Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Objednávky 2018

Objednávky 2018 201 - 315

Č. objednávky Dátum Dodávateľ Predmet objednávky Cena spolu bez DPH (€) Cena spolu s DPH (€) Predpo-
kladaná
 cena
spolu (€)
OBJ2018/201 25.4.2018 Velvet Catering s.r.o catering na termín 27.4.2018 850,00 1020  
OBJ2018/202 27.4.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA 541 RU 491,67 590  
OBJ2018/203 27.4.2018 UAVONIC s.r.o. Bratislava fotodokumentácia a video záznam pozemkových stavebných objedktov areálu Univerzitnej nemocnice BA, lokalita Rázsochy. 600 720  
OBJ2018/204 27.4.2018 Mafra Slovakia a.s. Bratislava uverejnenie inzerrátu v denníku Hospodárske noviny 181 217,2  
OBJ2018/205 27.4.2018 Entrans s.r.o., Bratislava tlmočenie a tlmočnícka technika dňa 27.4.2018 900,95 1081,14  
OBJ2018/206 30.4.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA350 TR 1 083,33 1300  
OBJ2018/207 30.4.2018 NAY a.s. Bratislava nákup kávovaru SAECO 357,5 429  
OBJ2018/208 30.4.2018 PROGRESSIVE. SK, s.r.o. Veľký Biel školenie zamestnancov MZ SR 3000 3600  
OBJ2018/209 2.5.2018 Sloník servis, s.r.o. Bratislava montáž nepriehľadných fólií na MZ SR 333,33 400  
OBJ2018/210 3.5.2018 Asseco Solutions, a.s., Bratislava zavedenie konsolidácie a automatizovaného spracovávania súhrnnej závierky do ekonomického softvéru 18676 22411,2  
OBJ2018/211 7.5.2018 GRUCON, s.r.o. Bratislava vypracovanie Energetického auditu UN BA 12000 14400  
OBJ2018/212 7.5.2018 Centrum Kolies s.r.o., Nitra hliníkové disky pre vozidlo MZ SR 343,2 411,84  
OBJ2018/213 7.5.2018 Robert Pecov Bratislava výmena nefunkčných požiarnych dverí 14927,1 17912,52  
OBJ2018/214 9.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BL 241 NP 45 54  
OBJ2018/215 9.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BL 256 NS 62,5 75  
OBJ2018/216 9.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BL 892 KM 45 54  
OBJ2018/217 9.5.2018 EURO MEDIA Košice s.r.o tonery podľa prílohy 1284 1540,8  
OBJ2018/218 10.5.2018 B2B Partner s.r.o. Bratislava nákup konferenčných stoličiek 632 758,4  
OBJ2018/219 10.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA 109 TF 666,67 800  
OBJ2018/220 10.5.2018 Red Tulip s.r.o, Bratislava hlavičkový papier pre potreby MZ SR 1430 1716  
OBJ2018/221 10.5.2018 Red Tulip s.r.o, Bratislava vizitky pre MZ SR 176 211,2  
OBJ2018/222 10.5.2018 AVOAR, s.r.o. Bratislava psychodiagnistika uchádzačov výberového konania 2000 2400  
OBJ2018/223 11.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA 785 NL 833,33 1000  
OBJ2018/224 15.5.2018 Xepap, spol. s.r.o., Zvolen kancelársky papier A4 a A3 770 924  
OBJ2018/225 15.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA 366 VF 83,33 100  
OBJ2018/226 15.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BL 815 IC 45,00 54  
OBJ2018/227 15.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BL 230 LB 45,00 54  
OBJ2018/228 15.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BL 587 LA 45,00 54  
OBJ2018/229 15.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU 45 54  
OBJ2018/230 15.5.2018 Entrans s.r.o., Bratislava preklad materiálu (9 NS) 180 216  
