Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2017

Faktúry 2017 - 901-1012

Druh dokladu Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis pre zverejnenie
Suma €
Typ Dátum zaúčtovania
DFT 201710901 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
998,06 €
OBJ 11.10.2017
DFT 201710902 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
660,05 €
OBJ 11.10.2017
DFT 201710903 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
491,27 €
OBJ 10.10.2017
DFT 201710904 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
635,00 €
OBJ 11.10.2017
DFT 201710905 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7 040 01 Košice Dobropis
- 297,60 €
Príloha 5.10.2017
DFT 201710906 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálna nám. 1 82101 Bratislava Miestny poplatok KO 09/2017
597,24 €
Zmluva 13.10.2017
DFT 201710907 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 09/2017
1 444,76 €
Zmluva 13.10.2017
DFT 201710908 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 09/2017
443,19 €
Zmluva 13.10.2017
DFT 201710909 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BA 109 TF
210,84 €
OBJ 13.10.2017
DFT 201710910 Fratričová Eva Dudvážska 25 821 07 Bratislava Čistenie kanalizácie
75,98 €
OBJ 13.10.2017
DFT 201710911 Robert Pecov Osuského 1649/38 85103 Bratislava-Petržalka Prehliadka EPS za 09/2017
25,32 €
Zmluva 13.10.2017
DFT 201710912 EMARK s.r.o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Poskytnutie podpornych sluzieb pre EIS za obdobie 09/2017
1 896,00 €
OBJ 13.10.2017
DFT 201710913 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava Neobmedzený mob. internet 09/2017
530,40 €
Zmluva 13.10.2017
DFT 201710914 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 98401 Lučenec Kancelárske potreby
888,00 €
OBJ 13.10.2017
DFT 201710915 Red Tulip s.r.o. Budatínska 59 851 06 Bratislava Vizitky
174,00 €
OBJ 13.10.2017
DFT 201710916 Projects, s. r. o. Jána Stanislava 24 841 05 Bratislava Tlač prezentačného materialu
578,26 €
OBJ 13.10.2017
DFT 201710917 Best Hotel Properties a.s. Dvořákovo nábrežie 6 81102 Bratislava Občerstvenie počas bilateráleho stretnutia
1 837,00 €
OBJ 16.10.2017
DFT 201710918 Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 91101 Trenčín Kancelárske potreby
3 898,00 €
Zmluva 16.10.2017
DFT 201710919 Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11 811 06 Bratislava Poplatok ZPC
417,08 €
Príloha 16.10.2017
DFT 201710920 Martin Ďurčo - IN BUILD Beskydská 3134/12 81105 Bratislava-Staré Mesto Rekonštrukcia zasadacej miestnosti
13 414,56 €
OBJ 16.10.2017
DFT 201710921 Stavbak s.r.o. Humenské námestie 8 851 07 Bratislava Oplotenie areálu nemocnice Rázsochy
93 226,73 €
Zmluva 16.10.2017
DFT 201710922 Stavbak s.r.o. Humenské námestie 8 851 07 Bratislava Oplotenie areálu nemocnice Rázsochy
4 580,77 €
Zmluva 16.10.2017
DFT 201710923 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava vodné + stočné 9/2017
757,86 €
Zmluva 17.10.2017
DFT 201710924 NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava Nákup kávovaru
498,00 €
OBJ 17.10.2017
DFT 201710925 Zemegula, s.r.o. Sládkovičova 4 811 06 Bratislava Zabezpečenie sprievodného programu
213,25 €
OBJ 17.10.2017
DFT 201710926 Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava IS pre kategorizáciu liečiv
51 293,04 €
Zmluva 18.10.2017
DFT 201710927 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
705,05 €
OBJ 20.10.2017
DFT 201710928 Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Kreditovanie frank. stroja
- 27,16 €
Zmluva 20.10.2017
DFT 201710929 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
650,05 €
OBJ 20.10.2017
DFT 201710930 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
660,05 €
OBJ 20.10.2017
DFT 201710931 DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. Pri Vinohradoch 271 831 06 Bratislava Deratizácia budovy MZSR
240,00 €
OBJ 20.10.2017
DFT 201710932 DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. Pri Vinohradoch 271 831 06 Bratislava Deratizácia budovy MZSR
250,00 €
OBJ 20.10.2017
