Tlačiť Späť

Domov

Fakultná nemocnica AGEL Skalica - Novostavba lôžkového pavilónu - internistických disciplín

Prijímateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica
Názov projektu: Novostavba lôžkového pavilónu - internistických disciplín

Legenda stavu implementácie 

 
AKTIVITA
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
splnené Projektová dokumentácia na realizáciu stavby
06/2023
07/2023
splnené Vydané stavebné povolenie
05/2023
11/2023
splnené Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
06/2023
07/2023
splnené Ukončenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
02/2024
02/2024
splnené Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby
03/2024
03/2024
bez omeškania Odovzdanie staveniska
05/2024
bez omeškania Začiatok realizácie stavby
05/2024
bez omeškania Ukončenie realizácie stavby
03/2026
bez omeškania Odovzdanie stavby
03/2026
bez omeškania Kolaudácia
04/2026
​​
​​​