Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Objednávky 2016

Objednávky 2016 001 - 150

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
OBJ2016/001 Hilka Stanislav, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla
OBJ2016/002 Double N - ROIN s.r.o. hygienický spotrebný tovar
OBJ2016/003 Hilka Stanislav, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla
OBJ2016/004 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo
OBJ2016/005 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2016/006 Slovenská pošta, a.s. predplatné periodík na rok 2016
OBJ2016/007 AJFA+AVIS s.r.o. predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2016
OBJ2016/008 Silvia Hodálová - VIUSS predplatné časopisu SESTRA na rok 2016
OBJ2016/009 Wolters Kluwer s.r.o. predplatné časopisu "Účtovníctvo ropo a obcí" 2016
OBJ2016/010 Víno Matyšák s.r.o. zabezpečenie pracovnej večere pre 15 osôb
OBJ2016/011 Entrans s.r.o. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z/do nemeckého jazyka
OBJ2016/012 Hilka Stanislav, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla
OBJ2016/013 Red Tulip, s.r.o. hlavičkový papier
OBJ2016/014 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2016/015 Flamecontrol s.r.o. kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na rok 2016
OBJ2016/016 Slovenská pošta, a.s. predplatné "Zdravotnícke noviny" na rok 2016
OBJ2016/017 Sdružení SCAN predplatné časopisu "Adiktologie" na rok 2016
OBJ2016/018 OBZOR s.r.o. predplatné časopisu "Alkoholizmus a drogové závislosti" na rok 2016
OBJ2016/019 Talaš Juraj, ATELIÉR 2T vypracovanie projektovej dokumentácie "Vyrovnávacia rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie pri vstupe do budovy MZ SR"
OBJ2016/020 Delikanti s.r.o. obedy pre členov akreditačných komisií, kategorizačných komisií a pracovných skupín MZ SR
OBJ2016/021 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný tovar
OBJ2016/022 Entrans s.r.o. zabezpečenie úradného prekladu z AJ do SJ
OBJ2016/023 Entrans s.r.o. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z/do španielskeho jazyka
OBJ2016/024 HOUR s.r.o. vyhotovenie dochádzkových kariet nových zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2016/025 Mária Černá pripravenie návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov
OBJ2016/026 ELVYT s.r.o. OP a OS výťahov na rok 2016
OBJ2016/027 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne na úrade MZ SR na rok 2016
OBJ2016/028 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2016/029 VUJE, a.s. bezpečnostný kľúč TOKEN i Key 4000
OBJ2016/030 Hilka Stanislav, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2016/031 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2016/032 Hilka Stanislav, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla
OBJ2016/033 Hilka Stanislav, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2016/034 Entrans s.r.o. zabezpečenie úradného prekladu zo SJ do AJ
OBJ2016/035 ART&DTP Miroslav Štekláč grafické spracovanie, tlač a dodanie brožúr "Európska výzva pre zlepšenie riadiačnej ochrany v medicíne na nasledujúcich 10 rokov"
OBJ2016/036 Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES predplatné časopisu Slovenský lekár na rok 2016
OBJ2016/037 Bartek Viliam maľovanie na úrade MZ SR
OBJ2016/038 Slovak-Telecom, a.s. mobilné telefóny
OBJ2016/039 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2016/040 Entrans s.r.o. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z/do španielskeho jazyka
OBJ2016/041 Slovenská zdravotnícka univerzita ubytovanie na rok 2016
OBJ2016/042 Francúzsky inštitút na Slovensku skupinové kurzy francúzskeho jazyka
OBJ2016/043 Profiklima, s.r.o. pravidelný servis klimatizačných jednotiek na úrade MZ SR
OBJ2016/044 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu z AJ do SJ
OBJ2016/045 Entrans s.r.o. zabezpečenie úradného prekladu z AJ do SJ
OBJ2016/046 Delikanti s.r.o. zabezpečenie občerstvenia
OBJ2016/047 VAREZ INTERIÉR, s.r.o. kancelársky nábytok
OBJ2016/048 Arthur D. Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2016/049 Arthur D. Little GmbH, organizačná zložka poradenské služby pre programovú kanceláriu eHealth
OBJ2016/050 MM-Sat s.r.o. servisné práce TV
OBJ2016/051 RICOH Slovakia s.r.o. oprava kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP 1350 v rozmnožovni úradu MZ SR
OBJ2016/052 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2016/053 Cestovná agentúra KAMI, s.r.o. ubytovanie v súvislosti s konferenciou XI. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie
OBJ2016/054 Delikanti s.r.o. občerstvenie
OBJ2016/055 Aleza interier, s.r.o. výmena kancelárskych kobercov
OBJ2016/056 Quazar s.r.o. kontrola a revízia elektrických prenosných spotrebičov v zmysle vysúťaženej ponuky
OBJ2016/057 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2016/058 ART&DTP Miroslav Štekláč nákup fotiek z fotobanky do brožúr s názvom ,,Európska výzva pre zlepšenie radiačnej ochrany v medicíne na nasledujúcich 10 rokov".
