Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu » Legislatíva

​​​
​​​

Legislatíva

Legislatíva obsahuje prehľad základných právnych predpisov a niektoré operatívne akty riadenia, na základe ktorých predovšetkým SHM rezortu zdravotníctva konajú a rozhodujú alebo upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, vyplývajúce z oblasti pôsobnosti.


 

Vyhlášky, metodické pokyny, usmernenia, vykonávacie predpisy


Vyhlášky, výnosy a metodické usmernenia

 ​

Vyrozumenie

 

Hospodárska mobilizácia 

 

Financovanie, majetok HM


Pandémia


Mobilizačné rezervy

 

Iné