Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu » Subjekty hospodárskej mobilizácie

Subjekty hospodárskej mobilizácie rezortu zdravotníctva

​​​​
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  plní a zabezpečuje opatrenia hospodárskej mobilizácie, okrem iných úloh aj v organizácii zdravotníckeho zabezpečenia formou vytvorenia siete subjektov hospodárskej mobilizácie z poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí disponujú potrebnými zdravotníckymi kapacitami a vytvárajú rozšírený lôžkový fond  /RLF/ a udržiavajú lôžkový fond Slovenskej republiky vo vládou SR stanovenom počte. Plnením tejto úlohy ministerstvo zdravotníctva tak realizuje príslušné ustanovenia ústavného zákona číslo 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších zmien a doplnení, zákona č. 179/2011o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a uznesenia vlády SR č. 474 z 19. septembra 2012 k návrhu na zabezpečenie lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.“

Platný od 1.1. 2013


Vysvetlívky:

  • SHM - Subjekt hospodárskej mobilizácie 
  • RLF - Rozšírený lôžkový fond

 

Prehľad 
subjektov  hospodárskej mobilizácie
  

Bratislavský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia
Záväzný
počet lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR
MV SR

Univerzitná nemocnica Bratislava

2 950
330
293

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

420
-
-

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

270
-
-
Spolu
3 640
330
293

Trnavský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia
Záväzný
počet lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR
MV SR
Fakultná nemocnica Trnava
700
300
36
Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a. s.
540
150
22
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
400
150
19
Nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
400
-
17
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany
250
-
3
Spolu
2 290
600
97

Nitriansky kraj

 Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia
Záväzný počet lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR
MV SR
Fakultná nemocnica Nitra
900
350
46
Nemocnice s poliklinikami, n. o., ZZ Levice
380
100
22
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
820
200
22
FORLIFE n. o., Všeobecná nemocnica Komárno
450
-
19
Nemocnice s poliklinikami, n. o., ZZ Topoľčany
400
-
13
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce
120
-
8
Spolu
3 070
650
130

Trenčiansky kraj

 Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia
Záväzný počet lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR
MV SR
Fakultná nemocnica Trenčín
950
300
65
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
530
-
17
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
600
150
22
Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o.
250
-
9
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
175
-
-
Nemocnica s poliklinikou Myjava
260
-
-
Spolu
2 765
450
113

Žilinský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia
Záväzný počet lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR
MV SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
900
340
75
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
400
-
43
Univerzitná nemocnica Martin
1 000
300
29
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
500
-
19
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
400
-
23
Nemocnica s poliklinikou Trstená
400
-
5
Spolu
3 600
640
194

Banskobystrický kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia
Záväzný počet lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR
MV SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
1 090
300
79
Nemocnica Zvolen, a. s.
390
100
20
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o.
530​
150
27
Nemocnice a polikliniky, n. o., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
460
150
30
Nemocnice a polikliniky, n. o., Všeobecná nemocnica ​Žiar nad Hronom
280
-
15
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
260
-
10
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
130
-
-
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica
140
30
-
Spolu
3 280
730
181

Prešovský kraj

 Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia
Záväzný počet lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR
MV SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
1 400
350
75
Nemocnica Poprad, a. s.
570
200
69
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.
260
80
12
Nemocnica Snina, s. r. o.
200
50
-
Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.
380
170
26
Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., Bardejov
410
-
13
Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa
250
-
10
Vranovská nemocnica, n. o., Vranov nad Topľou
370
-
10
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
400
-
-
Spolu
4 240
850
215

Košický kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia
Záväzný počet lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR
MV SR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
1 500
400
126
Detská fakultná nemocnica Košice
210
-
-
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
300
-
29
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.
530
300
25
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a. s.
600
280
67
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, a. s., Rožňava
330
150
17
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.
200
-
-
Spolu
3 670
1 130
264
Celkový záväzný počet lôžok RLF v ústavných zdravotníckych zariadeniach:  26 555 (čo je o 2 025  lôžok menej oproti súčasnému stavu)


 

Prehľad subjektov hospodárskej mobilizácie
  v ktorých sa nebude vytvárať rozšírený lôžkový fond , ale ktoré budú udržiavať stanovenú lôžkovú kapacitu pre krízové situácie

Bratislavský kraj

Názov zdravotníckeho zariadenia
Počet lôžok
Národný onkologický ústav Bratislava
250
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
200
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
460
Spolu
910

Nitriansky kraj

Názov zdravotníckeho zariadenia
Počet lôžok
Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie
410
Spolu
410

Žilinský kraj

Názov zdravotníckeho zariadenia
Počet lôžok
Psychiatrická liečebňa Sučany
250
Spolu
250

Banskobystrický kraj

Názov zdravotníckeho zariadenia
Počet lôžok
Národné rehabilitačné centrum, Kováčová
200
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica
290
Spolu
490

Košický kraj

Názov zdravotníckeho zariadenia
Počet lôžok
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec
200
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice
160
Spolu
360
Celkový počet lôžok v špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadeniach: 2 420 (počet lôžok je rovnaký ako v súčasnosti)

 

 

 

Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti určení ako subjekty hospodárskej mobilizácie
v rezorte Ministerstva obrany SR

Názov zdravotníckeho zariadenia
 Počet lôžok RLF
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
510
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s., Piešťany
685
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a. s.
200
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s.
200
Spolu
1 595


              

​ Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti určení ako subjekty hospodárskej mobilizácie
v rezorte Ministerstva vnútra SR


Názov zdravotníckeho zariadenia
 Počet lôžok RLF
Nemocnica  sv. Michala, a. s., Bratislava
140
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO Trenčianske Teplice
100
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Bardejovské kúpele
100
Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá Liptovský Ján
100
Spolu
440