Hľadali ste: Transplantácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 67

  1. Príloha č. 2 k Odbornému usmerneniu ... hlavného odborníka MZ SR pre orgánové transplantácie určeného pre manažment pacientov po orgánových transplantáciách, transplantačný a odberový program v období ...
    Dátum: 14. januára 2021  Veľkosť: 86 KB
    https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

  2. v Bologni a Slovenským centrom orgánových transplantácií, prípadne inými zdravotníckymi zariadeniami, zabezpečujúcimi realizáciu transplantácií pečení v Slovenskej republike ...
    Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 90 KB
    https://www.health.gov.sk/?taliansko

  3. ​​​Od 1. 1. 2016 sú nové všeobecne záväzné právne predpisy zverejňované v právne záväznej podobe (pdf ... požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských ...
    Dátum: 1. októbra 2020  Veľkosť: 75 KB
    https://www.health.gov.sk/?zakony

  4. Rada Európy má 47 členských štátov ... · Pracovná skupina na zabezpečenie kvality orgánov, tkanív a buniek pri transplantáciách ... · Komisia expertov pre organizáciu a kooperáciu orgánových transplantácií ...
    Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 70 KB
    https://www.health.gov.sk/?rada-europy

  5. zastupenie-rezortu-zdravotnictva-v-organoch-re ... Zastúpenie rezortu zdravotníctva v orgánoch RE ... Výbory a komisie RE, na práci ktorých sa zúčastňujú ...  Riadiaci výbor pre transplantáciu orgánov (CD-P-TO) ...
    Dátum: 25. októbra 2012  Veľkosť: 69 KB
    https://www.health.gov.sk/?zastupenie-rezortu-zdravotnictva-v-organoch-re

  6. zastupenie-rezortu-zdravotnictva-v-organoch-re-1 ... Zastúpenie rezortu zdravotníctva v orgánoch RE ... Výbory a komisie RE, na práci ktorých sa zúčastňujú ...  Riadiaci výbor pre transplantáciu orgánov (CD-P-TO) ...
    Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 69 KB
    https://www.health.gov.sk/?zastupenie-rezortu-zdravotnictva-v-organoch-re-1

Strana 1 z 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 260

  1. individualizácie imunosupresie a včasnej intervencie u pacientov po obličkovej transplantácii ... voči darcovi u pacientov po transplantácii obličky; ELISpot (Enzyme Linked Immunosorbent Spot ...
    Dátum: 2. apríla 2006  Veľkosť: 41 KB
    https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/ww2/veda03/abstrakt_2006_04-MF-02.doc

  2. ischemicko-reperfúzne poškodenie v súvislosti s transplantáciou pečene a ani iných tkanív. Preto je ... tkaniva pečene, ktoré nastáva pri jej transplantácii. Získané poznatky by mohli významne prispieť ku ...
    Dátum: 24. januára 2012  Veľkosť: 45 KB
    https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/ww2/veda03/abstrakt_2006_19_SAV-01.doc

  3. u kritickej ischémie dolných končatín prostredníctvom artológnej transplantácie krvotvorných buniek. ... bunky, jedná sa teda o autológnu transplantáciu periférnych kmeňových krvotvorných buniek do miesta ...
    Dátum: 24. januára 2012  Veľkosť: 35 KB
    https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/ww2/veda03/abstrakt_2006_36_MFN-03.doc

  4. Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje v rozpočtovom roku 2018 poskytnúť dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ...
    Dátum: 31. mája 2018  Veľkosť: 103 KB
    https://www.health.gov.sk/Sources/veda_vyskum_vyvoj/vv2018/Priloha-1.doc

  5. MUDr. Dušan Krkoška, CSc., Klinika infektológie a cestovnej medicíny Martinskej fakultnej nemocnice ... úspešná liečba nádorových ochorení transplantácie orgánov implantácie umelých materiálov rozsiahle ...
    Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 7118 KB
    https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/tlacove_spravy/Krkoska_Aktualna_problematika_NN.ppt

  6. Zákon č. 220/2013 Z. z ... b) na prideľovanie orgánov a prístup k orgánom na účely ich transplantácie; ... konzervácia, skladovanie alebo distribúcia orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie, ...
    Dátum: 26. januára 2015  Veľkosť: 275 KB
    https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/zs/czs/tab_zhod_smernica_24_10.docx

Strana 1 z 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>