Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2017

Faktúry 2017 - 101-200

Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis Suma € Dátum doručenia

Typ

DFA 101 Max Gassmann Lyrenweg 88, 8047 ZURICH Switzerland Refund. cestovných nákladov
495,00
02.02.17 Príloha
DFA 102 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  Zákonné poistné mot. voz.
193,76
6.2.2017 Zmluva
DFA 103 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  Havarijné poistné mot. voz.
271,27
6.2.2017 Zmluva
DFA 104 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  Zákonné poistné mot. voz.
1 595,88
3.2.2017 Zmluva
DFA 105 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava  Letenka
277,00
31.1.2017 Objednávka
DFA 106 Univerzitna nemocnica Bratisla Pažítková 4, 82102 Bratislava  Prenájom garáží č. 11-18;  02/17
1 402,95
3.2.2017 Zmluva
DFA 107 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Jilemnického 3, 911 01 Trenčín   Poskytovanie IS VS
1 980,00
3.2.2017 Zmluva
DFA 108 JUDr. Michal Kriško Púpavova 85, 84104 Bratislava Prekladateľské služby
350,00
3.2.2017 Objednávka
DFA 109 Red Tulip, s.r.o. Budatínska 59, 851 06 Bratislava    Vizitky
98,40
3.2.2017 Objednávka
DFA 110 Red Tulip, s.r.o. Budatínska 59, 851 06 Bratislava    Vizitky
69,60
3.2.2017 Objednávka
DFA 111 AQUA PRO s.r.o.                Pod Furcou 7, 040 01 Košice                   Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2017
352,56
6.2.2017 Zmluva
DFA 112 AQUA PRO s.r.o.                Pod Furcou 7, 040 01 Košice                   Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2017 (SEPP)
27,17
6.2.2017 Zmluva
DFA 113 CCN s.r.o.                     Pribinova 25, 811 09 Bratislava Servis softvéru 01/17
3 600,00
6.2.2017 Zmluva
DFA 114 CCN s.r.o.                     Pribinova 25, 811 09 Bratislava IT podpora Národ. farmac. register 01/17
600,00
6.2.2017 Zmluva
DFA 115 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava Stravné zamestnancov MZ SR 01/2017
9 162,00
6.2.2017 Zmluva
DFA 116 ELVYT s.r.o.                   Nobelova 12, 917 00 Trnava       Opravy a údržba výťahov
268,80
6.2.2017 Zmluva
DFA 117 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Námestie Bielý kríž č. 1, 831 02 Bratislava    Technik požiarnej ochrany 01/2017
200,00
7.2.2017 Zmluva
DFA 118 Hl.mesto SR                    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava           Miestny popl. KO 01/17
530,88
7.2.2017 Zmluva
DFA 119 Ringier Axel Springer Prievozská 14, 82109 Bratislava Zverejnenie inzercie
2 000,000
7.2.2017 Objednávka
DFA 120  AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen Uprat. služby 01/2017
2 990,00
7.2.2017 Zmluva
DFA 121 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13, 811 09 Bratislava   Notárske služby 
26,28
7.2.2017 Príloha
DFA 122 KAPSCH, s.r.o. Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava  Servisná činnosť 01/17
378,00
7.2.2017 Zmluva
DFA 123 Benestra, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava  Telekomunikačné služby 01/2017
1 082,93
8.2.2017 Zmluva
DFA 124 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava    Prekladateľské služby
48,00
8.2.2017 Objednávka
DFA 125 NAR marketing s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava Balík 8 eAukcií virt. aukčnej siene
5 796,00
8.2.2017 Objednávka
DFA 126 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Telekom. služby 
395,82
8.2.2017 Zmluva
DFA 127 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava    Letenka
625,00
8.2.2017 Objednávka
DFA 128 Lobodášová Nadežda, Mgr. Saratovská 5, 841 02 Bratislava  Ref. nákladov za parkovacie miesta
1 198,80
9.2.2017 Príloha
DFA 129 NAY  a.s.                      Tuhovská 15, 830 26 Bratislava         Kávovary
1 347,00
9.2.2017 OBJ
DFA 130 STORNO FA
DFA 131 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Telekomunikačné služby 01/2017
1 254,79
9.2.2017 Zmluva
DFA 132 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Račianska 142/A, 832 54 Bratislava                 Oprava mot. voz. 
