Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba » Lieková politika

Správy o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia


Správa o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia za rok 2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejňuje zoznam subjektov, ktorým vyplývajú v zmysle § 15 ods. 1 písm. u) povinnosti pre držiteľa rozhodnutia na výrobu liekov, § 18 ods. 1 písm. r) povinnosti pre držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov a § 60 ods. 1 písm. u) povinnosti pre držiteľa registrácie humánneho lieku každoročne predložiť ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 31. januára správu o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia, poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok a to v tomto prípade za obdobie od 1.1.2014 – 31.12.2014.

MARKETING_Vydavky.xls

Marketing_vydavky_2014.xls

Správa o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia za rok 2013

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle ustanovení zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach  v znení neskorších predpisov uverejňuje zoznam subjektov, ktorým vyplývajú v zmysle § 15 ods. 1 písm. u) povinnosti pre držiteľa rozhodnutia na výrobu liekov, § 18 ods. 1 písm. r) povinnosti pre držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov a § 60 ods. 1 písm. u) povinnosti pre držiteľa registrácie humánneho lieku každoročne predložiť ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 31. januára správu o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia, poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok a to v tomto prípade za obdobie od 1.1.2013 – 31.12.2013.

MARKETING_Vydavky.xls

Marketing_vydavky_2013.xls

Správa o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia za rok 2012

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle ustanovení zákona č. 362/2012 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach  v znení neskorších predpisov uverejňuje zoznam subjektov, ktorým vyplývajú v zmysle § 15 ods. 1 písm. u) povinnosti pre držiteľa rozhodnutia na výrobu liekov, § 18 ods. 1 písm. r) povinnosti pre držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov a § 60 ods. 1 písm. u) povinnosti pre držiteľa registrácie humánneho lieku každoročne predložiť ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 31. januára správu o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia, poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok a to v tomto prípade za obdobie od 1.1.2012 – 31.12.2012. 

MARKETING_Vydavky.xls

MARKETING_Vydavky.xls

Správa o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia za december 2011

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle ustanovení zákona č. 362/2012 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejňuje zoznam farmaceutických spoločností, ktorým vyplývajú v zmysle § 15 ods. 1 písm. u) povinnosti pre držiteľa rozhodnutia na výrobu liekov, § 18 ods. 1 písm. r) povinnosti pre držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov a § 60 ods. 1 písm. u) povinnosti pre držiteľa registrácie humánneho lieku každoročne predložiť ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 31. januára správu o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia, poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok a to v tomto prípade za obdobie od 1.12.2011 – 31.12.2011 – teda od účinnosti zákona do konca roku 2011

MARKETING_Vydavky.xls

MARKETING_Vydavky.xls

Upozornenie pre držiteľov rozhodnutia na veľkodistribúciu liekov, výrobcov liekov a držiteľov registrácie liekov