OBJ2018/231 15.5.2018 Entrans s.r.o., Bratislava preklad materiálu (31 NS) 806 967,2  
OBJ2018/232 16.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU 333,33 400  
OBJ2018/233 17.5.2018 Entrans s.r.o., Bratislava preklad materiálu (28NS) 560 672  
OBJ2018/234 17.5.2018 Entrans s.r.o., Bratislava preklad materiálu (19NS) 380 456  
OBJ2018/235 17.5.2018 REMOS spol. s.r.o. Bratislava interiérová vitrína Economy 133,51 160,21  
OBJ2018/236 18.5.2018 Tibor Varga - TSV Parier Kancelárske potreby podľa prílohy 697,40 836,88  
OBJ2018/237 18.5.2018 EURO MEDIA Košice s.r.o tonery podľa prílohy 4 322,00 5186,4  
OBJ2018/238 18.5.2018 Systeming s.r.o. Bratislava oprava klimatizačných jednotiek 1040 1248  
OBJ2018/239 21.5.2018 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Žilina predplatné na rok 2018 - ročný prístup Verejná správa 97,51 117,01  
OBJ2018/240 21.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ 666,67 800  
OBJ2018/241 22.5.2018 Slovensko - Nemecká obchodná a priemyselná komora, Bratislava zabezpečenie cateringu na termín 29.5.2018 4 166,67 5000  
OBJ2018/242 22.5.2018 Fratričová Eva Bratislava čistenie kanalizácie 116,63 139,96  
OBJ2018/243 23.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA350 TR 45,83 55  
OBJ2018/244 23.5.2018 Delikanti s.r.o. Bratislava zabezpečenie občerstvenia na 29.5.2018 330,42 396,5  
OBJ2018/245 23.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA350 TR 170,83 205  
OBJ2018/246 23.5.2018 Ing. arch. Rastislav Lesay projektové práce pre vytvorenie a stavebnú úpravu priestorov objektu Monoblok UNB- Ružinov pre potreby časti kliniky. 11300 13560  
OBJ2018/247 24.5.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA 366 VF po poistnej udalosti 2 107,48 2528,98  
OBJ2018/248 25.5.2018 Red Tulip s.r.o, Bratislava Vizitky podľa prílohy 181 217,2  
OBJ2018/249 25.5.2018 NAY a.s. Bratislava nákup tabletu a príslušenstva 948,33 1138  
OBJ2018/250 28.5.2018 RICOH Slovakia s.r.o., Bratislava oprava stroja AFICIO MP 1350 v rozmnožovni MZ SR 58,00 69,6  
OBJ2018/251 29.5.2018 EURO MEDIA Košice s.r.o tonery podľa prílohy 132 158,4  
OBJ2018/252 29.5.2018 Xepap, spol. s.r.o., Zvolen kancelársky papier 600 720  
OBJ2018/253 29.5.2018 Robert Pecov Bratislava inštalácia nového video vrátnika, preloženie kamery a čítačiek kariet a magnet. prídrže dverí 2256,4 2707,68  
OBJ2018/254 29.5.2018 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Žilina poradca podnikateľa- Úplné znenia 14/2018 15,06 18,07  
OBJ2018/255 30.5.2018 Tibor Varga - TSV Parier Kancelárske potreby podľa prílohy 101,9 122,28  
OBJ2018/256 30.5.2018 Internet Mall Slovensko, Bratislava nákup tabletu 1198,75 1438,5  
OBJ2018/257 30.5.2018 Mafra Slovakia a.s. Bratislava uverejnenie inzerátu v HN dňa 1.6.2018 1649 1978,8  
OBJ2018/258 30.5.2018 Entrans s.r.o., Bratislava preklad materiálu ( 35NS) 700 840  
OBJ2018/259 1.6.2018 PROGRESSIVE. SK, s.r.o. Veľký Biel školenie zamestnancov MZ SR- behaviovárne postupy pri prijímacich pohovoroch 550 660  
OBJ2018/260 1.6.2018 Entrans s.r.o., Bratislava preklad materiálu ( 38NS) 760 912  
OBJ2018/261 4.6.2018 EURO MEDIA Košice s.r.o tonery podľa prílohy 903 1083,6  
