017
Cest. príkaz
CN 19 CN 19 Úrad verejného zdravotníctvaSR Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Cestovné náhrady
473,79
06.03.2017
Cest. príkaz
CN 20 CN 20 Regionálny úrad Verej. zdravot Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica Cestovné náhrady
493,28
06.03.2017
Cest. príkaz
CN 21 CN 21 UPJŠ Tr.SNP 1, 040 66 Košice Cestovné náhrady
44,05
13.03.2017
Cest. príkaz
CN 22 CN 22 UPJŠ Tr.SNP 1, 040 66 Košice Cestovné náhrady
19,50
13.03.2017
Cest. príkaz
CN 23 CN 23 Hlinka Milan, Ing. Staronová 1747/2A Cestovné náhrady
37,06
13.03.2017
Cest. príkaz
CN 24 CN 24 Svorad Jozef Hruboňovo 183, 951 25 Hruboňovo Cestovné náhrady
15,70
13.03.2017
Cest. príkaz
CN 25 CN 25 Hurová Jana Ing. Švermova 5, 071 01 Michalovce Cestovné náhrady
71,30
13.03.2017
Cest. príkaz
CN 26 CN 26 Lepej Ján, Doc.MUDr. Starozagorská 6, 040 00 Košice Cestovné náhrady
60,46
14.03.2017
Cest. príkaz
CN 27 CN 27 Ing.Jagerčíková Ľudmila Pod Kozákom 713/10, 962 31 Sliač Cestovné náhrady
26,50
14.03.2017
Cest. príkaz
CN 28 CN 28 DUBINSKÝ P. MUDr.PhD. Beniakovce 140 Cestovné náhrady
57,10
14.03.2017
Cest. príkaz
CN 29 CN 29 Dóci Ivan MUDr.Doc. Diamantova 16, 040 11 Košice Cestovné náhrady
35,80
14.03.2017
Cest. príkaz
CN 30 CN 30 Úrad verejného zdravotníctvaSR Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Cestovné náhrady
165,90
16.03.2017
Cest. príkaz
CN 31 CN 31 Zajícová Oľga Slovanská 300/5, 958 04 Partizánske Storno poplatok ubytovania
210,00
13.3.2017
Cest. príkaz
CN 32 CN 32 Laktišová Michaela, Mgr. Bc. Argentínska 8, 919 21 Zeleneč Storno poplatok ubytovania
68,20
14.3.2017
Cest. príkaz
CN 33 CN 33 Georg V. Sabin Am Hovel 13, D-40667 MEERBUSCH, Deutschland Ref. cestovných nákladov
317,81
28.3.2017
Cest. príkaz
CN 34 CN 34 Kollárová Jana, MUDr. Budanova 23, 04001 Košice Ref. cestovných nákladov
95,50
29.3.2017
Cest. príkaz
Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis Suma € Dátum doručenia

Typ

PP 1 PP 1 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Predplatné- Zdravotnícke noviny
25,87
28.12.2016
OBJ
PP 2 PP 2 EFFEKTIVE BILANZ, s.r.o. Hornádska 24/5119, 821 07 Bratislava Sl. admin. a ekon. manažmentu 12/16
1 080,000
12.01.2017
Zmluva
PP 3 PP 3 EFFEKTIVE BILANZ, s.r.o. Hornádska 24/5119, 821 07 Bratislava Sl. admin. a ekon. manažmentu 01/17 1 080,000 6.2.2017 Zmluva
PP 4 PP 4 Ing. Andrea Zlochová Bulíkova 13, 851 04 Bratislava Audit fin. prostriedkov
4 166,670
28.02.2017
Zmluva
PP 5 PP 5 EFFEKTIVE BILANZ, s.r.o. Hornádska 24/5119, 821 07 Bratislava Sl. admin. a ekon. manažmentu 02/17
1 080,000
02.03.2017
Zmluva
PP 6 PP 6 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Zdravotnícke noviny -PP
25,87
2.3.2017
OBJ
PP 201740007 ReSocia, n. o. Petrovce 2 09431 Petrovce Zber údajov a dát  
170,00 €
12.5.2017 OBJ
PP 201740008 V OBZOR s.r.o. Exnárova 7 821 03 Bratislava Predplatné- Alkoholizmus a drogové závislosti 2017  
20,00 €
12.5.2017 OBJ
PP 201740009 NÁVRAT-RDZO Kráľová 540 96001 Zvolen Zber údajov a dát  
170,00 €
15.5.2017 OBJ
PP 201740010 Pro RETEST Pečnianska 25 95101 Bratislava Zber údajov a dát  
170,00 €
15.5.2017 OBJ
PP 201740011 ROAD, nezisková organizácia Handlovská 11 851 01 Bratislava Zber údajov a dát  
170,00 €
15.5.2017 OBJ
PP 201740012 Komunita - Ľudovítov n.o. Šopy 3 94111 Palárikovo Zber údajov a dát  
170,00 €
19.5.2017 OBJ
PP 201740013 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka  
491,60 €
17.5.2017 OBJ
PP 201740014 NELEGÁL Nový svet 35 94201 Šurany Zber údajov a dát  
170,00 €
17.5.2017 OBJ
PP 201740015 Čistý deň, n.o. Hodská cesta 1228 92401 Galanta Zber údajov a dát  
170,00 €
17.5.2017 OBJ
PP 201740016 Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce 30 05973 Žakovce Zber údajov a dát  
