Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2016

Faktúry 2016 - 901-1000

Poradové číslo Dodávateľ Adresa Popis Suma € Dátum doručenia

Typ

DFA901 Piano Show, s.r.o. Karpatské námestie 10 A Vystúpenie Piano Show- SK PRES 1 580,00 19.10.2016 OBJ
DFA902 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava Školenie 53,00 20.10.2016 Žiadosť
DFA903 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava Školenie 53,00 20.10.2016 Žiadosť
DFA904 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava Školenie 54,00 20.10.2016 Žiadosť
DFA905 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka 645,00 19.10.2016 OBJ
DFA906 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka 645,00 19.10.2016 OBJ
DFA907 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka 645,00 19.10.2016 OBJ
DFA908 Ramada Hamburg Bergedorf Holzhude 2, 21029 Hamburg Ubytovanie 936,00 21.10.2016 OBJ
DFA909 Ramada Hamburg Bergedorf Holzhude 2, 21029 Hamburg Ubytovanie 936,00 21.10.2016 OBJ
DFA910 Ramada Hamburg Bergedorf Holzhude 2, 21029 Hamburg Ubytovanie 936,00 21.10.2016 OBJ
DFA911 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot.voz. 585,64 20.10.2016 Zmluva/OBJ
DFA912 Ján Madaj METAL Shape Lomnická 42, 949 01 Nitra Tlač a výmena roletiek Roll upov 222,00 21.10.2016 OBJ
DFA913 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13, 811 09 Bratislava Notárske služby 450,30 21.10.2016 Faktúra
DFA914 Tibor Varga - TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec Kancelárske potreby 1 557,84 21.10.2016 OBJ
DFA915 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice Tonery 4 626,10 24.10.2016 OBJ
DFA916 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby 888,00 24.10.2016 OBJ
DFA917 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby 439,20 24.10.2016 OBJ
DFA918 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka 1 959,00 21.10.2016 OBJ
DFA919 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka 1 280,00 21.10.2016 OBJ
DFA920 Faveo s.r.o Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava Letenka 529,00 21.10.2016 OBJ
DFA921 Austria Trend Hotel Management Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava Večera v rámci Konferencie- SK PRES 2 415,00 24.10.2016 OBJ
DFA922 Obecný úrad Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor 543, 951 17 Cabaj - Čápor Daň z nehnuteľnosti za rok 2012 15,04 24.10.2016 Rozhodnutie
DFA923 Obecný úrad Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor 543, 951 17 Cabaj - Čápor Daň z nehnuteľnosti za rok 2013 15,04 24.10.2016 Rozhodnutie
DFA924 Obecný úrad Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor 543, 951 17 Cabaj - Čápor Daň z nehnuteľnosti za rok 2014 15,04 24.10.2016 Rozhodnutie
DFA925 Obecný úrad Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor 543, 951 17 Cabaj - Čápor Daň z nehnuteľnosti za rok 2015 15,04 24.10.2016 Rozhodnutie
DFA926 Obecný úrad Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor 543, 951 17 Cabaj - Čápor Daň z nehnuteľnosti za rok 2016 15,04 24.10.2016 Rozhodnutie
DFA927 SLOVAKIA BUS TRAVEL Štítova 4105/10, 841 10 Bratislava Prenájom autobusu- SK PRES 192,00 27.10.2016 OBJ
DFA928 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot. voz. 842,48 27.10.2016 Zmluva/OBJ
DFA929 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava Vyučtovanie poistného október 2016 90,97 28.10.2016 Zmluva
DFA930 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 478,39 17.10.2016 OBJ
DFA931 Slovenská zdr.univerzita Limbová 12, 833 03 Bratislava Školenie 60,00 31.10.2016 Žiadosť
DFA932 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava Školenie 110,00 31.10.2016 Žiadosť
DFA933 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava Pred. el. energie 11/16 6 000,00 03.11.2016 Zmluva