OBJ2018/262 4.6.2018 DELTECH, a.s., Liptovský Mikuláš dodávka a montáž novej ústredne ATS 40xx- NBU 1 474,47 1769,36  
OBJ2018/263 4.6.2018 PROMPt, tlačiareň cenín a.s., Bratislava tlač chránených tlačív - POVOLENIE ( 7500 ks- SFLP) 825 990  
OBJ2018/264 4.6.2018 Peter Macháč- RIVAL, Ostrov dodávka a montáž pochôdznych rohoží, mreže a fólie na okná archívu 4 195,83 5035  
OBJ2018/265 5.6.2018 SOFOS, a.s. Bratislava Výmena základnej dosky pre ASUS 300 360  
OBJ2018/266 5.6.2018 Mafra Slovakia a.s. Bratislava uverejnenie inzerátu v HN 181 217,2  
OBJ2018/267 5.6.2018 Petit Press, a.s. Bratislava uverejnenie inzerátu v SME 70,45 84,54  
OBJ2018/268 5.6.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA 783 NL 391,67 470  
OBJ2018/269 5.6.2018 Entrans s.r.o., Bratislava preklad materiálu (4 NS) 80,00 96  
OBJ2018/270 5.6.2018 EURO MEDIA Košice s.r.o tonery podľa prílohy 976 1171,2  
OBJ2018/271 5.6.2018 Red Tulip s.r.o, Bratislava hlavičkový papier pre potreby MZ SR 400 480  
OBJ2018/272 6.6.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ vozidla MZ SR BA 785 NL 1 833,33 2200  
OBJ2018/273 6.6.2018 IMI TRADE s.r.o., Žilina nákup a potlač reklamných materiálov na rok 2018 za účelom prezentácie Národného monitorovacieho centra pre drogy ( NMCD). 2 537,52 3045,02  
OBJ2018/274 6.6.2018 Ján Jarolín -kancelárska technika servis kopírovacej techniky na MZ SR 1 049,58 1259,49  
OBJ2018/275 6.6.2018 Entrans s.r.o., Bratislava preklad materiálu ( 1NS) 20 24  
OBJ2018/276 8.6.2018 Red Tulip s.r.o, Bratislava Vizitky podľa prílohy 150 180  
OBJ2018/277 8.6.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ vozidla MZ SR BA 350 TR 800 960  
OBJ2018/278 8.6.2018 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica predplatné tlače na rok 2018-3. kvartál 559,67 671,6  
OBJ2018/279 8.6.2018 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica predplatné tlače na rok 2018-3. kvartál- Zdravotnícke noviny 13,27 15,92  
OBJ2018/280 8.6.2018 Entrans s.r.o., Bratislava preklad materiálu ( 95,8NS) 1916 2299,2  
OBJ2018/281 11.6.2018 N.E.W. Catering s.r.o., BA zabezpečenie cateringu na rokovania V4 na MZ SR v termínoch 11.7,12.7.,16.7.2018 1380 1656  
OBJ2018/282 11.6.2018 Delikanti s.r.o. Bratislava catering na termín 12.6.,13.6.,14.6. a 20.6.2018 314,17 377  
OBJ2018/283 13.6.2018 Flamencontrol s.r.o. Bratislava prenosný hasiaci prístroj 55 66  
OBJ2018/284 13.6.2018 ALBIZIA s.r.o., BA záhradnícke služby- rez stromov v átriu MZ SR 130 156  
OBJ2018/285 14.6.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ vozidla MZ SR BL 256 NS 208,33 250  
OBJ2018/286 14.6.2018 HOUR, spol.s.r.o. Žilina zamestnanecké preukazy pre MZ SR - 16 ks 105,6 126,72  
OBJ2018/287 14.6.2018 Robert Pecov Bratislava výmena bezpečnostných - protipožiarnych dverí na serverovni 3242,5 3891  
OBJ2018/288 18.6.2018 Kriško Michal JUDr., Bratislava tlmočenie počas stretnutia s kubánskou delegáciou 441,67 530  
OBJ2018/289 18.6.2018 ŠIGO s.r.o., Bratislava zabezpečenie večere s kubánskou delegáciou dňa 19.6.2018 333,33 400  
OBJ2018/290 18.6.2018 Altitude a.s., Bratislava zabezpečenie večere s kubánskou delegáciou dňa 18.6.2018 464,17 557  
OBJ2018/291 18.6.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ vozidla MZ SR BA 570 PU 1000 1200  