170,00 €
19.5.2017 OBJ
PP 201740017 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Vážska 1876/38 92601 Sereď Zber údajov a dát  
170,00 €
17.5.2017 OBJ
PP 201740018 Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2 08001 Prešov Zber údajov a dát  
170,00 €
19.5.2017 OBJ
PP 201740019 MANUS o. z. Koceľova 2 03601 Martin Zber údajov a dát  
170,00 €
19.5.2017 OBJ
PP 201740020 Nádej - Reménység, n.o. Hlavná 196 94621 Veľké Kosihy Zber údajov a dát  
170,00 €
19.5.2017 OBJ
PP 201740021 ŠANCA n.o. Remetské Hámre 114 07241 Remetské Hámre Zber údajov a dát  
170,00 €
19.5.2017 OBJ
PP 201740022 PAHOROK, n.o. Bohunice 29 93505 Bohunice Zber údajov a dát  
170,00 €
19.5.2017 OBJ
PP 201740023 Z - NÁVRAT centrum n. o. Nová cesta 385 02942 Bobrov Zber údajov a dát   
170,00 €
23.5.2017 OBJ
PP 201740024 PROVITAL, občianske združenie Hviezdoslavova 509 97241 Koš Zber udajov a dat   
170,00 €
24.5.2017 OBJ
PP 201740025 ADAM, o.z.  Staré záhrady 34 82105 Bratislava Zber údajov a dát   
170,00 €
24.5.2017 Zmluva/OBJ
PP 201740026 ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO Osuského 10 85103 Bratislava Zber údajov a dát   
170,00 €
25.4.2017 OBJ
PP 201740027 Občianske združenie " V I C T U S" Majerský rad 2722 96301 Krupina Zber údajov a dát  
170,00 €
1.6.2017 OBJ
PP 201740028 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka   
416,29 €
2.6.2017 OBJ
PP 201740029 COR centrum n.o. Osloboditeľov 13 97632 Badín Zber údajov a dát  
170,00 €
5.6.2017 OBJ
PP 201740030 IMI TRADE  s.r.o. Jánošíkova 21 010 01 Žilina Nákup a potlač reklamných predmetov
4 647,23 €
7.6.2017 OBJ
PP 201740031 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Obšerstvenie - stretnutie odborníkov z drog. problematiky   
403,20 €
13.6.2017 OBJ
PP 201740032 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka 
1 018,00 €
19.6.2017 OBJ
Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis pre zverejnenie
Suma €
Typ Dátum zaúčtovania
PP 201740033 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
434,36 €
OBJ 30.8.2017
PP 201740034 Občianske združenie Odyseus Hannova 10 852 23 Bratislava Zber údajov a dát
210,00 €
OBJ 6.9.2017
PP 201740035 Združenie STORM Nedbalova 17 94901 Nitra Zber údajov a dát
840,00 €
OBJ 11.9.2017
PP 201740036 Občianske združenie PRIMA Hviezdoslavovo nám. 17 81101 Bratislava Zber údajov a dát
420,00 €
OBJ 12.9.2017
PP 201740038 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
1 119,92 €
OBJ 20.10.2017
PP 201740039 EQUILIBRIA, s.r.o. Letná 42 040 01 Košice Grafické a reprografické tlačiarenské sllužby
5 333,74 €
OBJ 10.11.2017
PP 201740041 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka   
700,01 €
OBJ 27.11.2017
PP 201740040 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka   
686,00 €
OBJ 22.11.2017
PP 201740041 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka 700,01 € OBJ 27.11.2017
PP 201740042 PROVITAL, občianske združenie Hviezdoslavova 509 97241 Koš Realizácia odborného cyklu - preventívna intervencia 9 900,00 € OBJ 21.12.2017
Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis Suma € Dátum doručenia

Typ

ZZPP ZZPP 1 ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Tel. služby
58,41
05.01.2017
Príloha
ZZPP ZZPP 2 ORANGE Slovensko a.s.       Metodova 8, 821 08 Bratislava   Tel. služby 48,30 7.2.2017 Príloha
ZZPP ZZPP 3 ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Tel. služby
46,00
17.03.2017
Príloha
ZZPP 201770004 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Telekomunik. služby 03/2017
70,51 €
6.4.2017 Zmluva
ZZPP 201770006 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Telekomunik. služby 04/2017
48,00 €
5.5.2017 Zmluva
ZZPP 201770007 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava Telekomunik. služby 05/2017
