Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií

Harmonogram zasadnutí Akreditačnej komisie MZ SR

​​​

na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Predsedníctvo so začiatkom o 9,30 hod.

Plenárne zasadnutie so začiatkom o 10,00 hod.

I. polrok 2024

24. januára 2024,

21. februára 2024

20. marca 2024

24. apríla 2024

22. mája 2024

19. júna 2024