Tlačiť Späť

Domov

Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - október 2022

<--september--

október 2022             menu

--november-->

T. Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
39 26
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
zasadačka č. 100
09:30 - 14:30 hod.
27 28
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky
online formou diskusie prostredníctvom MS Teams s následným hlasovaním per rollam
09:00 - 14:00 hod.
29
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravot. pomôcky
online formou diskusie prostredníctvom MS Teams s hlasovaním per rollam
09:00 - 14:00 hod.
30 1 2
40 3 4 5

6
Zasadnutie Kategorizačnej rady pre lieky
online formou diskusie prostredníctvom MS TEAMS s následným hlasovaním per rollam
09:00 - 14:00 hod.

7 8 9
41 10
Zasadnutie Kategorizačnej komisie pre lieky
zasadačka č. 100
09:00 - 12:00 hod.
11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31 1 2 3 4 5 6