DFA934 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Pred. plynu 11/2016 4 417,00 03.11.2016 Zmluva
DFA935 Straka Ján Rezedova 12, 821 01 Bratislava Za služby 10/2016 975,00 03.11.2016 OBJ
DFA936 AVOAR, s.r.o. Strmé sady 29, 841 02 Bratislava Personálno-psychologické poradenstvo 1 560,00 28.10.2016 OBJ
DFA937 STORNO FA
DFA938 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby 192,00 04.11.2016 OBJ
DFA939 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby 84,00 04.11.2016 OBJ
DFA940 Austria Trend Hotel Management Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava Večera v rámci Konferencie- SK PRES 2 682,00 04.11.2016 OBJ
DFA941 Agenturis s.r.o. Vrančovičová 1229/62, 841 03 Bratislava Tech. zabezpečenie vystúp. PaperMoonTrio- SK PRES 300,00 04.11.2016 OBJ
DFA942 LEGIUS, s.r.o. Ivana Bukovčana 28, 84108 Bratislava Grafické práce informačných materiálov- SK PRES 440,00 04.11.2016 OBJ
DFA943 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot.voz. 483,97 04.11.2016 Zmluva/OBJ
DFA944 Red Tulip, s.r.o. Budatínska 59, 851 06 Bratislava Tlačoviny 1 632,00 04.11.2016 OBJ
DFA945 Robert Pecov Osuského 1649/38, 851 03 Bratislava Pravidelná ročná odb. prehliadka EPS 305,40 04.11.2016 Zmluva
DFA946 LINTNER Alexander Ing.-SAKON Hálova 2, 851 01 Bratislava Servis a oprava kávovarov 10/16 435,00 04.11.2016 OBJ
DFA947 CWS-boco Textil Servis Slovens Bojnická 10, 831 04 Bratislava Prenajom rohoží 10/16 198,44 04.11.2016 Zmluva
DFA948 EUROPEA GROUP s.r.o. Šípová 3/a, 821 07 Bratislava Servis záložného zdroja serverovne 229,92 04.11.2016 OBJ
DFA949 Euro Media Košice, s.r.o. Rastislavova 104, 040 01 Košice Tonery 648,72 04.11.2016 OBJ
DFA950 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Námestie Bielý kríž č. 1, 831 02 Bratislava Technik požiarnej ochrany 10/2016 200,00 04.11.2016 Zmluva
DFA951 Všeobecná zdravotná poisťovňa Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Prenájom - SEPP 10/2016 16 974,06 04.11.2016 Zmluva
DFA952 HOUR s.r.o. M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Servis dochádzkového systému 70,80 04.11.2016 Zmluva
DFA953 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Predplatné- Právo a manažment v zdravotníctve ´2017 74,40 04.11.2016 OBJ
DFA954 Softline Services, a.s. J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava Výpočtová technika 49 390,00 07.11.2016 Zmluva
DFA955 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava Školenie 138,00 07.11.2016 Žiadosť
DFA956 NAR marketing s.r.o. Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava Školenie 532,40 07.11.2016 Žiadosť
DFA957 ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 917 01 Trnava Opravy a údržba výťahov 268,80 07.11.2016 Zmluva/OBJ
DFA958 AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen Uprat. služby 10/2016 3 000,00 07.11.2016 Zmluva
DFA959 ARTRE, s.r.o. Čierny chodník 29, 831 07 Bratislava Vystúpenie Paper Moon Trio- SK PRES
900,00
07.11.2016
OBJ
DFA960 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13, 811 09 Bratislava Notárske služby 50,16 07.11.2016 Faktúra
DFA961 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Unín 32, 908 46 Unín Nábytok do kancelárií 1 080,00 07.11.2016 OBJ
DFA962 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 321,80 04.11.2016 OBJ
DFA963 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 803,04 04.11.2016 OBJ
DFA964 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 729,97 04.11.2016 OBJ
DFA965 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Zbierka zákonov SR, ročník 2017, 1. preddavok 1 365,67 03.11.2016 OBJ
DFA966 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 396,90 08.11.2016 Zmluva