56,40 €
12.6.2017 Zmluva
Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis pre zverejnenie
Suma €
Typ Dátum zaúčtovania
ZZPP 201770009 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava telekomunikačné služby
48,00 €
Zmluva 11.9.2017
ZZPP 201770008 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava telekomunikačné služby
55,16 €
Zmluva 7.7.2017
ZZPP 201770012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava telekomunikačné služby
55,00 €
Zmluva 9.11.2017
ZZPP 201770013 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava telekomunikačné služby   
48,60 €
Zmluva 8.12.2017
Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis pre zverejnenie
Suma €
Dátum doručenia Typ
DFZ 201720001 Barclay Gillian St Andrews House Edinburgh Refundácia nákladov za ubytovanie
387,00 €
1.1.2017 Príloha
DFZ 201720002 University of Aberdeen Polwart Building Foresterhill Aberdeen Úhrada konferenčného poplatku
120,00 €
27.3.2017 OBJ
DFZ 201720003 Max Gassmann Lyrenweg 88 8047 Zurich Refundácia ZPC
495,00 €
16.2.2017 Príloha
DFZ 201720004 EU Generation Erlachgasse 12/16 A-1100 Viedeň Školenie
240,00 €
2.3.2017 Príloha
DFZ 201720005 Stále zastúpenie SR pri EU Avenue de Cortenbergh 79 Bruxelles Refundácia nákladov pre stále zastúpenie SR pri EU
5 472,00 €
24.2.2017 Zmluva
DFZ 201720006 National Heslt Insurance Fund Váci út 73/A 1139 Budapest ročný príspevok MANEHUHB
6 500,00 €
24.3.2017 Príloha
DFZ 201720007 National Heslt Insurance Fund Váci út 73/A 1139 Budapest Dobropis-ročný príspevok
- 249,17 €
1.6.2017 Príloha
DFZ 201720008 Erasmus Universiteit Rotterdam iBMG Burgemeester Oudlaan 50 Rotterdam Účastnícky poplatok   
750,00 €
22.6.2017 Príloha
DFZ 201720009 Erasmus Universiteit Rotterdam iBMG Burgemeester Oudlaan 50 Rotterdam    
750,00 €
22.6.2017  
DFZ 201720010 LSE London School of economics and political science    
3 295,83 €
30.6.2017  
DFZ 201720014 LSE London School  LSE Enterprise Ltd Školenie 
1 971,80 €
24.11.2017  
DFZ 201720015 LSE London School  LSE Enterprise Ltd Školenie
2 208,56 €
29.11.2017  
Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis pre zverejnenie Suma € Typ Dátum zaúčtovania
DFZ 201720012 ISPOR Lawrence square Blvd. south 505 08648 New York školenie
950,00 €
Príloha 19.10.2017
DFZ 201720013 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane Bleiweisova 4 1000 Ljubljana Refundácia fin prostriedkov
390,00 €
OBJ 2.11.2017
DFZ 201720014 LSE London School   Školenie 1 971,80 € Príloha 24.11.2017
DFZ 201720015 LSE London School   Školenie 2 208,56 € Príloha 29.11.2017
DFZ 201720016 Arthur D. Little, s.r.o.   Poskytovanie poradenských služieb 34 990,00 € Zmluva 22.12.2017
Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis pre zverejnenie
Suma €
Dátum doručenia Typ
OST 201790001 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálna nám. 1 82101 Bratislava Daň z nehnuteľnosti na rok 2017
18 018,51 €
7.4.2017 Príloha
OST 201790002 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR   Nezrovnalosť - odvod
1 744,09 €
26.4.2017 Príloha
OST 201790003 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava Vyúčtovanie poistného 04/2017
121,57 €
2.5.2017 Zmluva
OST 201790004 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava Poistenie vodičov 05/17-18
192,52 €
13.4.2017 Zmluva
OST 201790005 Daňový úrad   Odvod DPH
24,00 €
1.4.2017 Príloha
OST 201790006 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina 845 45 Bratislava Doplatok úhrad platieb
8 127,12 €
4.5.2017 Príloha
OST 201790007 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni
4 500,00 €
15.5.2017 OBJ
OST 201790008 Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 058 01 Poprad Daň z nehnuteľnosti
