Tlačiť Späť

Domov

Viac o vakcíne Sputnik V

Dokumenty na stiahnutie

Návod na lekárske použitie lieku Gam-COVID-Vac.pdfNávod na lekárske použitie lieku Gam-COVID-Vac (Príbalový leták)

Poučenie a písomný informovaný súhlas.rtfPoučenie a písomný informovaný súhlas (Poučenie pre klienta)

Metodické usmernenie Sekcie zdravia k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti po očkovaní vakcínou Gam-COVID-Vac (známou aj pod názvom „Sputnik V“)Metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti po očkovaní vakcínou Gam-COVID-Vac (Sputnik V)


O vakcíne Sputnik V

Povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku Sputnik V bolo vydané ministrom zdravotníctva SR 1. marca 2021. Očkovacia látka Gam-COVID-Vac sa používa na ochranu pred ochorením COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2. Vakcína sa podáva dospelým od 18 rokov.

 

Čo znamená "neregistrovaná vakcína" ?

Vakcína Sputnik V sa na Slovensku používa na základe povolenia ministra zdravotníctva na terapeutické použitie neregistrovaného lieku.

Vakcíne teda nebolo Európskou komisiou udelené podmienečné povolenia na uvedenie na trh.

Všetkým ostatným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 udelila Európska komisia povolenia na uvedenie na trh. Predchádzalo tomu posúdenie Európskej liekovej agentúry o účinnosti a bezpečnosti vakcíny.

Európska lieková agentúra začala priebežné hodnotenie vakcíny Sputnik V (tzv. rolling rewiev), ktoré umožňuje hodnotenie údajov od výrobcu.

 

Ako funguje vakcína Sputnik V?

Vakcína Sputnik V (Gam-COVID-Vac) je dvojzložková. Ide o vektorovú vakcínu, ktorá sa skladá z adenovírusov. Tie sú upravené tak, aby obsahovali gén na tvorbu spike proteínu, ktorý sa nachádza na povrchu koronavírusu.

Vakcína Sputnik V sa skladá z dvoch rozdielnych dávok. Prvá obsahuje ľudský adenovírus sérotypu 26 a druhá dávka obsahuje ľudský adenovírus sérotypu 5.

Adenovírusy, ktoré sa nachádzajú vo vakcíne sa nemôžu množiť a tiež nespôsobujú choroby.

 

Kedy by som sa nemal očkovať vakcínou Sputnik V?

  • ak má pacient teplotu 37 C a vyššiu
  • pri precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku vakcíny alebo vakcínu obsahujúcu podobné zložky
  • pri závažných alergických reakciách v anamnéze
  • pri akútnych infekčných a neinfekčných ochoreniach, exacerbácii chronického ochorenia - očkovanie sa vykonáva 2-4 týždne po zotavení alebo remisii. Pri miernom ARVI, akútnych infekčných ochoreniach gastrointestinálneho traktu, sa očkovanie vykonáva po normalizácii teploty
  • v tehotenstve a období dojčenia
  • vo veku do 18 rokov

 

Kedy byť pri očkovaní opatrný:

Pri chronických ochoreniach pečene a obličiek, závažných poruchách činnosti endokrinného systému (diabetes mellitus), závažných ochoreniach krvotvorného systému, epilepsii, cievnych mozgových príhodách a iných ochoreniach centrálneho nervového systému, ochoreniach kardiovaskulárneho systému (infarkt myokardu v anamnéze, myokarditída, endokarditída, perikarditída, ischemická choroba srdca), primárnych a sekundárnych imunodeficienciách, autoimunitných ochoreniach, pľúcnych ochoreniach, astme a CHOCHP, u pacientov s cukrovkou a metabolickým syndrómom, s alergickými reakciami, atopiou, ekzémom.

 

Deti a dospievajúci

Vakcína Sputnik V je určená len pre dospelých od 18 rokov.

 

Tehotenstvo a dojčenie
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia, pretože jeho účinnosť a bezpečnosť počas tohto obdobia nebola skúmaná.

 

Ako sa vakcína Sputnik V podáva

Očkovacia látka sa vstrekuje do deltového svalu. Druhá dávka sa podáva po 3 týždňoch od prvej dávky. Po podaní vakcíny má byť pacient 30 minút sledovaný zdravotníckym pracovníkom.

 

Vedľajšie účinky po očkovaní

Vedľajšie účinky charakteristické pre použitie vakcíny zistené v klinických štúdiách, ako aj v štúdiách s inými vakcínami založenými na podobnej technologickej platforme, sú väčšinou mierne alebo stredne závažné, môžu sa vyvinúť v prvý alebo druhý deň po očkovaní a ustúpia do 3 nasledujúcich dni.

Menej často sa zaznamenáva: nevoľnosť, dyspepsia, znížená chuť do jedla, občas zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín. U niektorých pacientov sa môžu vyvinúť alergické reakcie, krátkodobé zvýšenie hladiny pečeňových transamináz, kreatinínu a kreatínfosfokinázy v krvnom sére.

Častejšie ako iné sa môžu vyskytnúť krátkodobé všeobecné (krátkodobý syndróm podobný chrípke charakterizovaný zimnicou, zvýšením telesnej teploty, artralgiou, myalgiou, asténiou, celkovou nevoľnosťou, bolesťami hlavy) a lokálne (bolestivosť v mieste vpichu, hyperémia, opuch) reakcie.

 

Akceptácia vakcíny Sputnik V

Akceptácia očkovacej látky Sputnik V (Gam-COVID-Vac ) závisí od rozhodnutia jednotlivých krajín.