Hľadali ste: Transplantácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 76

 1. Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k očkovaniu očkovacími látkami proti ochoreniu COVID-19   (25. januára 2023) ... ​Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta - Podanie ...
  Dátum: 25. januára 2023  Veľkosť: 95 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 2. v Bologni a Slovenským centrom orgánových transplantácií, prípadne inými zdravotníckymi zariadeniami, zabezpečujúcimi realizáciu transplantácií pečení v Slovenskej republike ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 90 KB
  https://www.health.gov.sk/?taliansko-1

 3. Rada Európy má 47 členských štátov ... · Pracovná skupina na zabezpečenie kvality orgánov, tkanív a buniek pri transplantáciách ... · Komisia expertov pre organizáciu a kooperáciu orgánových transplantácií ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?rada-europy

 4. zastupenie-rezortu-zdravotnictva-v-organoch-re-1 ... Zastúpenie rezortu zdravotníctva v orgánoch RE ... Výbory a komisie RE, na práci ktorých sa zúčastňujú ...  Riadiaci výbor pre transplantáciu orgánov (CD-P-TO) ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?zastupenie-rezortu-zdravotnictva-v-organoch-re-1

 5. podpora-uloh-vyskumu-a-vyvoja-v-rezorte-zdravotnictva-rok-2005 ... Podpora úloh výskumu a vývoja v rezorte ... a imunita, neurologické a psychiatrické ochorenia, transplantácia orgánov a tkanív, genomika a ...
  Dátum: 27. júla 2012  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?podpora-uloh-vyskumu-a-vyvoja-v-rezorte-zdravotnictva-rok-2005

 6. Schválené nové a inovované štandardné klinické postupy v zdravotníctve ... ​​​​​​Pre vyhľadanie použite funkciu CTRL+F ... V mobile Android ...; Hľadať na stránke ... Štandardný postup starostlivosti o matku a ...
  Dátum: 26. novembra 2022  Veľkosť: 180 KB
  https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve

Strana 1 z 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 300

 1. individualizácie imunosupresie a včasnej intervencie u pacientov po obličkovej transplantácii ... voči darcovi u pacientov po transplantácii obličky; ELISpot (Enzyme Linked Immunosorbent Spot ...
  Dátum: 2. apríla 2006  Veľkosť: 41 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/ww2/veda03/abstrakt_2006_04-MF-02.doc

 2. ischemicko-reperfúzne poškodenie v súvislosti s transplantáciou pečene a ani iných tkanív. Preto je ... tkaniva pečene, ktoré nastáva pri jej transplantácii. Získané poznatky by mohli významne prispieť ku ...
  Dátum: 24. januára 2012  Veľkosť: 45 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/ww2/veda03/abstrakt_2006_19_SAV-01.doc

 3. u kritickej ischémie dolných končatín prostredníctvom artológnej transplantácie krvotvorných buniek. ... bunky, jedná sa teda o autológnu transplantáciu periférnych kmeňových krvotvorných buniek do miesta ...
  Dátum: 24. januára 2012  Veľkosť: 35 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/ww2/veda03/abstrakt_2006_36_MFN-03.doc

 4. ľudského orgánu určeného na transplantáciu, neodkladná preprava zdravotníckych pracovníkov, ktorí ... ľudského orgánu určeného na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej ...
  Dátum: 22. decembra 2022  Veľkosť: 188 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/ERP/02_Posudenie_z_hladiska_pravidiel_pre_statnu_pomoc.docx

 5. Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje v rozpočtovom roku 2018 poskytnúť dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ...
  Dátum: 31. mája 2018  Veľkosť: 103 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/veda_vyskum_vyvoj/vv2018/Priloha-1.doc

 6. MUDr. Dušan Krkoška, CSc., Klinika infektológie a cestovnej medicíny Martinskej fakultnej nemocnice ... úspešná liečba nádorových ochorení transplantácie orgánov implantácie umelých materiálov rozsiahle ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 7118 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/tlacove_spravy/Krkoska_Aktualna_problematika_NN.ppt

Strana 1 z 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>