Tlačiť Späť

Domov

Uznané prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje na Slovensku

Lokalita
Zdroj (názov a označenie)
Záchyt (typ)
Aktuálne využitie
Tepl.vody °C
Minerali zácia mg/L
Právne predpisy + rozhodnutia
Obchodný názov
Baldovce PMZ Deák, BV - 1
vrt
plnenie
10,4
2153
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Baldovská
Polux, B - 4A
vrt
plnenie
13,4
3135
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Baldovská
Bardejovské Kúpele PLZ Hlavný
studňa
liečebný účel
10,0
5531
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Lekársky
prameň
liečebný účel
12,0
2054
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Herkules, S - 8
vrt
liečebný účel
12,0
6388
úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca 1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.
 
Napoleón, BJ - 18
vrt
liečebný účel
13,1
3816
úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca 1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.
 
Kolonádny, BJ - 19
vrt
liečebný účel
14,0
5654
úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca 1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.
 
Klára, BJ - 20
vrt
liečebný účel
14,5
1579
úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca 1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.
 
Anna, BJ - 21
vrt
liečebný účel
13,0
3318
úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca 1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.
 
Alžbeta, BJ - 24
vrt
liečebný účel
12,9
4125
úprava MZ SSR č. Z-4611-4616/1978-D/4 z 1. marca 1978, registrovaná v čiastke 31/1978 Zb.
 
František, BKH - 1
vrt
liečebný účel
10,0
5147
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Alexander, BKH - 3
vrt
liečebný účel
10,0
745
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Bojnice PLZ Starý prameň, Z-2
vrt
liečebný účel
49,9
732
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Jazero, BR - 2
vrt
liečebný účel
50,5
745
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
BR-3
vrt
liečebný účel
35,1
675
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Jesenius II, BR - 1
vrt
liečebný účel
46,2
678
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Brusno PLZ Ludvig
studňa
liečebný účel
14,5
2141
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Paula
studňa
liečebný účel
14,1
2167
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Ondrej, BC - 1,PMZ, PLZ
vrt
plnenie, liečebný účel
18,5
1957
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
Brusnianka
Ďumbier, PJ - 104
vrt
pitné účely - verejnosť
17,8
3083
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Budiš PMZ B - 5
vrt
plnenie
11,8
1717
vyhláška MZ SR č. č.2/2000 Z. z.
Budiš
B - 6
vrt
plnenie
13,0
2445
rozhodnutie č. 28669-133/2007/ŠKK
Budiš
Cígeľka PMZ CH - 1
vrt
plnenie
9,4
30873
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
Cigeľská
Čačín PMZ ČAM - 1
vrt
plnenie
15,7
2303
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Čerínska minerálka
Červený Kláštor PLV ČKB-2A
vrt
liečebný účel
8
1 031
rozhodnutie č. 17554-64/2010/ŠKK, právoplatnosť 2.11.2010
 
Čilistov PLZ FGČ - 1
vrt
liečebný účel
49,5
8671
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Číž PLZ Hygiea
studňa
liečebný účel
13,5
11652
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
BČ-5
vrt
liečebný účel
11,9
30019
rozhodnutie č. 06763-37/2009/ŠKK
 
Dudince PLZ Kúpeľný, S - 3
vrt
liečebný účel
27,3
5830
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
HVD - 1
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
27,6
5661
vyhláška MZ SR č.179/2000 Z.z.
 
Fiľakovo PMZ FHV - 1
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
19,0
1142
vyhláška MZ SR č.262/2003 Z. z.
 
Gánovce -Hozelec PMZ ŠHG - 1
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
23,8
3756
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Kamienka PMZ
Danka HK-1

vrt

plnenie
9,3
3450
rozhodnutie č. 03079-105/2015/ŠKK, právoplatnosť 23.9.2015
 
Kláštor pod Znievom PMZ KM - 1
vrt
plnenie
16,1
1899
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Kláštorná
Klokoč PMZ VBK - 1  
nevyužíva sa pozorovací zdroj
9,0
315,57
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Korytnica I PLZ Jozef
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
6,7
3525
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Klement, S - 7, PMZ
vrt
plnenie
9,8
3140
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Korytnica
Vojtech I
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
8,4
2914
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Vojtech II, S - 6
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
5,4
1499
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Žofia
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
6,2
3495
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Ľudovít, BJ - 2A
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
8,6
3317
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Antonín, S-2 , PMZ
vrt
plnenie
9,0
3293
rozhodnutie č. 09548-38/2009/ŠKK
Korytnica
Korytnica II PMZ HKV - 2, Fedorka
vrt
plnenie
7,8
2331,92
vyhláška MZ SR č.113/2002 Z. z.
24 Magna
Kováčová PLZ K-2
vrt
liečebný účel
46,2
2717
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Legnava PMZ LH-1
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
9,5
1646
vyhláška MZ SR č.144/2005 Z. z.
 
LH-2A
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
9,5
1116
rozhodnutie č. 14464-76/2009/ŠKK
 
LH-3
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
9,7
2418
rozhodnutie č. 14464-76/2009/ŠKK
 
LH-4
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
10,0
1599
rozhodnutie č. 14464-76/2009/ŠKK
 
LH-5
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
10,0
2212
rozhodnutie č. 14464-76/2009/ŠKK
 
Lipovce PMZ Salvator I - Cifrovaný, S - 1
studňa
plnenie
12,5
3178
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Salvator I
Salvator II, S - 2
studňa
plnenie
16,0
3776
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Salvator II
Liptovská Štiavnica PMZ Vitalita, LŠH - 1
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
20,0
3269
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Lúčky PLZ Valentína, BJ - 101
vrt
liečebný účel
31,4
3036
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
HGL-3
vrt
liečebný účel
35,2
2932
rozhodnutie č. 07377/2006/IKŽ
 
Ludrová PMV
vrt
plnenie
8
1 867
rozhodnutie č. 15786-64/2010/ŠKK, právoplatnosť 28.10.2010
 
Lúka PMZ Matúšov prameň, CC - 1
vrt
plnenie
11,6
520
vyhláška MZ SR č. 239/2005 Z. z.
Matúšov prameň
Martin Fatra II, BJ -2 PMZ
vrt
plnenie
12,1
2911
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
Fatra
BJ - 4, PMZ
vrt
plnenie
14,0
9354
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Fatra extra
Maštinec PMZ ST - 1, Grácia
vrt
plnenie
9,8
163
vyhláška MZ SR č.591/2004 Z. z.
Ave
HM - 1
vrt
plnenie
11,2
131
vyhláška MZ SR č.263/2003 Z. z.
Maštinská
Mníchová Lehota PMZ HG - 3
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
12,7
1082
vyhláška MZ SR č.287/2000 Z. z.
 
Mošovce PMZ MH - 1
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
15,6
1697,2
vyhláška MZ SR č. 477/2001 Z. z.
 
Nimnica PLZ B - 7
vrt
liečebný účel
13,0
6892
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
B - 8
vrt
liečebný účel
13,0
4234
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
B - 9
vrt
liečebný účel
14,9
3804
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Nová Ľubovňa PMZ LZ - 6, Veronika
vrt
plnenie
9,6
2875
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Ľubovnianka
SiSi HZ - 1,
vrt
plnenie
8,7
1700
rozhodnutie č. 00705-92/2015/ŠKK, právoplatnosť 28.7.2015

 miss+

Oravská Polhora PLV FPJ-1
vrt
liečebný účel
29
47 590
rozhodnutie č. 17573-80/2010/ŠKK, právoplatnosť 7.1.2011
 
Piešťany PLZ Trajan, V - 5
vrt
liečebný účel
63,5
1469
 
 
Cmunt, V - 1
vrt
liečebný účel
65,5
1482
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Hynie, V - 4A
vrt
liečebný účel
65,0
1469
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Beethoven, V - 7
vrt
pozorovací zdroj
67,4
1488
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Torkoš, V - 8
vrt
liečebný účel
65,3
1468
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Scherer, V - 9
vrt
pozorovací zdroj
67,5
1446
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Crato, V - 10
vrt
liečebný účel
59,6
1479
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Slovan, PS - 1
vrt
pozorovací zdroj
37,0
1614
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Sláv, PS - 2
vrt
pozorovací zdroj
40,0
1611
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Slovien, PS - 3
vrt
pozorovací zdroj
43,0
1571
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Slovák, PS - 4
vrt
pozorovací zdroj
43,2
1484
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Piešťany II PLZ VLÚ - 2
vrt
liečebný účel
17,0
1343
rozhodnutie č. 09549-11/2009/ŠKK
 
