Tlačiť Späť

Domov » Ambulantná starostlivosť

Metodika stanovenia počtu príspevkov a výšky sumy príspevkov na podporu zriaďovania všeobecných ambulancií

Zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom je každoročne aktualizovaný na základe metodiky stanovenia počtu a výšky sumy príspevkov, ktorá určuje, na ktoré okresy bude alokovaný príspevok v období august príslušného roka až júl nasledujúceho roka. Východiskom pri tvorbe metodiky je klasifikácia okresov na príslušné obdobie.

Obdobie august 2022 – júl 2023

Metodika_stanovenia_poctu_a_vysky_sumy_prispevkov_2022_2023.pdfMetodika stanovenia počtu príspevkov a výšky sumy príspevkov na podporu zriaďovania všeobecných ambulancií na obdobie august 2022 –júl 2023

Obdobie august 2023 – júl 2024

Metodika_stanovenia_poctu_a_vysky_sumy_prispevkov_2023_2024.pdfMetodika stanovenia počtu príspevkov a výšky sumy príspevkov na podporu zriaďovania všeobecných ambulancií na obdobie august 2023 – júl 2024