Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania

Organizácie v pôsobnosti ministerstva

č. Organizácia web adresa pozn.
ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
1. Centrum pre liečbu drogových, závislostí, Cesta k nemocnici 55, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA www.cpldz-bb.s (k9.7)
www.cpldz-bb.sk (do9.7)
1
2. Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, 821 05 BRATISLAVA www.cpldz.sk 1
3. Centrum pre liečbu drogových závislostí, Skladná 2, 040 01 KOŠICE    
4. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09 BANSKÁ BYSTRICA www.dfnbb.sk 1
5. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1, 833 40 BRATISLAVA portal.dfnsp.sk/ 1
6. Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 1, 040 11 KOŠICE www.dfnkosice.sk 1
7. Detská ozdravovňa , 966 35 KREMNICKÉ BANE    
8. Detská ozdravovňa Železnô, 032 15 PARTIZÁNSKA ĽUPČA www.zelezno.sk 1
9. Fakultná nemocnica s poliklinikou, F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 BANSKÁ BYSTRICA www.fnspbb.sk 1
10. Fakultná nemocnica, Špitálska 6, 950 01 NITRA www.fnnitra.sk 1
11. Fakultná nemocnica s poliklinikou, Slovenská č. 11/A , 940 34 NOVÉ ZÁMKY www.nspnz.sk 1
12. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 PREŠOV www.fnsppresov.sk 1
13. Fakultná nemocnica, Legionárska 28, 911 71 TRENČÍN www.fntn.sk 1
14. Fakultná nemocnica, Andreja Žarnova 11, 917 75 TRNAVA www.fntt.sk 1
15. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. V. Spanyola 43 , 012 07 ŽILINA www.nspza.sk 1
16. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43 , P.O.BOX E-23, 041 90 KOŠICE www.inmm.sk 1
17. Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, 034 01 RUŽOMBEROK www.ldch.sk 1
18. Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 BRATISLAVA www.ntssr.sk 1
19. Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova č. 1, 962 37 KOVÁČOVÁ www.nrckovacova.sk 1
20. Národný onkologický ústav Bratislava, Klenová 1, 833 10 BRATISLAVA www.nou.sk 1
21. Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 PIEŠŤANY www.nurch.sk 1
22. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, 059 84 VYŠNÉ HÁGY www.hagy.sk 1
23. Psychiatrická liečebňa, S. Bluma, Gemerská 233 , 049 11 PLEŠIVEC www.pl-plesivec.sk 1
24. Psychiatrická liečebňa, Ul. Hradiská 20 , 038 52 SUČANY    
25. Psychiatrická nemocnica Hronovce, Ul. Dr. J. Zelenyáka 65, 935 61 HRONOVCE www.pnh.sk 1
26. Psychiatrická nemocnica, prof. Matulaya Kremnica, Československej armády 234/139, 967 12 KREMNICA www.pnkca.sk 1
27. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 PEZINOK www.pnpp.sk 1
28. Psychiatrická nemocnica, Rínok 334, 951 35 VEĽKÉ ZÁLUŽIE www.pnvz.sk 1
29. Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková ul. č. 4 , 821 01 BRATISLAVA www.unb.sk 1*
29 Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 , 826 06 BRATISLAVA www.unb.sk -
29 Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica akad. L. Dérera , Limbová 5 , 833 05 BRATISLAVA 37 www.unb.sk -
29 Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, P.O.BOX 51, 851 07 BRATISLAVA 5 www.unb.sk -
29 Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 BRATISLAVA 1 www.unb.sk -
29 Univerzitná nemocnica Bratislava Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 BRATISLAVA www.unb.sk -
30. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 KOŠICE www.fnlp.sk 1
31. Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 MARTIN www.mfn.sk 1
32. Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava, Antolská 11, P.O.BOX 15 , 850 07 BRATISLAVA 57 www.emergency-ba.sk 1
33. Záchranná služba Košice, Rastislavova 43 , 041 90 KOŠICE www.kezachranka.sk 1
OSTATNÉ ORGANIZÁCIE
1. Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 BRATISLAVA www.nczisk.sk 1
2. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 93 , 821 08 BRATISLAVA 25 www.oszzs-sr.sk 1
3. Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 BRATISLAVA 37 www.szu.sk  
4. Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava, Kvetná 11, 825 08 BRATISLAVA 26 www.sukl.sk 1
5. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52 , 826 45 BRATISLAVA www.uvzsr.sk 1
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
 1 RÚVZ Banská Bystrica www.vzbb.sk 1
 2 RÚVZ Bardejov www.ruvzbj.sk  
 3 RÚVZ Bratislava www.ruvzba.sk 1
 4 RÚVZ Čadca www.ruvzca.sk 2
 5 RÚVZ Dolný Kubín www.ruvzdk.sk  
 6 RÚVZ Dunajská Streda www.ruvzds.sk 1
 7 RÚVZ Galanta www.ruvzga.sk  
 8 RÚVZ Humenné www.ruvzhe.sk 2
 9 RÚVZ Komárno www.ruvzkn.sk 2
 10 RÚVZ Košice www.ruvzke.sk  
 11 RÚVZ Levice  www.ruvzlv.sk 1
 12 RÚVZ Liptovský Mikuláš www.ruvzlm.sk  
 13 RÚVZ Lučenec www.ruvzlc.sk  
 14 RÚVZ Martin www.ruvzmartin.sk 1, 2
 15 RÚVZ Michalovce www.ruvzmi.sk 1, 2
 16 RÚVZ Nitra www.ruvznr.sk  
 17 RÚVZ Nové Zámky www.ruvznz.sk  
 18 RÚVZ Poprad www.ruvzpp.sk  
 19 RÚVZ Považská Bystrica ruvzpb.szm.com 2
 20 RÚVZ Prešov www.ruvzpo.sk 1
 21 RÚVZ Prievidza www.ruvzpd.sk 1
 22 RÚVZ Rimavská Sobota www.ruvzrs.sk 2
 23 RÚVZ Rožňava www.roznava.sk  
 24 RÚVZ Senica www.ruvzse.sk  
 24 RÚVZ Spišská Nová Ves www.ruvzsn.sk 1
 26 RÚVZ Stará Ľubovňa www.uvzsr.sk  
 27 RÚVZ Svidník www.ruvzsk.sk  
 28 RÚVZ Topoľčany www.ruvzto.sk 1
 29 RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk 1*
 30 RÚVZ Trenčín www.ruvztn.sk 1
 31 RÚVZ Trnava www.ruvztt.sk 1
 32 RÚVZ Veľký Krtíš www.ruvzvk.sk  
 33 RÚVZ Vranov nad Topĺou www.ruvzvt.sk 1
 34 RÚVZ Zvolen www.ruvzzvolen.sk  
 35 RÚVZ Žiar nad Hronom www.ruvzzh.sk  
 36 RÚVZ Žilina www.ruvzza.sk 1

 

1 - odkaz smeruje priamo na zmluvy
2 - organizácia neeviduje žiadne zmluvy v rámci verejného obstarávania