Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Zriedkavé choroby » Vírus EBOLA

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je v neustálom kontakte s európskymi kompetentnými orgánmi a zúčastňuje sa na audiokonferenciách zahraničných výborov, ktoré sa zaoberajú vyššie uvedenou problematikou. Európske centrum pre prevenciu a diagnostiku ochorení (ECDC) pravidelne zasiela ÚVZ SR, odboru epidemiológie, aktuálne informácie o vývoji epidemiologickej situácie ochorenia. Napriek tomu, že riziko nákazy pre cestovateľov zo Slovenska, ktorí navštívili krajiny západnej Afriky je nízke, ÚVZ SR vydal nasledovné opatrenia:

  • osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých oblastí majú monitorovať svoj klinický stav minimálne 21 dní od príchodu, čo je inkubačná doba ochorenia (2 – 21 dní),

  • v prípade, že sa u cestovateľov, ktorí sa vrátili z postihnutých oblastí objavia klinické príznaky ako horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky zostane doma a kontaktuje telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a informuje ho o cestovateľskej anamnéze,

  • ošetrujúci personál zdravotníckeho zariadenia, ktoré prijíma podozrivú osobu z nákazy, sa pred príchodom takéhoto pacienta vybaví ochrannými pomôckami,

  • ošetrujúci lekár po predvolaní pacienta zhodnotí klinický stav, zabezpečí v rámci diferenciálnej diagnostiky potrebné laboratórne vyšetrenia na vylúčenie iných diagnóz,

  • ošetrujúci lekár hlási podozrenie na ebolu príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a územne príslušnej infekčnej klinike, resp. infekčnému oddeleniu, ktorá má ďalší postup konzultovať s Klinikou infektológie a geografickej medicíny v Bratislave, nakoľko táto disponuje lôžkami spĺňajúce stupeň biologickej bezpečnosti BSL 4,

  • príslušný regionálny úrad zabezpečí kompletné epidemiologické vyšetrenie prípadu a výsledok vyšetrenia bude hlásiť ÚVZ SR - odboru epidemiológie. Pracovisko odboru mikrobiológie ÚVZ SR je v kontakte s príslušnými laboratóriami v zahraničí, ktoré sú schopné vyšetrovať vírus eboly.