Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Zdravotnícky záchranár

Technické špecifikácie pre lôžka a príslušenstvo

IZP pripravilo v súčinnosti s poskytovateľmi ústavnej starostlivosti 9 kategórií lôžok a jednu dvoj kategóriu nočných stolíkov aj s príslušenstvom. Zadané parametre pokrývajú všetky typy a druhy lôžok od základných mechanických až po najzložitejšie áristické či bariatrické lôžka. Špecifikácie poslúžili ako základ pri príprave centrálneho obstarávania pre ministerstvo.

Parametre pre lôžka a príslušenstvo

Parametre-pre-lozka-a-prislusenstvo.xls