Tlačiť Späť

Domov

Investičný plán

Dokumenty (súbory na stiahnutie)
Prioritizovaný investičný plán


Prioritizovaný investičný plán pre zdroj financovania: Plán obnovy a odolnosti

Zverejnená tabuľka zhodnotených projektov neobsahuje projekty týkajúce sa výstavby ci komplexných rekonštrukcií nemocníc vyššej kategórie (t.j. V. úroveň, IV. úroveň, III. úroveň) . V prípade týchto nemocníc, ktoré štát považuje za kľúčové v kontexte poskytovania nemocničnej zdravotnej starostlivosti, sa vláda Slovenskej republiky rozhodla prioritizovať ich na základe špecifickej metodiky zohľadňujúcej strategické rozhodnutia. Táto metodika zdôrazňuje medicínsku potrebu investícií do kľúčovej infraštruktúry a je prehľadne popísaná v nižšie spomenutom uznesení vlády. Výsledkom tohto špeciálneho hodnotenia je určenie projektov na realizáciu v rámci Plánu obnovy a odolnosti ako aj popis tejto metodiky, ktoré sú súčasťou uznesenia vlády číslo 441/2022 zo dňa 1.7.2022.

Prioritizovaný zoznam investičných projektov pre zdroj financovania: Plán obnovy a odolnosti / akcii na roky 2022 až 2027

logo-POO.jpg