Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR

Metodické usmernenie MZ SR č. 1./2013 o účasti zástupcu stavovskej organizácie na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške

​​​

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z. zverejňuje  predložené stavovskými organizáciami Metodické usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1/2013  o účasti zástupcu stavovskej organizácie na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške


Vestník MZ SR čiastka 5-6 zo dňa 22. Apríla 2013, ročník 61​ vestnik-5-6-2013.pdf