Tlačiť Späť

Domov

Zoznam vysokých škôl a ich fakúlt pripravujúcich zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych študijných programoch

Vysoká škola fakulta

Lekárska fakulta
Limbová 12, 833 03 Bratislava

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Limbová 12, 833 03 Bratislava

Fakulta verejného zdravotníctva
Limbová 12, 833 03 Bratislava

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
(verejná vysoká škola)
Lekárska fakulta
 Trieda SNP 1, 040 11 Košice
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
(verejná vysoká škola)
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzitné námestie 1, 918 43 TRNAVA
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
(verejná vysoká škola)
Fakulta zdravotníckych vied
Rázusova 14, 921 01 Piešťany
PREŠOVSKÁ UNIVERZITY V PREŠOVE
(verejná vysoká škola)
Fakulta zdravotníckych odborov
Prešovská Univerzita v Prešove,
Ul. 17. novembra č.15 080 01 Prešov
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
(verejná vysoká škola)
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48, 034 01, Ružomberok
Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Kraskova 1, 949 01, Nitra
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2, 911 50 Trenčín