Tlačiť Späť

Domov

Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - september 2022

<--august--

september 2022             menu

--október-->

T. Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
35 29 30 31 1 2 3 4
36 5
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre lieky
zasadačka č. dv.100
13:00 - 16:00 hod.
6 7 8
Zasadnutie kategorizačnej rady pre lieky
online formou diskusie prostredníctvom aplikácie MS Teams
09:00 - 12:00 hod.
9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny
zasadačka č. 100
09:30 - 14:30 hod.
27 28
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky
online formou diskusie prostredníctvom MS Teams s následným hlasovaním per rollam
09:00 - 14:00 hod.
29
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravot. pomôcky
online formou diskusie prostredníctvom MS Teams s hlasovaním per rollam
09:00 - 14:00 hod.
30 1 2