Tlačiť Späť

Domov

Podpora úloh výskumu a vývoja v rezorte zdravotníctva (rok 2005)

Začiatkom roka ministerstvo zdravotníctva zverejnilo na svojej webovej strane výzvu na predkladanie návrhov na vedecké projekty v oblasti zdravotníctva. Predkladatelia podali celkovo 81 projektov. Členovia Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR, ktorí ich posudzovali, odporučili na financovanie 47 s prihliadnutím na zoznam prioritných oblastí vedeckého výskumu.
Na podporu vedecko-výskumnej činnosti v rezorte prijala gremiálna porada
Smernicu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 26226/2005 z 10. októbra 2005 upravujúca postup pri podpore výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Projekty vychádzali zo Zoznamu podporovaných oblastí na rok 2005, ktorý za svoje priority stanovil vedecko-výskumnú činnosť v oblasti chorôb srdca, pľúc a ciev, onkologické choroby, choroby v súvislosti s materstvom a detským vekom, choroby pohybového ústrojenstva, prenosné choroby a imunita, neurologické a psychiatrické ochorenia, transplantácia orgánov a tkanív, genomika a proteomika.