Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2016

Faktúry 2016 - 301-400

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA301 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
799,00
DFA302 SPP, a.s. Pred. plynu 04/2016
2 658,00
DFA303 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 04/16
6 000,00
DFA304 Straka Ján Služby 03/2016
900,00
DFA305 Double N,- ROIN s.r.o. Hygienické potreby
511,08
DFA306 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
1 585,20
DFA307 MB Accounting Plus, s.r.o. Účtovníctvo
576,00
DFA308 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
846,60
DFA309 RICOH Slovakia s.r.o. Oprava kopírky
44,40
DFA310 AMG Security s.r.o. Uprat. služby 03/2016
3 000,00
DFA311 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 03/2016
17 248,18
DFA312 Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 03/16
90,00
DFA313 Delikanti s.r.o. Stravné zamestnancov MZ SR 03/2016
8 933,87
DFA314 Delikanti s.r.o. Repre Kategorizačná komisia 03/16
25,20
DFA315 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
56,00
DFA316 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
112,00
DFA317 Juraj Balajka, AT-Infinity Video prenos tlačovej konferencie
1 750,00
DFA318 B.V.S. a.s. Zrážková voda 3/16
157,04
DFA319 CCN s.r.o. Servis softvéru 03/16
3 600,00
DFA320 CCN s.r.o. IT podpora Národ. farmac. register 03/16
600,00
DFA321 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 03/2016
455,52
DFA322 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 03/2016(SEPP)
42,74
DFA323 Entrans s.r.o. Tlmočnícke služby
840,00
DFA324 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 03/2016
2 282,58
DFA325 PROEKO BA s.r.o. Školenie
79,00
DFA326 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
56,00
DFA327 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Poplatok ZPC
19,00
DFA328 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Stravovanie bývalí zamestnanci 3/2016
31,32
DFA329 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 3/2016
1 229,17
DFA330 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby
395,95
DFA331 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 03/2016
200,00
DFA332 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Za poskyt. služby pre systém Navision 03/16
279,60
DFA333 SPP, a.s. Vyúčt. plynu 03/2016
199,83
DFA334 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby
348,20
DFA335 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
25 305,00
DFA336 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
5 061,00
DFA337 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
30 380,00
DFA338 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
6 076,00
DFA339 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
23 801,67
DFA340 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
4 760,34
DFA341 PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 2Q. 2016
478,01
DFA342 TASR Spravodajský servis a monit. 03/16
996,00
DFA343 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Oprava IBS systému MZ SR
1 153,20
DFA344 Entrans s.r.o. Tlmočnícke služby
120,00
DFA345 Hl.mesto SR Miestny popl. KO 03/16
597,24
DFA346 Blueframe, s.r.o. Chod web stánky 1Q. 2016
716,40
DFA347 B.V.S. a.s. Vodné, stočné 03/16
463,63
DFA348 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 3/16
559,87
DFA349 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 3/16
327,40
DFA350 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 3/16
323,65
DFA351 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
290,40
DFA352 Faveo s.r.o Letenka
647,00
DFA353 Faveo s.r.o Letenka
419,00
DFA354 Mária Černá Príprava archívnych dokumentov pre SNA
1 000,00
DFA355 Entrans s.r.o. Tlmočnícke služby
384,00
DFA356 RESULTA s.r.o. Zab. funkčnej prevádzky IS 1.Q 2016
2 389,97
DFA357 RESULTA s.r.o. Konfigurácia a rekonfigurácia siete MZSR
2 520,00
DFA358 HOUR s.r.o. Školenie
230,40
DFA359 Fratričová Eva Čistenie kanalizácie
127,96
DFA360 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
2 211,60
DFA361 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
387,94
DFA362 PROMPT tlačiareň cenín a.s. Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov
1 488,00
DFA363 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS
25,32
DFA364 Entrans s.r.o. Tlmočnícke služby
120,00
DFA365 PROEKO BA s.r.o. Školenie
138,00
DFA366 RICOH Slovakia s.r.o. Oprava kopírky
2 156,40
DFA367 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
503,66
DFA368 LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov
643,00
DFA369 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
252,00
DFA370 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
763,00
DFA371 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
651,00
DFA372 Faveo s.r.o Letenka
415,00
DFA373 Faveo s.r.o Letenka
445,00
DFA374 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
587,66
DFA375 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
491,83
DFA376 Entrans s.r.o. Tlmočnícke služby
312,00
DFA377 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenájom rohoží 04/16
198,44
DFA378 European Academy Účastnícky poplatok- Workshop
3 067,82
DFA379 Straka Ján Služby 04/2016
985,00
DFA380 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
330,52
DFA381 MESTO SVIDNÍK Daň z nehnuteľnosti na rok 2016
452,54
DFA382 Mesto Poprad Daň z nehnuteľnosti na rok 2016
118,69
DFA383 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného Apríl 2016
103,15
DFA384 Robert Pecov Pravidelná štvrťročná prehliadka EPS
245,40
DFA385 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
910,56
DFA386 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
700,00
DFA387 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
571,52
DFA388 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
270,83
DFA389 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 04/2016
16 974,06
DFA390 SPP, a.s. Pred. plynu 05/2016
2 306,00
DFA391 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 05/16
6 000,00
DFA392 SL.INŠTITÚT INTERNÝCH AUDITOR. Školenie
285,00
DFA393 Faveo s.r.o Letenka
599,00
DFA394 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
743,00
DFA395 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 314,00
DFA396 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
648,00
DFA397 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Strav. lístky /2000 ks/
7 276,90
DFA398 CCN s.r.o. Servis softvéru 04/16
3 600,00
DFA399 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda,pl. poháriky 04/2016(SEPP)
34,78
DFA400 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda,pl. poháriky 04/2016
400,56