Tlačiť Späť

Domov

CALL CENTRUM pre verejnosť 0800 221 234 
 
 

 

HELPDESK pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Nasledovné kontakty sú určené výhradne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Ak nie ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, volajte 0800 221 234

0911 989 989
helpdeskkorona@health.gov.sk