Uzavretá výzva

 

číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál Kompletný materiál výzvy Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti.zip Kompletný materiál výzvy Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v pdf formáte.zip
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
„Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“  NOVÉ! (27.10.2022)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 ZMENA!
Výzva na predkladanie žia
dostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
„Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“  NOVÉ! (27.10.2022)
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
01 ZMENA!
Vzor formuláru ŽoPPM NOVÉ! (27.10.2022)
Vzor formuláru ŽoPPM.docx Vzor formuláru ŽoPPM.pdf
02 Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa.docx Príručka pre žiadateľa.pdf
03 Vzor rozpočtu projektu k ŽoPPM Vzor rozpočtu projektu k ŽoPPM.xlsx Vzor rozpočtu projektu k ŽoPPM.pdf
04 ZMENA!
Kritériá hodnotenia pre výber projektov NOVÉ! (27.10.2022)
Kritériá hodnotenia pre výber projektov.docx Kritériá hodnotenia pre výber projektov.pdf
05 Schéma pomoci de minimis Schéma pomoci de minimis.docx Schéma pomoci de minimis.pdf
05-1      Príloha č. 1 - vyhlásenie žiadateľa Príloha č. 1 - vyhlásenie žiadateľa.docx Príloha č. 1 - vyhlásenie žiadateľa.pdf
05-2      Príloha č. 2 - definícia MSP Príloha č. 2 - definícia MSP.docx Príloha č. 2 - definícia MSP.pdf
06 Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
     Zmluva o poskytnutí PPM.
Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.docx Návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.pdf
06-1      Príloha č. 1 - VZP Príloha č. 1 - VZP.docx Príloha č. 1 - VZP.pdf
06-2      Príloha č. 2 - Opis projektu Príloha č. 2 - Opis projektu.docx Príloha č. 2 - Opis projektu.pdf
07 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Plán obnovy a odolnosti Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Plán obnovy a odolnosti.docx Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre Plán obnovy a odolnosti.pdf


číslo Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor 
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Názov výzvy: „Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“ (verzia dokumentu z 29.7.2022)
00-plan-obnovy-ados-obnova-Vyzva-na-predkladanie-ZoPPM.docx 00-plan-obnovy-ados-obnova-Vyzva-na-predkladanie-ZoPPM.pdf
01 Vzor formuláru ŽoPPM (verzia dokumentu z 29.7.2022) 01-plan-obnovy-ados-obnova-Vzor-formularu-ZoPPM.docx 01-plan-obnovy-ados-obnova-Vzor-formularu-ZoPPM.pdf
04 Kritériá hodnotenia pre výber projektov (verzia dokumentu z 29.7.2022) 04-plan-obnovy-ados-obnova-Kriteria-hodnotenia.docx 04-plan-obnovy-ados-obnova-Kriteria-hodnotenia.pdf