Tlačiť Späť

Domov

O inštitúte zdravotnej politiky

Inštitút zdravotnej politiky (IZP) je analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR. Centralizujeme a spracovávame rôzne údaje o systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti týkajúce sa:

  • výdavkov a štruktúry a výdavkov za pracovníkov v zdravotníctve

  • distribúcie úhrad zdravotných poisťovní za ambulantnú, ústavnú a lekárenskú zdravotnú starostlivosť

  • nákupov zdravotníckej techniky, liekov a zdravotného materiálu štátnymi zdravotníckymi zariadeniami

Výstupy IZP slúžia predovšetkým ako podklad pre rozhodovanie odborných útvarov MZ, prípadne Ministerstva financií a vzhľadom na otvorený prístup k informáciám sú vybrané materiály a analýzy aj publikované.

Doplnkové výstupy a udalosti komunikujeme aj cez https://www.facebook.com/izp.mzsr​