Tlačiť Späť

Domov

2002

Vyhodnotenie klimatických parametrov za rok 2002 v lokalitách Kunerad, Liptovský Ján, Lučivná, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Štós a Štrbské Pleso

Využívatelia klimatických podmienok priaznivých na liečenie v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch – klimatických /PLKK/, sú v zmysle zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z. z. povinní zabezpečiť ich sledovanie. Zároveň sú povinní namerané údaje predkladať na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“).
 
Limity pre klimatické parametre v zmysle vyhlášky MZ SR č. 116/1996 Z. z. o parametroch, podľa ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie:

  • relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere prekračuje 40 % a ročný úhrn trvania slnečného svitu je vyše 1650 hodín,
  • teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 13 °C,
  • relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 87 %,
  • ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere neprekračuje viac ako 25 dní do roka hodnotu 50 °C.
 
Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2002 – lokalita Kunerad
prevádzkovateľ PLKK: Slovenské liečebné kúpele a. s. Rajecké Teplice
meteorologická stanica: Žilina
 
Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 42 %.
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1685 hodín.
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 9,7 °C.
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 80 %.
Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená v 28 dňoch.
 
Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú limity určené vyhláškou č. 116/1996 Z. z., okrem počtu dní s ekvivalentnou teplotou vyššou ako 20 °C, kde bol limit prekročený o 3 dni.
 
 
Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2002 – lokalita Liptovský Ján
prevádzkovateľ PLKK: Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján
meteorologická stanica: Liptovský Hrádok
 
Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 36 %, pričom maximum bolo 53 % (6/2002) a minimum bolo 13 % (12/2002).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1620 hodín, pričom maximum bolo 237,9 hodín (6/2002) a minimum bolo 27,7 hodín (12/2002).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 11 °C, pričom maximum bolo 13,5 °C (7/2002) a minimum bolo 8,3° C (12/2002).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 75,2 %, pričom maximum bolo 83,8 % (1/2002) a minimum 66,6 % (4/2002).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 22,1 °C, pričom maximum bolo 43,4 °C (7/2002) a minimum bolo 2 °C (12/2002). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 5 dní v roku, pričom maximum prekročenia bolo 53 °C (23.6.2002) a minimum prekročenia bolo 50,2 °C (20.6.2002).
 
Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z.. , okrem relatívneho času trvania slnečného svitu, ktorý bol o 4 % nižší, ako je stanovený limit a ročného úhrnu trvania slnečného svitu, ktorý bol o 29,6 hodín nižší, ako je stanovený limit, čo bolo pravdepodobne spôsobené dlhšie trvajúcim nepriaznivým počasím v jesenných mesiacoch.
V prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z. z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.
 
Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2002 – lokalita Lučivná
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Lučivná a. s.
meteorologická stanica: Lučivná
 
Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 48 %, pričom maximum bolo 59 % (3/2002) a minimum bolo 28 % (11/2002).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1939 hodín, pričom maximum bolo 262 hodín (6/ 2002) a minimum bolo 57 hodín (11/2002).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 10,9 °C, pričom maximum bolo 13,7 °C (5/2002) a minimum bolo 8,2 °C (1/2002).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 75 %, pričom maximum bolo 84 % (12/2002) a minimum 65 % (3/2002).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 21,4 °C, pričom maximum bolo 43 °C (7/2002) a minimum bolo 0,2 °C (12/2002). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 4 dní v roku, pričom maximum prekročenia bolo 51,5 °C (13.7.2002) a minimum prekročenia bolo 50,2 °C (11.7.2002).
 
Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z. z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.
Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2002 – lokality Horný Smokovec, Nový Smokovec
prevádzkovatelia PLKK: Kúpele Horný Smokovec s. r. o., Kúpele Nový Smokovec a. s.
meteorologická stanica: Nový Smokovec
 
Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 42,4 %, pričom maximum bolo 61,8 % (7/2002) a minimum bolo 24,7 % (1/2002).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1569,1 hodín, pričom maximum bolo 192,6 hodín (7/2002) a minimum bolo 76,3 hodín (11/2002).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 9,4 °C, pričom maximum bolo 10,9 °C (4/2002) a minimum bolo 8,2 °C (11/2002).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 75,8 %, pričom maximum bolo 82,5 % (12/2002) a minimum bolo 70,7 % (1/2002).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 16,9 °C, pričom maximum bolo 34,97 °C (8/2002) a minimum bolo 1,7 °C (2/2002). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená 1 deň v roku (21.8.2003) o 0,8 °C.
 
Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., okrem ročného úhrnu trvania slnečného svitu, ktorý bol o 80,9 hodín nižší ako je stanovený limit, z dôvodu dlhšie trvajúceho nepriaznivého počasia v jesenných mesiacoch. V prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z. z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.
 
Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2002 – lokalita Štós
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Štós a.s.
meteorologická stanica: Štós
 
Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 45,7 %, pričom maximum bolo 57,1 % (1/2002) a minimum bolo 24,4 % (11/2002).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1673,6 hodín, pričom maximum bolo 248 hodín (7/2002) a minimum bolo 31,4 hodín (11/2002).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 8,11 °C, pričom maximum bolo 11,9 °C (5/2002) a minimum bolo 4,8 °C (11/2002).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 73,7 %, pričom maximum bolo 87,6 % (11/2002) a minimum bolo 60,5 % (3/2002).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 24 °C, pričom maximum bolo 45,3 °C (8/2002) a minimum bolo 4,3 °C (1/2002). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená v 22 dňoch v roku, pričom maximum prekročenia bolo 58,4°C (16.7.2002) a minimum prekročenia bolo 50,2 °C (18.7.2002).
 
Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z. z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.
 
Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2002 – lokalita Štrbské Pleso
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Štrbské Pleso a. s.
meteorologická stanica: Štrbské Pleso
 
Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 47 %, pričom maximum bolo 66 % (3/2002) a minimum bolo 25 % (11/2002).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1811 hodín, pričom maximum bolo 244 hodín (7/2002) a minimum bolo 49 hodín (11/2002).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 8,8 °C, pričom maximum bolo 10,4 °C (7/2002) a minimum bolo 6,1 °C (11/2002).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 82 %, pričom maximum bolo 88 % (10/2002) a minimum bolo 75 % (3/2002).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 17,6 °C, pričom maximum bolo 37,4 °C (7/2002) a minimum bolo 1,4 °C (12/2002). Ekvivalentná teplota 50 °C nebola prekročená ani v jednom dni v roku.
 
Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z.