Tlačiť Späť

Domov » Nová Univerzitná nemocnica Bratislava

Partneri projektu

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita
Slovenská akadémia vied
Slovenská lekárska komora
Slovenská lekárska spoločnosť
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
Ministerstvo financií - Inštitút finančnej politiky –útvar hodnoty za peniaze
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Úrad pre verejné obstarávanie
Bratislavský samosprávny kraj
Hlavné mesto SR Bratislava
Mestská časť Lamač​