118,69 €
5.5.2017 Príloha
OST 201790009 Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33 08901 Svidník Daň z nehnuteľnosti 2017
452,54 €
9.5.2017 Príloha
OST 201790010 Generali Poisťovňa, a.s. Mlynské nivy 1 81109 Bratislava Poistenie vozidiel PZP a HP 
7 743,58 €
29.5.2017 Zmluva
OST 201790011 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu  
150,58 €
31.5.2017 Zmluva
OST 201790012 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni
4 500,00 €
31.5.2017 OBJ
Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis pre zverejnenie
Suma €
Typ Dátum zaúčtovania
OST 201790016 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava Pistenie budovy
2 387,09 €
Zmluva 3.7.2017
OST 201790017 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu
199,90 €
Príloha 4.7.2017
OST 201790018 AUTOSKLO H&D spol. s r.o. Vajnorská 93 831 04 Bratislava Oprava čelného skla MV
0,00 €
OBJ 6.7.2017
OST 201790019 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu
41,27 €
Príloha 2.8.2017
OST 201790020 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni
5 000,00 €
OBJ 11.8.2017
OST 201790021 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu
16,60 €
Príloha 28.8.2017
OST 201790022 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava Poistná udalosť
- 414,35 €
Príloha 5.9.2017
OST 201790023 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu
144,46 €
Príloha 18.10.2017
OST 201790025 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Margita Hrivňáková & partners, s. r. o. Májkova 3 820 05 Bratislava Náhrady súdneho poplatku a trovy právneho zastúpenia
70,00 €
Príloha 16.10.2017
OST 201790026 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Margita Hrivňáková & partners, s. r. o. Májkova 3 820 05 Bratislava Náhrady súdneho poplatku a trovy právneho zastúpenia
533,59 €
Príloha 16.10.2017
OST 201790027 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu
158,51 €
Príloha 30.10.2017
OST 201790028 Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni
4 000,00 €
OBJ 13.11.2017
OST 201790030 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Hlboká cesta 2, 811 04 Bratislava refundácia ZPC   
192,00 €
Zmluva 23.11.2017
OST 201790031 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu  
182,00 €
Príloha 4.12.2017
OST 201790032 JUDr. Marián Abrahám Legionárska 2 811004 Bratislava  Úhrada trov právneho zastúpenia 
1 058,67 €
Príloha 6.12.2017
OST 201790033 JUDr. Milan Tomkuliak  Tomašikova 12, 821 02 Bratislava Úhrada trov 
24 836,83 €
Príloha 13.12.2017
OST 201790034 Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28 91171 Trenčín Úhrada výdavkov na školiace aktivity pre subjekty HM 
1 530,00 €
Príloha 13.12.2017
OST 201790035 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13 81109 Bratislava Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu 7 383,50 € Zmluva 19.12.2017
OST 201790036 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13 81109 Bratislava Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu 6 645,00 € Zmluva 19.12.2017
OST 201790037 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13 81109 Bratislava Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu 5 906,40 € Zmluva 19.12.2017
OST 201790038 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13 81109 Bratislava Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu 17 719,80 € Zmluva 19.12.2017
OST 201790039 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13 81109 Bratislava Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu 17 719,80 € Zmluva 19.12.2017
OST 201790040 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A 813 60 Bratislava Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu 147,62 € Príloha 20.12.2017
​​​​​