Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy » Medzinárodné projekty EU4Health

Medzinárodný program EÚ v oblasti zdravia Partnerstvá

Organizácie uchádzajúce sa o finančnú podporu z programu môžu realizovať projekt z pozície hlavného partnera, alebo asociovaného partnera.
Hlavný partner v projekte „main partner“ je v projekte iba jeden a k jeho hlavným úlohám patrí:
zodpovednosť za implementáciu projektu, odborné a finančné riadenie aktivít, kontrola a audit projektu, komunikácia s Výkonnou agentúrou (EAHC), podpis zmluvy o realizácii projektu.

Asociovaní partneri „associated partners“ nie sú limitovaní počtom. Avšak, čím viac partnerov participuje na projekte, tým je náročnejšia jeho administrácia. K hlavným úlohám asociovaného partnera patrí: participácia na realizácii projektu, spolufinancovanie projektu, sú uvádzaní v zmluve s EAHC, podpora hlavného partnera v zmysle poskytovania informácií a dokumentácie.

Vyhľadávanie partnerov
V prípade záujmu o vyhľadanie hlavného partnera na budúcu spoluprácu je možné vaše projektové zámery zasielať aj na e-mailovú adresu info.php@health.gov.sk​. Váš projektový zámer musí byť predložený v anglickom jazyku a minimálne musí obsahovať:

  • základnú myšlienku, ktorú v rámci projektu chcete riešiť v zmysle troch prioritných oblastí
  • identifikujte aktivitu/okruh aktivít, ktoré budú predmetom projektu (podľa Pracovného plánu na rok 2010)
  • uvediete kontaktné údaje na osobu (meno, e-mail, telefón a fax), s ktorou partnerský záujemca môže ďalej pri rozvíjaní projektového zámeru komunikovať.

Projektový zámer bude následne preposlaný prostredníctvom siete národných kontaktných bodov do ostatných krajín, oprávnených na účasť v Public Health Programme.