1 524,91
10.2.2017 OBJ
DFA 133 RICOH Slovakia s.r.o. Koceľova 9, 821 08 Bratislava     Oprava kopírky
691,20
10.2.2017 OBJ
DFA 134 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Telekom. služby
513,16
10.2.2017 Zmluva
DFA 135 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  Telekomunikačné služby 01/2017
597,66
10.2.2017 Zmluva
DFA 136 SPP, a.s.                      Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  Vyúčt. plynu 01/2017
2 998,17
10.2.2017 Zmluva
DFA 137 Tibor Varga - TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec Kancelárske potreby
3 776,46
10.2.2017 OBJ
DFA 138 Martin Ďurčo - INBUILD Jégeho 12, 821 08 Bratislava  Úprava priestorov kancelárií
5 974,32
10.2.2017 OBJ
DFA 139 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava Repre Kategorizačná komisia 01/17
21,60
10.2.2017 OBJ
DFA 140 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava Repre Akreditačná komisia 01/17
36,00
10.2.2017 OBJ
DFA 141 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava    Letenka
1 154,00
10.2.2017 OBJ
DFA 142 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
1 475,16
10.2.2017 OBJ
DFA 143 Bexa, a.s. Líščie nivy 25, 821 08 Bratislava  Prev. a podpora IS 01/17
1 749,60
13.2.2017 Zmluva
DFA 144 TASR                           Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava   Spravodajský servis a monit. 01/16
996,00
13.2.2017 Zmluva
DFA 145 SANET - Združenie používateľov Vazovova 5, 812 69 Bratislava   Združenie používateľov- členské 2017
33,00
13.2.2017 Zmluva
DFA 146 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. SNP 10, 814 65 Bratislava      Stravovanie bývalí zamestnanci 01/2017
13,05
13.2.2017 Zmluva
DFA 147 STORNO FA
DFA 148 Red Tulip, s.r.o. Budatínska 59, 851 06 Bratislava    Vizitky
69,60
13.2.2017 OBJ
DFA 149 GRATEX INTERNATIONAL a.s.      Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava      Poskyt. služby pre systém  Navision 01/17
18,00
13.2.2017 Zmluva
DFA 150 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava  Školenie
69,00
13.2.2017 Príloha
DFA 151 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
679,46
13.2.2017 OBJ
DFA 152 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
654,61
13.2.2017 OBJ
DFA 153 Pavol Mikula-GASTROline Belinského 18, 851 01 Bratislava Repre- občerstvenie
554,70
15.2.2017 Príloha
DFA 154 KAPSCH, s.r.o. Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava  Digitálne telefóny, príslušentvo 
2 650,06
15.2.2017 OBJ
DFA 155 Úrad Vádneho auditu Drieňova 34, 826 50 Bratislava Odvod fin. prostriedkov- rozhodnutie
634,70
13.2.2017 Príloha
DFA 156 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
408,54
13.2.2017 OBJ
DFA 157 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice  Tonery, príslušenstvo 
1 782,82
16.2.2017 OBJ
DFA 158 Nakladatelství C.H. Beck s.r.o Tolstého 7, 811 06 Bratislava  Školenie
150,00
16.2.2017 Príloha
DFA 159 Nakladatelství C.H. Beck s.r.o Tolstého 7, 811 06 Bratislava  Školenie
150,00
16.2.2017 Príloha
DFA 160 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava    Letenka
639,00
15.2.2017 OBJ
DFA 161 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava   Oprava mot. voz.
