Tlačiť Späť

Domov

Rada Európy

Rada Európy má 47 členských štátov. Slovenská republika sa stala členskou krajinou RE 30. júna 1993

Od 12. novembra 2007 do 12. mája 2008 je SR po prvý raz predsedníckym štátom vo Výbore ministrov RE.

Účasť rezortu zdravotníctva na plnení úloh v roku 2007

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1011 z 29. októbra 2003 schválila návrh na usporiadanie 8. konferencie ministrov zdravotníctva členských štátov Rady Európy v roku 2007 v Slovenskej republike. Záštitou nad konferenciou bol poverený predseda vlády SR. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 22. a 23. novembra 2007. Informácia o priebehu a výsledkoch 8. konferencie je uverejnená nižšie.


Zastúpenie rezortu zdravotníctva v orgánoch RE

Pracovné skupiny a výbory RE, na práci ktorých sa zúčastňujú zástupcovia rezortu zdravotníctva SR:

· Európska liekopisná komisia expertov pre séra a vakcíny
· Komisia expertov zaoberajúca sa vplyvom genetiky na organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti a na vzdelávanie zdravotníckeho personálu
· Výbor Európskej zdravotnej komisie
· Riadiaci výbor Rady Európy pre bioetiku
· Komisia expertov zaoberajúca sa zahrnutím problematiky rozdielnosti medzi pohlaviami do zdravotnej politiky
· Pracovná skupina na zabezpečenie kvality orgánov, tkanív a buniek pri transplantáciách
· Komisia expertov pre organizáciu a kooperáciu orgánových transplantácií
· Výbor expertov pre transfúziu a imunohematológiu


Výsledkom práce expertov v pracovných komisiách sú odporúčania Rady Európy, ktoré sa po schválení Výborom ministrov RE zavádzajú v členských krajinách Rady Európy.


8. konferencia ministrov zdravotnictva Rady Europy

Priority Ministerstva zdravotníctva počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov Rady Európy