Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » SR v medzinárodných organizáciách » Rada Európy

Zastúpenie rezortu zdravotníctva v orgánoch RE

Výbory a komisie RE, na práci ktorých sa zúčastňujú zástupcovia rezortu zdravotníctva SR:
 
 Európsky zdravotnícky výbor (CDSP)
 
 Európsky výbor pre farmaceutiká a farmaceutickú spoločnosť (CD-P-PH)
 
 Riadiaci výbor pre bioetiku (CDBI)
 
 Riadiaci výbor pre krvnú transfúziu (CD-P-TS)
 
 Riadiaci výbor pre transplantáciu orgánov (CD-P-TO)
 
 Výbor pre ochranu zdravia spotrebiteľov (CD-P-SC)
 
 Výbor expertov pre kozmetické výrobky (P-SC-COS)
 
 Výbor expertov pre baliace materiály pre potraviny a farmaceutické výrobky (P-SC-EMB)
 
 Výbor expertov o vplyve genetiky na organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti a na vzdelávanie zdravotníckeho personálu (SP-GEN)
 
 Výbor expertov zaoberajúci sa zahrnutím problematiky rozdielnosti medzi pohlaviami do zdravotnej politiky (SP-SHF)
 
 Výbor expertov pre vývoj smerníc v oblasti mentálneho zdravia (SP-MNH)
 
 
 Výsledkom práce expertov vo výboroch sú odporúčania Rady Európy, ktoré sa po schválení Výborom ministrov RE aplikujú v členských krajinách Rady Európy.