Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2017

Faktúry 2017 - 401-500

Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis Suma_EUR Dátum doruč.

Typ

DFT 401 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka  
981,78 €
2.5.2017 OBJ
DFT 402 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka   
952,27 €
2.5.2017 OBJ
DFT 403 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka  
697,00 €
2.5.2017 OBJ
DFT 404 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka  
525,00 €
2.5.2017 OBJ
DFT 405 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV  
277,36 €
2.5.2017 OBJ
DFT 406 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104 040 01 Košice Tonery
2 283,25 €
2.5.2017 OBJ
DFT 407 Ján Straka Rezedova 1488/12 82102 Bratislava-Ružinov Čistiace a upratovacie práce za 04/2017  
800,00 €
2.5.2017 OBJ
DFT 408 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava Inzercia   
108,68 €
2.5.2017 OBJ
DFT 409 Mafra Slovakia, a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava Inzercia   
260,64 €
3.5.2017 OBJ
DFT 410 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín Poskytovanie IS  a VS 
1 980,00 €
3.5.2017 Zmluva
DFT 411 Marci Anton Ing.-HAPOSIS Námestie Biely kríž 1110/1 83102 Bratislava-Nové Mesto Technik PO 04/2017  
200,00 €
3.5.2017 Zmluva
DFT 412 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 85005 Bratislava Prenájom SEPP 04/2017
16 974,06 €
3.5.2017 Zmluva
DFT 413 AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2 960 47 Zvolen Upratovacie služby 04/2017
2 990,00 €
4.5.2017 Zmluva
DFT 414 CCN s.r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava IT podpora NFR 04/2017  
600,00 €
4.5.2017 Zmluva
DFT 415 CCN s.r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava Servis softvéru 04/2017
3 600,00 €
4.5.2017 Zmluva
DFT 416 ELVYT, spol. s.r.o. Nobelova ul. 12 917 00 Trnava Revízia výťahov  
690,91 €
4.5.2017 OBJ
DFT 417 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 040 01 Košice Pramenitá voda   
304,56 €
5.5.2017 OBJ
DFT 418 Kapsch s.r.o. Cesta na Senec 2/A 82404 Bratislava Srvisné činnosti 04/2017  
378,00 €
5.5.2017 OBJ
DFT 419 Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítkova 4 82101 Bratislava Prenájiom priestorov
1 302,80 €
5.5.2017 Zmluva
DFT 420 EMARK s.r.o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Poskytnutie podpornych sluzieb pre EIS za obdobie 04/2017
1 896,00 €
9.5.2017 OBJ
DFT 421 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 040 01 Košice Pramenitá voda SEPP 04/2017  
24,00 €
5.5.2017 Zmluva
DFT 423 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Služby pevnej siete 04/2017  
128,84 €
9.5.2017 Zmluva
DFT 425 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Vyúčtovanie el. energie 04/2017
5 396,46 €
9.5.2017 Zmluva
DFT 426 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 85005 Bratislava Ročné vyúčtovanie záloh 2016
-11 024,03 €
5.5.2017 Zmluva
DFT 427 BHP Tatry, s. r. o. Dvořákovo nábrežie 6 811 02 Bratislava Ubytovacie a konferenčné služby
4 991,10 €
20.4.2017 OBJ
DFT 428 ALBIZIA s. r. o. Úžiny 7467/1 831 06 Bratislava Záhradnícke práce átrium MZ  
156,00 €
10.5.2017 OBJ
DFT 429 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. Nám.SNP 10 814 65 Bratislava Stravovanie bývalí zamestnanci 04/2017  
13,05 €
10.5.2017 Zmluva
DFT 430 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Stravné zamestnancov
9 127,61 €
10.5.2017 Zmluva
DFT 431 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Repre kategorizacna komisia 04/2017  
58,50 €
10.5.2017 OBJ
DFT 432 Delikanti s.r.o. nám. Hraničiarov 35 831 03 Bratislava Repre Akredicna komisia 04/2017  
31,50 €
10.5.2017 OBJ
DFT 433 BENESTRA, s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava Telekomunikačné služby  04/2017  
967,73 €
10.5.2017 Zmluva
DFT 434 Robert Pecov Osuského 1649/38 85103 Bratislava-Petržalka Výmena ústredne EPS
5 654,69 €
10.5.2017 OBJ
DFT 435 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava Zrážková voda 04/2017  
158,15 €
10.5.2017 Zmluva
DFT 436 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálna nám. 1 82101 Bratislava Miestny poplatok KO 04/2017  
530,88 €
10.5.2017 Zmluva
DFT 437 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka  
245,00 €
11.5.2017 OBJ
DFT 438 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV
1 669,92 €
11.5.2017 OBJ
DFT 439 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV  
51,60 €
11.5.2017 OBJ
DFT 440 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 04/2017  
699,38 €
11.5.2017 Zmluva
DFT 441 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Neobmedzený mob. internet 04/2017  
461,29 €
11.5.2017 Zmluva
DFT 442 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 04/2017  
996,08 €
11.5.2017 Zmluva
DFT 443 Ján Jarolín - kancelárska technika Bakošova 16 84103 Bratislava - Lamač Oprava kopírovacích strojov
1 472,82 €
11.5.2017 OBJ
DFT 444 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Vyúčtovanie plynu 04/2017
4 975,82 €
11.5.2017 Zmluva
DFT 445 NAY a.s.  Tuhovská 15 830 06 Bratislava Nákup kávovaru  
499,00 €
12.5.2017 OBJ
DFT 446 AVOAR, s.r.o. Strmé sady 29 841 02 Bratislava Personálno-psycholog. poradenstvo  
240,00 €
12.5.2017 OBJ
DFT 447 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka  
473,00 €
12.5.2017 OBJ
