Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba » Lieková politika

Výška peňažných a nepeňažných príjmov prijatých zdravotníckym pracovníkom

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle § 80 ods. 1 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňuje výšku peňažných a nepeňažných príjmov prijatých zdravotníckym pracovníkom od držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov a držiteľa registrácie humánnych liekov alebo prostredníctvom tretej osoby. Hlásenia o výške príjmov sú uvádzané tak, ako boli Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky doručené. Zdravotnícky pracovník má povinnosť hlásiť tieto údaje Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky každý kalendárny štvrťrok do 30 dní od jeho skončenia.

Dátum aktualizácie: 4. 11. 2015

1. 7. 2015 – 30. 9. 2015
vyska-prijmov-20150401-20150630.xls

vyska-prijmov-20150701-20150930.xls 

1. 4. 2015 – 30. 6. 2015
vyska-prijmov-20150401-20150630.xls

vyska-prijmov-20150401-20150630.xls 

1. 1. 2015 – 31. 3. 2015
vyska-prijmov-20150101-20150331.xls

vyska-prijmov-20150101-20150331.xls 

1. 10. 2014 – 31. 12. 2014
Vyska-prijmov-01102014_31122014.xls

Vyska-prijmov-01102014_31122014.xls 

1. 7. 2014 – 30. 9. 2014
vyska-prijmov-01072014-30092014.xls

vyska-prijmov-01072014-30092014.xls 

1. 4. 2014 – 30. 6. 2014
Vyska-prijmov-01042014-30062014.xls

Vyska-prijmov-01042014-30062014.xls 

1. 1. 2014 – 31. 3. 2014
Vyska-prijmov-01012014-31032014.xls

Vyska-prijmov-01012014-31032014.xls 

1. 10. 2013 – 31. 12. 2013
Vyska-prijmov-01102013-31122013.xls

Vyska-prijmov-01102013-31122013.xls 

1. 7. 2013 – 30. 9. 2013
vyska-prijmov-do-20130930.xls

vyska-prijmov-do-20130930.xls 

1. 4. 2013 – 30. 6. 2013
vyska-prijmov-do-20130630.xls

vyska-prijmov-do-20130630.xls 

1. 1. 2013 – 31. 3. 2013
vyska-prijmov-do-20130331.xls

vyska-prijmov-do-20130331.xls 

1.10.2012–31.12.2012
vyska-prijmov-do-20121231.xls

vyska-prijmov-do-20121231.xls 

1.7.2012-30.9.2012
vyska-prijmov-do-20120930.xls

vyska-prijmov-do-20120930.xls 

1.4.2012-30.6.2012
vyska-prijmov-do-20120630.xls

vyska-prijmov-do-20120630.xls 

1.1.2012-31.3.2012
vyska-prijmov-do-20120331.xls

vyska-prijmov-do-20120331.xls 

1.12.2011-31.12.2011
vyska-prijmov-do-20111231.xls

vyska-prijmov-do-20111231.xls