OBJ2016/059 Straka Ján pomocné práce na úrade MZ SR na rok 2016
OBJ2016/060 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2016/061 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu z AJ do SJ
OBJ2016/062 Delikanti s.r.o. občerstvenie
OBJ2016/063 Hadvo s.r.o. servis služobného motorového vozidla
OBJ2016/064 Umelecké knihviazačstvo Eva Matlovičová zviazanie Zbierky zákonov SR a Vestníka MZ SR za rok 2015
OBJ2016/065 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo
OBJ2016/066 Juraj Balajka, AT-Infinity technické zabezpečenie audiovizuálneho prenosu v rámci tlačovej konferencie ministra zdravotníctva
OBJ2016/067 Xepap kancelársky papier
OBJ2016/068 MM-Sat s.r.o. výmena SD setoboxov za HD satelitný setobox
OBJ2016/069 bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. server HP DL 380 gen 9
OBJ2016/070 Delikanti s.r.o. občerstvenie
OBJ2016/071 Hadvo s.r.o. oprava služobného motorového vozidla
OBJ2016/072 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu z AJ do SJ
OBJ2016/073 Delikanti s.r.o. obložené chlebíčky
OBJ2016/074 Entrans s.r.o. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia
OBJ2016/075 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu zo SJ do AJ
OBJ2016/076 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2016/077 RICOH Slovakia s.r.o. oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 2105 v rozmnožovni úradu MZ SR
OBJ2016/078 Resulta s.r.o. konfigurácie siete MZ SR
OBJ2016/079 Robert Pecov výmena požiarnych hlásičov EPS
OBJ2016/080 NAY a.s. plnoautomatický kávovar
OBJ2016/081 Double N - ROIN s.r.o. hygienický spotrebný tovar
OBJ2016/082 Swiss Coffee, s.r.o. plnoautomatický kávovar
OBJ2016/083 RICOH Slovakia s.r.o. servis kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP 1350 v rozmnožovni úradu MZ SR
OBJ2016/084 Hadvo s.r.o. oprava služobného motorového vozidla
OBJ2016/085 N Press, s.r.o. predplatné denníka N
OBJ2016/086 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu z AJ do SJ
OBJ2016/087 Unitec Holding spol. s r.o. oprava systému IBS
OBJ2016/088 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu zo SJ do AJ
OBJ2016/089 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2016/090 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný tovar
OBJ2016/091 Red Tulip, s.r.o. vizitky
OBJ2016/092 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu zo SJ do AJ
OBJ2016/093 Prompt tlačiareň cenín, a.s. tlač chránených tlačív
OBJ2016/094 Lintner Alexander - SAKON pravidelná údržba kávovarov na úrade MZ SR
OBJ2016/095 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2016/096 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný tovar
OBJ2016/097 Fratričová Eva rotačné čistenie pisoáru
OBJ2016/098 ROAD, n.o. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/099 ADAM o.z. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/100 Združenie MUDr. Ivana Novotného o.z. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/101 Nádej - Réménység n.o. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/102 PAHOROK n.o. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/103 NELEGÁL o.z. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/104 Komunita Ľudovítov n.o. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/105 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/106 Čistý deň n.o. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/107 Provital o.z. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/108 Návrat - RDZO o.z. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/109 COR centrum n.o. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/110 o.z. VICTUS vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/111 MANUS o.z. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/112 Z-Návrat Centrum n.o. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/113 ReSocia n.o. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/114 ŠANCA n.o. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/115 Inštitút Krista Veľkňaza o.z. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/116 Gréckokatolícka charita Prešov vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/117 Pro Retest o.z. vyhotovenie a zaslanie "Výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2015"
OBJ2016/118 Martin Ďurčo - INBUILD rekonštrukcia zasadacej miestnosti č. 107 na úrade MZ SR
OBJ2016/119 ALLTEK PRINT, s.r.o. zabezpečenie obnovy dát z nefunkčného externého disku
OBJ2016/120 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2016/121 RICOH Slovakia s.r.o. oprava kopírovacieho stroja v rozmnožovni úradu MZ SR
OBJ2016/122 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu zo SJ do AJ
OBJ2016/123 ROIN s.r.o. hygienický spotrebný tovar
OBJ2016/124 Entrans s.r.o. zabezpečenie úradného prekladu z AJ do SJ
OBJ2016/125 ARKOS s.r.o. úprava programového vybavenia na vedenie účtovníctva UAFALAN
OBJ2016/126 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. stravné poukážky pre zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2016/127 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2016/128 RICOH Slovakia s.r.o. oprava kopíroacieho stroja v rozmnožovni úradu MZ SR
OBJ2016/129 GEOSPEKTRUM s.r.o. Revízia registrácie minerálnych zdrojov na území Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho kraja
OBJ2016/130 Entrans s.r.o. konzekutívne tlmočenie z/do španielskeho jazyka
OBJ2016/131 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný tovar
OBJ2016/132 Profesia s.r.o. zverejnenie pracovnej ponuky na webovom portáli www.profesia.sk
OBJ2016/133 Entrans s.r.o. zabezpečenie tlmočenia AJ/SJ + tlmočnícka technika
OBJ2016/134 Equilibria, s.r.o. grafické a reprografické tlačiarenské služby
OBJ2016/135 Delikanti s.r.o. zabezpečenie občerstvenia
OBJ2016/136 Martin Ďurčo - INBUILD vyspravenie a vymaľovanie kancelárie v budove úradu MZ SR
OBJ2016/137 Anna Jančošková - Vision Design predĺženie vlastníctva domény a hostingu webovej stránky projektu Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting na 2 roky
OBJ2016/138 Arthur D. Little GmbH, organizačná zložka zabezpečenie poradenských služieb pre programovú kanceláriu eHealt
OBJ2016/139 STU Bratislava publikácia Ing. Tomáša Mackuľa, Phd. A kol. - Drogy okolo nás
OBJ2016/140 Profiklima, s.r.o. oprava klimatizačnej jednotky DAIKIN RX25J3
OBJ2016/141 RODEX CAR s.r.o. servis služobného motorového vozidla
OBJ2016/142 RODEX CAR s.r.o. servis služobného motorového vozidla
OBJ2016/143 RODEX CAR s.r.o. servis služobného motorového vozidla
OBJ2016/144 RODEX CAR s.r.o. servis služobného motorového vozidla
OBJ2016/145 RODEX CAR s.r.o. servis služobného motorového vozidla
OBJ2016/146 RODEX CAR s.r.o. servis služobného motorového vozidla
OBJ2016/147 HOUR s.r.o. vyhotovenie zamestnaneckých preukazov pre nových zamestnancov úradu MZ SR
OBJ2016/148 Martin Ďurčo - INBUILD vystierkovanie stropu
OBJ2016/149 NAY a.s. kávovar SAECO HD8911/09, plnoautomatické espresso Incanto
OBJ2016/150 Entrans s.r.o. zabezpečenie úradného prekladu materiálu "ručne písaný list" z FJ do SJ