Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Zriedkavé choroby » ERN-Európske referenčné siete

ERN-Európske referenčné siete

Európske referenčné siete (ďalej len „ERN“) vznikli v decembri 2016 a k dnešnému dňu je ich aktuálne 24. Pozostávajú z medzinárodných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci členských štátov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“) a zaoberajú sa poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom so zriedkavými chorobami. Okrem toho, že uľahčujú prístup k diagnostike a liečbe zriedkavých ochorení, zastávajú o.i. i funkciu mediátora odborných medicínskych poznatkov medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v EÚ.
Viac informácii nájdete na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/health/ern/policy_sk

http://ec.europa.eu/health/ern/networks_sk

Princípy poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti :