Tlačiť Späť

Domov

Analýza výhodnosti rekonštrukcie alebo výstavby novej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici

IZP pripravilo analytické podklady výhodnosti rozličných alternatív kapitálovej obnovy Fakultnej nemocnice FDR v Banskej Bystrici. Jednotlivé alternatívy, ako aj použité excelovské tabuľky s vysvetlivkami si môžete pozrieť v priložených súboroch.
Analýza postavenia a rekonštrukcie FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA
Vysvetlivky k modelu
Ekonomický a finančný model
Dopytový model