Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania

Organizácie v pôsobnosti ministerstva

č. Organizácia
ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
1. Centrum pre liečbu drogových, závislostí, Cesta k nemocnici 55, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
2. Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, 821 05 BRATISLAVA
3. Centrum pre liečbu drogových závislostí, Skladná 2, 040 01 KOŠICE
4. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 BANSKÁ BYSTRICA
5. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1, 833 40 BRATISLAVA
6. Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 1, 040 11 KOŠICE
7. Detská ozdravovňa , 966 35 KREMNICKÉ BANE
8. Detská ozdravovňa Železnô, 032 15 PARTIZÁNSKA ĽUPČA
9. Fakultná nemocnica s poliklinikou, F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 BANSKÁ BYSTRICA
10. Fakultná nemocnica, Špitálska 6, 950 01 NITRA
11. Fakultná nemocnica s poliklinikou, Slovenská č. 11/A , 940 34 NOVÉ ZÁMKY
12. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 PREŠOV
13. Fakultná nemocnica, Legionárska 28, 911 71 TRENČÍN
14. Fakultná nemocnica, Andreja Žarnova 11, 917 75 TRNAVA
15. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43 , 012 07 ŽILINA
16. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43 , P.O.BOX E-23, 041 90 KOŠICE
17. Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, 034 01 RUŽOMBEROK
18. Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 BRATISLAVA
19. Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova č. 1, 962 37 KOVÁČOVÁ
20. Národný onkologický ústav Bratislava, Klenová 1, 833 10 BRATISLAVA
21. Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 PIEŠŤANY
22. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 VYŠNÉ HÁGY
23. Psychiatrická liečebňa, S. Bluma, Gemerská 233 , 049 11 PLEŠIVEC
24. Psychiatrická liečebňa, Ul. Hradiská 20 , 038 52 SUČANY
25. Psychiatrická nemocnica Hronovce, Ul. Dr. J. Zelenyáka 65, 935 61 HRONOVCE
26. Psychiatrická nemocnica, prof. Matulaya Kremnica, Československej armády 234/139, 967 12 KREMNICA
27. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 PEZINOK
28. Psychiatrická nemocnica, Rínok 334, 951 35 VEĽKÉ ZÁLUŽIE
29. Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková ul. č. 4 , 821 01 BRATISLAVA
29 Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 , 826 06 BRATISLAVA
29 Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica akad. L. Dérera , Limbová 5 , 833 05 BRATISLAVA 37
29 Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, P.O.BOX 51, 851 07 BRATISLAVA 5
29 Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 BRATISLAVA 1
29 Univerzitná nemocnica Bratislava Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 BRATISLAVA
30. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 KOŠICE
31. Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 MARTIN
32. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, P.O.BOX 15 , 850 07 BRATISLAVA 57
33. Záchranná služba Košice, Rastislavova 43 , 041 90 KOŠICE
OSTATNÉ ORGANIZÁCIE
1. Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 BRATISLAVA
2. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 93 , 821 08 BRATISLAVA 25
3. Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 BRATISLAVA 37
4. Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava, Kvetná 11, 825 08 BRATISLAVA 26
5. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52 , 826 45 BRATISLAVA
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
 1 RÚVZ Banská Bystrica
 2 RÚVZ Bardejov
 3 RÚVZ Bratislava
 4 RÚVZ Čadca
 5 RÚVZ Dolný Kubín
 6 RÚVZ Dunajská Streda
 7 RÚVZ Galanta
 8 RÚVZ Humenné
 9 RÚVZ Komárno
 10 RÚVZ Košice
 11 RÚVZ Levice 
 12 RÚVZ Liptovský Mikuláš
 13 RÚVZ Lučenec
 14 RÚVZ Martin
 15 RÚVZ Michalovce
 16 RÚVZ Nitra
 17 RÚVZ Nové Zámky
 18 RÚVZ Poprad
 19 RÚVZ Považská Bystrica
 20 RÚVZ Prešov
 21 RÚVZ Prievidza
 22 RÚVZ Rimavská Sobota
 23 RÚVZ Rožňava
 24 RÚVZ Senica
 24 RÚVZ Spišská Nová Ves
 26 RÚVZ Stará Ľubovňa
 27 RÚVZ Svidník
 28 RÚVZ Topoľčany
 29 RÚVZ Trebišov
 30 RÚVZ Trenčín
 31 RÚVZ Trnava
 32 RÚVZ Veľký Krtíš
 33 RÚVZ Vranov nad Topĺou
 34 RÚVZ Zvolen
 35 RÚVZ Žiar nad Hronom
 36 RÚVZ Žilina