203,68
20.2.2017 OBJ
DFA 162 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava  Revízie a servis kotolne
708,00
20.2.2017 Zmluva
/Objednávka
DFA 163 SANET - Združenie používateľov Vazovova 5, 812 69 Bratislava   Služby počítačovej siete 01-03/2017 
600,00
20.2.2017 Zmluva
DFA 164 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava    Letenka
645,00
20.2.2017 OBJ
DFA 165 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava    Letenka
639,00
20.2.2017 OBJ
DFA 166 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava    Letenka
569,00
20.2.2017 OBJ
DFA 167 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
368,64
20.2.2017 OBJ
DFA 168 EU Generation Erlachgasse 12/16, A-1100 Wien Školenie
240,00
20.2.2017 Príloha
DFA 169 Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava  Školenie- odvod na DÚ
48,00
20.2.2017 Príloha
DFA 170 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava    Školenie
59,00
21.2.2017 Príloha
DFA 171 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava    Školenie
59,00
21.2.2017 Príloha
DFA 172 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava    Školenie
59,00
21.2.2017 Príloha
DFA 173 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava    Školenie
69,00
21.2.2017 Príloha
DFA 174 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava    Školenie
69,00
21.2.2017 Príloha
DFA 175 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Školenie
138,00
21.2.2017 Príloha
DFA 176 Peter Finďo - BUSINESS ACTIVIT Nám. SNP 5, 974 01 Banská Bystrica                Predplatné- Slovenský lekár 2017
21,60
22.2.2017 OBJ
DFA 177 B.V.S. a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zrážková voda 01/17
159,72
23.02.2017
Zmluva
DFA 178 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Oprava kopírky
504,00
23.02.2017
OBJ
DFA 179 HAMAX, s.r.o. Vinohradnícka 3, 821 07 Bratislava Výmena vertikálnych žalúzií
795,95
23.02.2017
OBJ
DFA 180 Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI Vigľašská 6, 851 06 Bratislava Preprava majetku, ekol. likvidácia vyr.majetku
760,00
23.02.2017
OBJ
DFA 181 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
124,80
24.02.2017
OBJ
DFA 182 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz.
498,06
27.02.2017
OBJ
DFA 183 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz.
288,83
27.03.2017
OBJ
DFA 184 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz.
6 860,70
27.03.2017
OBJ
DFA 185 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice Skartovač
501,95
27.02.2017
OBJ
DFA 186 Ing, Milosalav Ilavský, PhD. Lazaretská 13, Lazaretská 13 811 08 Bratislava Vypracovanie znaleckého posudku
11 760,00
27.02.2017
OBJ
DFA 187 MICROSOFT Slovakia, s.r.o. Prievozska 4 D, 821 09 Bratislava Premium Support
124 800,00
27.02.2017
Zmluva
DFA 188 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava Vyučtovanie poistného február 2017
161,67
28.02.2017
Zmluva
DFA 189 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Námestie Bielý kríž č. 1, 831 02 Bratislava Technik požiarnej ochrany 02/2017
200,00
28.02.2017
Zmluva
DFA 190 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
4 589,25
27.02.2017
OBJ
DFA 191 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
697,28
23.02.2017
OBJ
DFA 192 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
560,00
28.02.2017
OBJ
DFA 193 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
531,00
28.02.2017
OBJ
DFA 194 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
560,00
28.02.2017
OBJ
DFA 195 DOXX - stravné lístky Kálov 356, 010 01 Źilina Strav. lístky /2000 ks/
7 587,84
28.02.2017
OBJ
DFA 196 SL.INŠTITÚT INTERNÝCH AUDITOR. P:O.BOX 46, 821 15 Bratislava 215 Školenie
275,00
01.03.2017
Príloha
DFA 197 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Pred. plynu 3/2017
4 832,00
01.03.2017
Zmluva
DFA 198 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava Pred. el. energie 03/17
6 000,00
01.03.2017
Zmluva
DFA 199 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 831 04 Bratislava Prenájom rohoží 02/17
198,44
01.03.2017
Zmluva
DFA 200 Všeobecná zdravotná poisťovňa Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Prenájom - SEPP 02/2017
16 974,06
01.03.2017
Zmluva