Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2017

Faktúry 2017 - 201-300

Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis Suma € Dátum doručenia

Typ

DFA 201 B.V.S. a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné, Stočné 01/17
580,86
01.03.2017
Zmluva
DFA 202 Straka Ján Rezedova 12, 821 01 Bratislava Za služby 02/2017
905,00
01.03.2017
OBJ
DFA 203 National Health Insurance Fund Váci út. 73/A, Maďarsko, 1139 Budapest Databáza EURIPID
6 500,00
02.03.2017
Zmluva
DFA 204 Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava Databáza EURIPID- odvod na DÚ
1 300,00
02.03.2017
Príloha
DFA 205 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava Školenie
204,00
03.03.2017
Príloha
DFA 206 LINTNER Alexander Ing.-SAKON Hálova 2, 851 01 Bratislava Servis a oprava kávovarov 02/17
483,00
06.03.2017
Zmluva/OBJ
DFA 207 AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. Bazovského 3137/17, 841 01 Bratislava Školenie
110,00
06.03.2017
Príloha
DFA 208 APUEN AKADÉMIA Zámocká 8, 811 01 Bratislava Školenie
630,00
06.03.2017
Príloha
DFA 209 SL.INŠTITÚT INTERNÝCH AUDITOR. P:O.BOX 46, 821 15 Bratislava 215 Školenie
225,00
06.03.2017
Príloha
DFA 210 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava Stravné zamestnancov MZ SR 02/2017
9 312,48
06.03.2017
Zmluva
DFA 211 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava Repre Kategorizačná komisia 02/17
72,00
06.03.2017
OBJ
DFA 212 CCN s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava Servis softvéru 02/17
3 600,00
06.03.2017
Zmluva/OBJ
DFA 213 CCN s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava IT podpora Národ. farmac. register 02/17
600,00
06.03.2017
Zmluva
DFA 214 AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen Uprat. služby 02/2017
2 990,00
06.03.2017
Zmluva
DFA 215 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice Tonery
350,40
06.03.2017
OBJ
DFA 216 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice Tonery
4 107,12
06.03.2017
OBJ
DFA 217 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice Tonery
420,48
06.03.2017
OBJ
DFA 218 AQUA PRO s.r.o. Pod Furcou 7, 040 01 Košice Pramenitá voda, pl. poháriky 02/2017
266,16
06.03.2017
Zmluva
DFA 219 AQUA PRO s.r.o. Pod Furcou 7, 040 01 Košice Pramenitá voda, pl. poháriky 02/2017 (SEPP)
29,16
06.03.2017
Zmluva
DFA 220 Univerzitna nemocnica Bratisla Pažítková 4, 82102 Bratislava Prenájom garáží č. 11-18; 03/17
1 402,95
06.03.2017
Zmluva
DFA 221 Red Tulip, s.r.o. Budatínska 59, 851 06 Bratislava Vizitky, hlav. papier
3 091,20
06.03.2017
OBJ
DFA 222 KAPSCH, s.r.o. Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava Servisná činnosť 02/17
378,00
06.03.2017
Zmluva
DFA 223 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Jilemnického 3, 911 01 Trenčín Poskytovanie IS VS
1 980,00
06.03.2017
Zmluva
DFA 224 INTERCHAIR s.r.o. Trnavská 112 , 826 33 Bratislava Kancelárske kreslá a stoličky
5 850,00
07.03.2017
OBJ
DFA 225 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
631,00
07.03.2017
OBJ
DFA 226 DELTECH, a.s. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Pravidelná kontrola a servis
240,36
08.03.2017
Zmluva
DFA 227 Benestra, s.r.o. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Telekomunikačné služby 02/2017
1 103,75
08.03.2017
Zmluva
DFA 228 B.V.S. a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zrážková voda 02/17
148,19
08.03.2017
Zmluva
DFA 229 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby
395,89
08.03.2017
Zmluva
DFA 230 Slovenská zdr.univerzita Limbová 12 , 833 03 Bratislava Školenie
60,00
09.03.2017
Príloha
DFA 231 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčt. plynu 02/2017
1 724,71
09.03.2017
Zmluva
DFA 232 Zeleň Slovakia s.r.o. Višňová 2, 831 03 Bratislava Zimná údržba parkovísk 02/17
469,20
09.03.2017
Zmluva
DFA 233 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava Poskyt. služby pre systém Navision 02/17
1 440,00
09.03.2017
Zmluva
DFA 234 JAROLÍN Ján - kancelárska tech Bakošova 16, 841 03 Bratislava Oprava kopírovacích strojov
1 786,43
10.03.2017
OBJ
DFA 235 Bexa, a.s. Líščie nivy 25, 821 08 Bratislava Prev. a podpora IS 01/17
1 749,60
10.03.2017
Zmluva
DFA 236 Hl.mesto SR Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Miestny popl. KO 02/17
530,88
10.03.2017
Zmluva
DFA 237 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Oprava kopírky
98,40
13.03.2017
Zmluva
DFA 238 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Školenie
74,00
13.03.2017
Príloha
DFA 239 Agentúra Tempo Jánošíkova 1, 010 01 Źilina Školenie
597,60
13.03.2017
Príloha
DFA 240 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava Školenie
59,00
13.03.2017
Príloha
DFA 241 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 02/2017
1 131,04
13.03.2017
Zmluva
DFA 242 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby
452,40
13.03.2017
Zmluva
DFA 243 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 02/2017
863,76
13.03.2017
Zmluva
DFA 244 B.V.S. a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava Vodné, Stočné 02/17
474,78
13.03.2017
Zmluva
DFA 245 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Oprava kopírky
44,40
13.03.2017
OBJ
DFA 246 TASR Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Spravodajský servis a monit. 02/16
996,00
13.03.2017
Zmluva
DFA 247 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz.
819,11
13.03.2017
OBJ