OBJ2018/292 18.6.2018 Xepap, spol. s.r.o., Zvolen kancelársky papier A4 440 528  
OBJ2018/293 18.6.2018 EURO MEDIA Košice s.r.o tonery podľa prílohy 2291 2749,2  
OBJ2018/294 18.6.2018 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Žilina predplatné tlače " Zbierka zákonov" na rok 2018- 4. preddavok 770 924  
OBJ2018/295 18.6.2018 TOOLTEC s.r.o., BA výmena kobercov, maľovanie a úpravy súvisiace s prerábkou siedmich kancelárií v budove MZ SR 23734,9 28481,88  
OBJ2018/296 19.6.2018 Zdravoprojekt Bratislava odstránenie cestného násypu po demontáži mostnej konštrukcie- ( dočasného premostenia železničnej trate Bratislava- Břeclav)- Fakultná nemocnica s poliklinikou BA, lokalita Rázsochy. 1600 1920  
OBJ2018/297 19.6.2018 Klub ZPS vo vibroakustiker s.r.o., Žilina akreditované meranie vibrácií a technickej seizmicity v súvislosti s umiestnením heliportu v areáli Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov pre účely vrtuľníkovej záchrannej služby. 2780 3336  
OBJ2018/298 19.6.2018 NAY a.s. Bratislava nákup kávovaru SAECO 390,83 469  
OBJ2018/299 19.6.2018 Kriško Michal JUDr., Bratislava preklad materiálu zo slovenského do španielskeho jazyka ( 4 NS) 116,67 140  
OBJ2018/300 20.6.2018 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava služby VIP terminálu 147 176,4  
OBJ2018/301 20.6.2018 Entrans s.r.o., Bratislava tlmočenie a tlmočnícka technika dňa 12.7.2018 781,25 937,5  
OBJ2018/302 20.6.2018 goIT s.r.o. Bratislava zakúpenie virtuálneho servera na dobu 6 mesiacov pre projekt Vaše Zdravotníctvo. 600 720  
OBJ2018/303 21.6.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BA 980 XZ 308,33 370  
OBJ2018/304 21.6.2018 RICOH Slovakia s.r.o., Bratislava nákup veľkokapacitnej tlačiarne RICOH Pro 1106 EX do rozmnožovne 9215 11058  
OBJ2018/305 26.6.2018 Party Catering, s.r.o BRATISLAVA občerstvenie na zasadnutie dňa 27.6.2018 2861 3433,2  
OBJ2018/306 27.6.2018 Red Tulip s.r.o, Bratislava Vizitky podľa prílohy 34 40,8  
OBJ2018/307 27.6.2018 Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. Bratislava uverejnenie inzerátu v denníku Nový čas v termíne 30.6.2018 1 666,67 2000  
OBJ2018/308 27.6.2018 Systeming s.r.o. Bratislava dodávka a montáž klimatizačných jednotiek 2 ks 3150 3780  
OBJ2018/309 27.6.2018 RICOH Slovakia s.r.o., Bratislava oprava stroja AFICIO MP 1350 v rozmnožovni MZ SR 404 484,8  
OBJ2018/310 27.6.2018 Centrum výcviku Lešť zabezpečenie ubytovania pre účastníkov sústredenia krízového manažmentu. 1 541,67 1850  
OBJ2018/311 27.6.2018 Centrum výcviku Lešť zabezpečenie stravovania účastníkov sústredenia krízového manažmentu. 886,67 1064  
OBJ2018/312 27.6.2018 CreoCom, s.r.o., Trnava tlač konferenčných a darčekových predmetov pri predsedníctve SR vo V4 8764,7 10517,64  
OBJ2018/313 27.6.2018 Ing. Emília Rybánska- GEODETICKÉ PRÁCE, Žilina vypracovanie zoznamu parcelných čísiel v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov 2 916,67 3500  
OBJ2018/314 27.6.2018 KARCHER Slovakia s.r.o., Nitra vysokotlakový čistič KARCHER HD 6/15 MX Plus 890 1068  
OBJ2018/315 28.6.2018 RODEX CAR, s.r.o. Bratislava servis služ. vozidla MZ SR BL 815 IC 400 480