Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba » Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre lieky

Pravdivé oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu člena Kategorizačnej komisie pre lieky vo veci kategorizácie a cenotvorby liekov