DFA967 JUDr. Jarmila Kováčová Gajova 13, 811 09 Bratislava Notárske služby 418,26 08.11.2016 Faktúra
DFA968 CCN s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava IT podpora Národ. farmac. register 10/16 600,00 08.11.2016 Zmluva
DFA969 CCN s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava Servis softvéru 10/16 3 600,00 08.11.2016 Zmluva
DFA970 Univerzitna nemocnica Bratisla Pažítková 4, 82102 Bratislava Prenájom garáží č. 11-18; 11/16 1 402,95 08.11.2016 Zmluva
DFA971 AQUA PRO s.r.o. Pod Furcou 7, 040 01 Košice Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2016 357,36 08.11.2016 Zmluva
DFA972 AQUA PRO s.r.o. Pod Furcou 7, 040 01 Košice Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2016 (SEPP) 44,38 08.11.2016 Zmluva
DFA973 STORNO FA
DFA974 IT Academy s.r.o. Pionierska 15, 831 02 Bratislava Školenie 269,97 09.11.2016 Žiadosť
DFA975 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Školenie 138,00 09.11.2016 Žiadosť
DFA976 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 1 290,78 08.11.2016 OBJ
DFA977 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 1 290,78 08.11.2016 OBJ
DFA978 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava Letenka 268,90 08.11.2016 OBJ
DFA979 Austria Trend Hotel Management Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava Večera v rámci Konferencie- SK PRES 2 705,00 10.11.2016 OBJ
DFA980 Austria Trend Hotel Management Vysoká 2/A, 811 06 Bratislava Coffe break v rámci Konferencie- SK PRES 574,80 10.11.2016 OBJ
DFA981 Entrans s.r.o. Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava Prekladateľské služby 1 200,00 10.11.2016 OBJ
DFA982 B.V.S. a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zrážková voda 10/16 157,04 10.11.2016 Zmluva
DFA983 PROFIKLIMA, s.r.o. Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica Servis, údržba klimat. zar. serverovne 2 541,00 10.11.2016 Zmluva/OBJ
DFA984 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 10/2016 942,29 10.11.2016 Zmluva
DFA985 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 455,12 10.11.2016 Zmluva
DFA986 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 171,55 10.11.2016 Zmluva
DFA987 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekom. služby 37,75 10.11.2016 Zmluva
DFA988 Zväz vinohradníkov a vinárov Pražská 15, 81104 Bratislava Reprezentačné v rámci Konferencie- SK PRES 311,69 10.11.2016 OBJ
DFA989 Delikanti s.r.o. Námestie Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava Stravné zamestnancov MZ SR 10/2016 8 694,86 10.11.2016 Zmluva
DFA990 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Nám. slobody 11, 811 06 Bratislava Poplatok ZPC 619,60 10.11.2016 Zmluva
DFA991 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčt. plynu 10/2016 434,27 11.11.2016 Zmluva
DFA992 QUAZAR s.r.o. Zátišie 10, 831 03 Bratislava Odb. prehl. a skúšky el. zar.,spotrebičov 4 360,51 11.11.2016 OBJ
DFA993 SLOVAKIA BUS TRAVEL Štítova 4105/10, 841 10 Bratislava Prenájom autobusu- SK PRES 1 536,00 11.11.2016 OBJ
DFA994 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot.voz. 30,00 11.11.2016 Zmluva/OBJ
DFA995 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot.voz. 4 594,38 11.11.2016 Zmluva/OBJ
DFA996 RODEX CAR s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava Oprava mot.voz. 356,95 11.11.2016 Zmluva/OBJ
DFA997 Red Tulip, s.r.o. Budatínska 59, 851 06 Bratislava Vizitky 373,20 11.11.2016 OBJ
DFA998 Bexa, a.s. Líščie nivy 25, 821 08 Bratislava Prev. a podpora IS 10/16 1 749,60 11.11.2016 Zmluva
DFA999 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava Letenka 2 397,00 10.11.2016 OBJ
DFA1000 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Pluhová 2, 831 03 Bratislava Revízie a servis kotolne, prav. servis 2 493,60 14.11.2016 Zmluva/OBJ