Tlačiť Späť

Domov

Zdravotnícky asistent

Na výkon odborných pracovných činností v povolaní zdravotnícky asistent sa vyžaduje získanie úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky asistent, ktoré je v Slovenskej republike možné získať na:

Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, Strečnianska 20
Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede, Športová 349/34
Strednej zdravotníckej škole v Skalici, Lichardova 1 .
Strednej zdravotníckej škole v Trnave, Daxnerova 6
Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici, Odborov 244/8 .
Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, Braneckého 4
Strednej zdravotníckej škole v Nitre, Farská 23
Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch, Pod kalváriou 1
Strednej zdravotníckej škole sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch, 17. novembra 1056
Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne, M. Hattalu 2149
Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši, Vrbická 632
Strednej zdravotníckej škole v Žiline, Hlboká cesta 23
Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi v Čadci, Horná 137
Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej v Ružomberku, Dončova 7
Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, Tajovského 24
Strednej zdravotníckej škole v Lučenci, Lúčna 2
Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene, J. Kozačeka 4
Strednej zdravotníckej škole v Humennom, Lipová 765/32
Strednej zdravotníckej škole v Poprade, Levočská 5
Strednej zdravotníckej škole v Prešove, Sládkovičova 36
Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého v Prešove, Kmeťovo stromoradie 1
Strednej zdravotníckej škole Š. Kluberta v Levoči, Kláštorská 24/A
Strednej zdravotníckej škole vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 80
Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Kukučínova 40
Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety v Košiciach, Mäsiarska 25
Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach, Masarykova 27
Strednej zdravotníckej škole v Rožňave, Námestie 1. mája 1