DFT 201710933 Resulta, s.r.o. Moskovská 25 811 08 Bratislava Zabezpečenie prevádzky IS úradu MZ SR za III. Q : 2017
2 389,97 €
Zmluva 25.10.2017
DFT 201710934 ProVera Consult, s.r.o. Kolárska 8 811 06 Bratislava Poskytovanie audítorských služieb
49 632,00 €
Zmluva 25.10.2017
DFT 201710935 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
308,00 €
OBJ 25.10.2017
DFT 201710936 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
651,00 €
OBJ 25.10.2017
DFT 201710937 Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava Poskytovanie právnych služieb
14 850,00 €
Zmluva 25.10.2017
DFT 201710938 Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava Poskytovanie právnych služieb
14 850,00 €
Zmluva 25.10.2017
DFT 201710939 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28 821 09 Bratislava Paušálna čiastka
478,01 €
Zmluva 25.10.2017
DFT 201710940 DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš Pravidelná kontrola a servis
200,76 €
Zmluva 25.10.2017
DFT 201710941 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BA 980 XZ
3 517,20 €
OBJ 25.10.2017
DFT 201710942 EURO MEDIA Košice, s.r.o. Rastislavova 104 040 01 Košice Tonery
14 730,00 €
OBJ 25.10.2017
DFT 201710943 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava Nákup kancelárske nabytku
366,00 €
OBJ 27.10.2017
DFT 201710944 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 98401 Lučenec Kancelárske potreby
216,00 €
OBJ 27.10.2017
DFT 201710945 Tibor Varga TSV PAPIER Ulica Vajanského 80 98401 Lučenec Kancelárske potreby
2 309,64 €
OBJ 27.10.2017
DFT 201710946 ensentia s.r.o. Priemyselná 6 824 90 Bratislava Vypnutie a zapnutie diskového ploľa HP
720,00 €
OBJ 27.10.2017
DFT 201710947 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
547,00 €
OBJ 27.10.2017
DFT 201710948 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava Školenie
256,00 €
Príloha 27.10.2017
DFT 201710949 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava Školenie
128,00 €
Príloha 27.10.2017
DFT 201710950 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BA 366 VF
2 562,06 €
OBJ 27.10.2017
DFT 201710951 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BL 241 NP
54,00 €
OBJ 26.10.2017
DFT 201710952 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BL 350 TR
54,00 €
OBJ 27.10.2017
DFT 201710953 CWS-boco Slovensko, s. r. o. Bojnická 10 831 04 Bratislava Prenajom rohozi 10/2017
198,44 €
Zmluva 27.10.2017
DFT 201710954 RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83 821 05 Bratislava Oprava MV BL 256 NS
54,00 €
OBJ 27.10.2017
DFT 201710955 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
655,00 €
OBJ 27.10.2017
DFT 201710956 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. Pluhová 2 83103 Bratislava Revizia a servis kotolne
132,00 €
OBJ 27.10.2017
DFT 201710957 Systeming, s.r.o. Rybničná 40 831 06 Bratislava Dodanie a inštalácia klimatizačných jednotiek
17 909,09 €
OBJ 30.10.2017
DFT 201710958 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
823,05 €
OBJ 30.10.2017
DFT 201710959 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
645,00 €
OBJ 30.10.2017
DFT 201710960 HOUR, spol. s r.o. M. R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina Zamestnanecké preukazy
151,80 €
OBJ 2.11.2017
DFT 201710961 INTERCHAIR s.r.o. Trnavská 112 826 33 Bratislava Nákup kanc. stoličiek 20ks
2 373,60 €
OBJ 2.11.2017
DFT 201710962 DWC Slovakia a.s. Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava Zabezpečenie modulu osobitej evidencie
17 400,00 €
OBJ 2.11.2017
DFT 201710963 Ján Straka Rezedova 1488/12 82102 Bratislava-Ružinov Čistiace a upratovacie práce za 10/2017
1 000,00 €
Zmluva 2.11.2017
DFT 201710964 S&T sercices, s.r.o. Mlynské Nivy 71 82105 Bratislava Digitálne telefónne prístroje
1 829,10 €
OBJ 2.11.2017
DFT 201710965 Entrans s.r.o. Šafárikovo námestie 4 811 02 Bratislava Prekladateľské služby
576,00 €
OBJ 2.11.2017
DFT 201710966 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 85005 Bratislava Prenájom SEPP 10/2017
16 974,06 €
Zmluva 2.11.2017
DFT 201710967 Robert Pecov Osuského 1649/38 85103 Bratislava-Petržalka Prehliadka EPS za 10/2017
