Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu » Krízové situácie

Krízové situácie

 

Orientačný zoznam udalostí s hromadným postihnutím osôb Slovenskej republiky v posledných 20 rokoch

Zdroj: Koncepcia poskytovania služby terénnej krízovej intervencie a psychickej prvej pomoci ako nástrojov psychosociálnej podpory občanom zasiahnutým náhlou traumatizujúcou udalosťou v podmienkach Slovenskej republiky

 

Dátum Druh a miesto udalosti Následky udalosti
január
1992
Pád lanovky -4 mŕtvi
október
1995
VSŽ, únik plynu - 11 mŕtvych,
- 244 ošetrených
júl
1998
Povodne
Východné Slovensko
-50 mŕtvych
august
2003
Automobilové nešťastie
Uhorná
-12 mŕtvych
október
2003
Požiar
Slovenský raj
- 6 mŕtvych
2005
Veterná smršť
Tatry
-1 mŕtvy
-12 zranených
december
2005
Masová autonehoda
D-1
-5 mŕtvych
-12 ťažko zranených
január
2006
Havária voj. lietadla
Maďarsko
-42 mŕtvych
november
2006
Baňa Nováky - 4 mŕtvi
marec
2007
VOP Nováky - 8 mŕtvych,
-14 ťažko zranených
-30 ľahko zranených
september
2007
Autobus Hriňová - 5 mŕtvych
- 30 zranených
júl-august
2008
Povodne
Východné Slovensko
- 2 mŕtvi
september
2008
Nehoda slov. autobusu
CHorvátsko
- 14 mŕtvych
október
2008
Nehoda autobusu Student agency
pri Trenčíne
-5 mŕtvych
február
2009
Nehoda autobusu
Polomka
- 12 mŕtvych
jún
2009
Nehoda slov. autobusu
Rakúsko
-34 zranených
júl 2009 Festival POHODA -1 úmrtie na mieste

-39 hospitalizovaných

-49 ambulantne ošetrených

apríl  2010 Zrážka vlakov v Spišskej Novej Vsi - 3 mŕtvi
- 1 ťažko zranený
- 17 ľahko zranených
- 12 hospitalizovaných
máj 2010 Havária autobusu v obci Dobrá Niva - 6 ťažko ranených
- 20 stredne ťažko ranených
- 5 ľahko zranených
- 26 hospitalizovaných
2011 Vyhlásenie núdzového stavu vládou SR Od 29.11. do 8.12. 2011
2012 Zrútenie cestného mosta v Iliašovciach 4 mŕtvi
2013 Povodne v Mestskej časti Devín -
2014 Nehoda linkového autobusu Svätý Jur 1 mŕtvy, 27 zranených
Havária autobusu na D1 pri Červeníku 6.6.2014 4 mŕtvi, 28 zranených
2015 Pád záchranárskeho vrtuľníka v Slovenskom raji pri obci Hrabušice 4 mŕtvi
Letecké nešťastie Červený kameň 7 mŕtvych, 7 zranených
 

Činnosť zdravotníctva  po výbuchu vo VOP a.s. Nováky

 

Pohoda 2009

Postup zabezpečenia mimoriadnej situácie na festivale POHODA- aktivácia Traumatologického plánu FN Trenčín