DFT 448 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka  
758,00 €
11.5.2017 OBJ
DFT 449 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
1 042,00 €
16.5.2017 OBJ
DFT 450 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
1 149,32 €
16.5.2017 OBJ
DFT 451 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
1 472,35 €
16.5.2017 OBJ
DFT 452 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
2 070,00 €
16.5.2017 OBJ
DFT 453 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka  
268,83 €
16.5.2017 OBJ
DFT 454 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava Vodné, stočné 04/2017  
532,73 €
16.5.2017 Zmluva
DFT 455 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV  
132,00 €
16.5.2017 OBJ
DFT 456 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. Pluhová 2 83103 Bratislava Revizia a servis kotolne   
300,00 €
17.5.2017 OBJ
DFT 457 Eva Fratričová Dudvážska 25 821 07 Bratislava Čistenie kanalizácie  
123,98 €
17.5.2017 OBJ
DFT 458 Red Tulip s.r.o. Budatínska 59 851 06 Bratislava Kancelársky materiál  
984,00 €
17.5.2017 OBJ
DFT 459 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR  04/2017  
996,00 €
18.5.2017 Zmluva
DFT 460 Systeming, s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení 
7 254,00 €
18.5.2017 Zmluva
DFT 461 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Dobropis - Slovenská pošta
- 31,68 €
23.5.2017 Príloha
DFT 462 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 98401 Lučenec Kancelársky materiál   
31,56 €
19.5.2017 Zmluva
DFT 463 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete  Vazovova 5 81107 Bratislava Za služby počítačovej siete 4-6/2017  
600,00 €
19.5.2017 Zmluva
DFT 464 N Press, s.r.o. Jarošova 1 831 03 Bratislava Predplatné denníka N - vyúčtovanie  
517,04 €
16.5.2017 Príloha
DFT 465 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina Verejná správa SR - vyúčtovanie zálohy  
96,00 €
22.5.2017 Príloha
DFT 466 Správa účelových zariadení Drotárska cesta 4748/46 81102 Bratislava ZPC   
700,00 €
22.5.2017 Príloha
DFT 467 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka  
441,87 €
22.5.2017 OBJ
DFT 468 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava Školenie  
69,00 €
22.5.2017 Príloha
DFT 469 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104 040 01 Košice Kancelársky materiál   
74,88 €
23.5.2017 OBJ
DFT 470 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. Prievozská 14 821 09 Bratislava Uverejnene inzercie 
2 000,00 €
23.5.2017 OBJ
DFT 471 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka  
630,00 €
24.5.2017 OBJ
DFT 472 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka  
635,00 €
24.5.2017 OBJ
DFT 473 Alza.sk s. r. o. Bottova 7/6654 81109 Bratislava Notebooky s príslušenstvom
5 828,55 €
25.5.2017 OBJ
DFT 475 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka  
486,29 €
25.5.2017 Príloha
DFT 476 ROIN, s. r. o. Pestovateľská 9 821 04 Bratislava Čistiace prostriedky   
64,56 €
26.5.2017 OBJ
DFT 477 Generali Poisťovňa, a.s. Mlynské nivy 1 81109 Bratislava Preplatok na poistnom 
- 45,27 €
26.5.2017 Zmluva
DFT 478 DOUBLE P, s.r.o. Pestovateľská 3 821 04 Bratislava Promo stena 
2 304,00 €
29.5.2017 OBJ
DFT 479 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka 
3 640,00 €
29.5.2017 Príloha
DFT 480 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka  
525,00 €
29.5.2017 Príloha
DFT 481 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. Blagoevova 9 851 04 Bratislava Zakúpenie systému ArcGis 
16 046,00 €
29.5.2017 OBJ
DFT 482 Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava Uverejnenie inzercie   
700,43 €
29.5.2017 OBJ
DFT 484 Mafra Slovakia, a.s. Nobelova 34 83605 Bratislava Uverejnenie inzercie 
1 520,40 €
1.6.2017 OBJ
DFT 485 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka   
529,00 €
1.6.2017 OBJ
DFT 486 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka  
383,72 €
1.6.2017 OBJ
DFT 488 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka  
458,76 €
1.6.2017 OBJ
DFT 489 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka    
392,61 €
1.6.2017 OBJ
DFT 490 Ján Jarolín - kancelárska technika Bakošova 16 84103 Bratislava - Lamač Oprava kopírovacích strojov
1 807,86 €
1.6.2017 OBJ
DFT 491 CWS-boco Slovensko, s. r. o. Bojnická 10 831 04 Bratislava Prenajom rohozi 05/2017  
259,04 €
1.6.2017 Zmluva
DFT 492 Amperia, s. r. o. Budatínska 6086/13 851 05 Bratislava-Petržalka Revízie el. spotrebičov
1 941,60 €
1.6.2017 OBJ
DFT 493 Ján Straka Rezedova 1488/12 82102 Bratislava-Ružinov Čistiace a upratovacie práce za 05/2017
1 000,00 €
2.6.2017 Príloha
DFT 494 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 98401 Lučenec Kancelárske potreby
1 852,14 €
2.6.2017 OBJ
DFT 495 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby   
93,60 €
2.6.2017 OBJ
DFT 496 Marci Anton Ing.-HAPOSIS Námestie Biely kríž 1110/1 83102 Bratislava-Nové Mesto Technik PO 05/2017  
200,00 €
5.6.2017 Zmluva
DFT 497 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Doxx-stravné lístky
7 587,84 €
5.6.2017 OBJ
DFT 498 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104 040 01 Košice Tonery
3 214,30 €
5.6.2017 OBJ
DFT 499 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín Poskytovanie IS a VS
1 980,00 €
5.6.2017 Zmluva
DFT 500 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka   
972,00 €
6.6.2017 OBJ