305,40 €
Zmluva 2.11.2017
DFT 201710968 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. Pluhová 2 83103 Bratislava Oprava automatického doplňovania UK
897,60 €
OBJ 2.11.2017
DFT 201710969 Faveo, s.r.o. Beňadická 20 851 06 Bratislava Letenka
599,00 €
OBJ 2.11.2017
DFT 201710970 Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. Námestie Martina Benku 9 811 07 Bratislava Poskytovanie právnych služieb
14 850,00 €
Zmluva 3.11.2017
DFT 201710971 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M.R. Štefánika 823 11 Bratislava II Služby terminálu Airport Bratislava
470,40 €
OBJ 3.11.2017
DFT 201710972 ARBE, s.r.o. Pekná cesta 19 831 52 Bratislava Servis dochádzkového systému
387,60 €
OBJ 3.11.2017
DFT 201710973 BeautyFeel s.r.o. Dulovo nám. 4 821 08 Bratislava Dezinfekčné gély a dávkovače
414,72 €
OBJ 6.11.2017
DFT 201710974 BeautyFeel s.r.o. Dulovo nám. 4 821 08 Bratislava Dezinfekčné gély a dávkovače
276,48 €
OBJ 3.11.2017
DFT 201710975 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13 81109 Bratislava Notárske služby
128,66 €
Zmluva 3.11.2017
DFT 201710976 ELVYT, spol. s.r.o. Nobelova ul. 12 917 00 Trnava Oprava dverí výťahu
33,96 €
OBJ 7.11.2017
DFT 201710977 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. Jilemnického 7053/3 911 01 Trenčín Poskytovanie IS a VS
1 980,00 €
Zmluva 7.11.2017
DFT 201710978 CCN s.r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava Servis softvéru 10/2017
3 600,00 €
Zmluva 7.11.2017
DFT 201710979 CCN s.r.o. Pribinova 25 811 09 Bratislava Servis softvéru NFR 10/2017
600,00 €
Zmluva 7.11.2017
DFT 201710980 Asseco solutions, a.s. Plynárenská 7/C 2 82109 Bratislava Služby za 10/2017
1 490,40 €
Zmluva 7.11.2017
DFT 201710981 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 10/2017
996,00 €
Zmluva 7.11.2017
DFT 201710982 EMARK s.r.o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Poskytnutie podpornych sluzieb pre EIS za obdobie 10/2017
1 896,00 €
OBJ 7.11.2017
DFT 201710983 Robert Pecov Osuského 1649/38 85103 Bratislava-Petržalka Dodanie a montáž videovrátnika
1 038,60 €
OBJ 7.11.2017
DFT 201710984 Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO Pekárenská 277 02801 Brezovica Nákup kancelárskeho nábytku
7 798,00 €
Zmluva 8.11.2017
DFT 201710985 Hilka, s.r.o. Vajnorská 173 831 04 Bratislava Oprava MV BA 366 VF
249,80 €
OBJ 8.11.2017
DFT 201710986 BADUCCI Legal, s.r.o. Mostová 2 811 02 Bratislava Poskytnutie právnych služieb
27 856,80 €
Zmluva 8.11.2017
DFT 201710987 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava Školenie
381,60 €
Príloha 8.11.2017
DFT 201710988 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25 851 01 Bratislava Školenie
381,60 €
Príloha 8.11.2017
DFT 201710989 Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica Predplatné zdravotnícke noviny
21,89 €
OBJ 8.11.2017
DFT 201710990 NAR marketing, s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava účastnícky poplatok
609,68 €
OBJ 8.11.2017
DFT 201710991 NAR marketing, s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava účastnícky poplatok
609,68 €
Príloha 8.11.2017
DFT 201710992 NAR marketing, s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava účastnícky poplatok
609,68 €
Príloha 8.11.2017
DFT 201710994 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Vyúčtovanie plyn 10 mesiac
4 885,96 €
Zmluva 8.11.2017
DFT 201710995 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava Vyúčtovanie ele. 10 mesiac
5 830,30 €
Zmluva 9.11.2017
DFT 201710996 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
399,34 €
OBJ 9.11.2017
DFT 201710997 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
1 072,20 €
OBJ 9.11.2017
DFT 201710998 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 824 72 Bratislava Letenka
297,06 €
OBJ 9.11.2017
DFT 201710999 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Za kasárňou 1 831 03 Bratislava Letenka
1 798,00 €
OBJ 9.11.2017
DFT 201711000 ELVYT, spol. s.r.o. Nobelova ul. 12 917 00 Trnava Revízia výťahov
268,80 €
OBJ 9.11.2017