DFA 248 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava Revízie a servis kotolne
132,00
13.03.2017
Zmluva
DFA 249 Fratričová Eva Dudvážska 25, 821 07 Bratislava Čistenie kanalizácie
75,98
14.03.2017
OBJ
DFA 250 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
615,00
13.03.2017
OBJ
DFA 251 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
625,00
13.03.2017
OBJ
DFA 252 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
515,00
13.03.2017
OBJ
DFA 253 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
1 045,38
13.03.2017
OBJ
DFA 254 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
584,88
13.03.2017
OBJ
DFA 255 AVOAR, s.r.o. Strmé sady 29, 841 02 Bratislava 42 Personálno-psychologické poradenstvo
1 080,00
15.03.2017
OBJ
DFA 256 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
1 194,00
15.03.2017
OBJ
DFA 257 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
79,20
16.03.2017
OBJ
DFA 258 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Predpatné novín 1Q/2017
608,34
06.03.2017
OBJ
DFA 259 Tibor Varga - TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec Kancelárske potreby
1 419,71
20.3.2017
OBJ
DFA 260 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
1 192,36
20.3.2017
OBJ
DFA 261 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
303,68
20.3.2017
OBJ
DFA 262 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
639,78
20.3.2017
OBJ
DFA 263 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
701,20
20.3.2017
OBJ
DFA 264 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
269,32
16.3.2017
OBJ
DFA 265 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka
779,00
20.3.2017
OBJ
DFA 266 Robert Pecov Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS
25,32
21.3.2017
OBJ
DFA 267 HOUR s.r.o. M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Systémová údržba HUMAN 01-03/2017
1 298,30
21.3.2017
Zmluva
DFA 268 Red Tulip, s.r.o. Budatínska 59, 851 06 Bratislava Vizitky
100,80
21.3.2017
OBJ
DFA 269 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava Školenie
118,00
22.3.2017
Príloha
DFA 270 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Školenie
120,00
22.3.2017
Príloha
DFA 271 Stále zastúpenie SR pri EÚ Avenue de Cortenbergh 79, B-1000 Brussels Občerstvenie- konferencia
5 472,00
22.3.2017
Príloha
DFA 272 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
635,00
23.3.2017
OBJ
DFA 273 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
635,00
23.3.2017
OBJ
DFA 274 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
557,00
23.3.2017
OBJ
DFA 275 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
201,60
23.3.2017
OBJ
DFA 276 SOFOS spol. s r.o. Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava Príslušenstvo internetovej siete
4 735,58
23.3.2017
Príloha
DFA 277 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ref. nákladov občerstvenia
209,22
23.3.2017
Príloha
DFA 278 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava Ref. nákladov občerstvenia
1 809,25
23.3.2017
Príloha
DFA 279 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Zbierka zákonov SR, 2. preddavok r.2017
792,00
17.3.2017
OBJ
DFA 280 ROIN s.r.o. Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava Čistiace a hygienické potreby
4 109,52
27.3.2017
OBJ
DFA 281 MIHI.sk, s.r.o. Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča Kancelárske potreby
3 442,50
27.3.2017
OBJ
DFA 282 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice Tonery, kazety, valce
5 724,25
28.3.2017
OBJ
DFA 283 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
1 528,98
27.3.2017
OBJ
DFA 284 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
770,24
27.3.2017
OBJ
DFA 285 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 Letenka
603,16
27.3.2017
OBJ
DFA 286 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka
615,00
27.3.2017
OBJ
DFA 287 JUDr. Michal Kriško Púpavova 85, 84104 Bratislava Prekladateľské služby
420,00
29.3.2017
OBJ
DFA 288 MM-Sat s.r.o. J. Hollého 692, 908 41 Šaštín-Stráže Servis sat. zariadenia
150,00
29.3.2017
OBJ
DFA 289 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, 831 04 Bratislava Prenájom rohoží 03/17
259,04
29.3.2017
Zmluva/OBJ
DFA 290 Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava Odvod DzP PO 2016
480,00
30.3.2017
Príloha
DFA 291 HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA
Hosp. mobilizácia 1Q. 2017
256 486,50
30.3.2017
Príloha
DFA 292 Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava Školenie- odvod na DÚ
24,00
28.3.2017
Príloha
DFT 293 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka  
790,00 €
3.4.2017 Príloha
DFT 294 Marci Anton Ing.-HAPOSIS Námestie Biely kríž 1110/1 83102 Bratislava-Nové Mesto Výkon technika  PO   
200,00 €
4.4.2017 Zmluva
DFT 295 skRASTer s.r.o. 47 090 11 Vyšný Orlík Nákup nástenných tabúľ  
820,00 €
4.4.2017 Zmluva
DFT 296 AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2 960 47 Zvolen Upratovacie služby na MZ 
2 990,00 €
3.4.2017 Zmluva
DFT 297 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 85005 Bratislava Prenájom nebytových priestorov 
16 974,06 €
3.4.2017 Zmluva
DFT 298 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV   
59,29 €
3.4.2017 OBJ
DFT 299 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín Poskytovanie služieb IS a VS
1 980,00 €
4.4.2017 Zmluva
DFT 300 City Hotels Slovakia, a. s. Drieňová 14 821 01 Bratislava Zabezpečenie priestorov na konferenciu IHCO
15 875,00 €
4.4.2017 OBJ