Tlačiť Späť

Domov

Farmako-ekonomický rozbor lieku

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 343/2008 zo 14. augusta 2008 o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku

 Dátum vystavenia: 05.09.2009

Vyhlaska_343_2008_FE_rozbor_lieku.pdf

Referencovanie cien a farmako-ekonomický rozbor lieku

 Dátum vystavenia: 16.09.2008

prezentacia.ppt

Metodická pomôcka k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 343/2008 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku, k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore zdravotníckej pomôcky a k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 149/2009 Z. z. o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku, medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny

 Dátum vystavenia: 29.05.2009

Metodicka_pomocka_FE_a_ME_rozbor.rtf