Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Zoznam členov

Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

PREDSEDA:
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.


ČLENOVIA:

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
prof. MUDr. Pavel Babál, PhD.
prof. MUDr. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, mim. prof.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.
PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
Mgr. Iveta Gondášová, dipl. a.h.e.
Mgr. Alena Ofukaná
Ing. Beáta Hvozdovičová, MBA
Mgr. Magdaléna Roháčová
Mgr. Anton Vaňuga, PhD.
Ing. Bc. Danka Boguská, PhD., MSc.
PhDr. Katarína Jandová, PhD.


MIMORIADNY ČLEN:

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.


TAJOMNÍCI KOMISIE:

PhDr. Marianna Kapustová
Mgr. Jana Tomanová