Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

V zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. v súlade s § 40 MZ SR uverejňuje na internete zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré uskutočňujú Ministerstvom zdravotníctva SR akreditované študijné programy pre zdravotníckych pracovníkov. Vychádzajúc z rozhodnutí o akreditácii, ktoré MZ SR vydalo ku dňu 15. augusta 2016​​ je nasledovný:

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Materiál na stiahnutie 

CERTIFIKAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Materiál na stiahnutie 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Materiál na stiahnutie