VLÚ - 3
vrt
liečebný účel
40,0
1345
rozhodnutie č. 03150-100/2015/ŠKK, právoplatnosť 12.8.2015
 
Piešťany III PLZ PM - 1, Magnólia
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
41,1
1461,47
vyhláška MZ SR č. 261/2003 Z. z.
 
Rajecké Teplice PLZ B - 1
spoločný
liečebný účel
37,4
743
úprava MZ SSR č. Z-2041-2050/1975-D/4 zo 16.júna 1975, registrovaná v čiastke 40/1975 Zb.
 
B - 2
 
liečebný účel


úprava MZ SSR č. Z-2041-2050/1975-D/4 zo 16.júna 1975, registrovaná v čiastke 40/1975 Zb.
 
B - 3
záchyt
liečebný účel


úprava MZ SSR č. Z-2041-2050/1975-D/4 zo 16.júna 1975, registrovaná v čiastke 40/1975 Zb.
 
BJ - 19
vrt
liečebný účel
34,2
654
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Kúpeľný, BJ - 22
vrt
liečebný účel
36,2
812
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Kúpeľný, BJ-22

vrt

plnenie

36,3

812

rozhodnutie č. 05167/2015/ŠKK

 
Santovka PMZ Santovka I, B - 6
vrt
plnenie
15
3271
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
Santovka
B - 15
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
12,5
2637
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Sklené Teplice PLZ Jozef
vrt
pozorovací zdroj
46,0
2512
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Banský
piscina
liečebný účel
39,1
2472
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Vojtech
prameň
pozorovací zdroj
37,5
2429
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Zipser, ST - 1
vrt
liečebný účel
52,1
2520
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Born, ST - 2
vrt
liečebný účel
51,4
2507
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Slatina PMZ BB-1
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
15,6
4312
úprava MZ SSR č. Z-2051-2053/1975-D/4 zo 16.júna 1975, registrovaná v čiastke 40/1975 Zb.
 
BB-2
vrt
plnenie
14,4
1766,8
úprava MZ SSR č. Z-2051-2053/1975-D/4 zo 16.júna 1975, registrovaná v čiastke 40/1975 Zb.
Slatina
Sliač PLZ Kúpeľný, I.A
vrt
liečebný účel
32,2
3728
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Štefánik
vrt
pitné účely - verejnosť
11,8
585,6
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Bystrica
vrt
pitné účely - verejnosť
21,2
3246,6
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Lenkey
vrt
pitné účely - verejnosť
22,3
3287,5
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Adam
vrt
pitné účely - verejnosť
22
3219,5
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Smrdáky PLZ Jozef - I, ST - II
vrt
liečebný účel
12,0
3601
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Jozef - II, Z - 1
vrt
liečebný účel
11,0
3712
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Socovce PMZ HV - 107/ A
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
16,7
1581
rozhodnutie č. 19994-87/2009/ŠKK
 
Starý Smokovec PMZ Smokovecká kyselka I, SK -1
vrt
plnenie
6,0
111
vyhláška MZ SR č.112/2002 Z. z.
Smokovecká kyselka
Sulín PMZ MS-1, Johanus
vrt
plnenie
7,8
5301
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Sulinka
Tornaľa PMZ HVŠ - 1
vrt
plnenie
16,6
2714
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
Gemerka
ŠB -12
vrt
plnenie
17,4
2697
vyhláška MZ SR č.162/2005 Z.z.
Maxia
Trenčianske Mitice PMZ MP - 1
vrt
plnenie
11,5
1687
vyhláška MZ SR č.2/2000 Z. z.
Mitická
Trenčianske Teplice PLZ Príma, P - 1
vrt
liečebný účel
38,1
2754
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Sina I, V - 2
vrt
liečebný účel
39,6
2734
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Sina II, V - 3
vrt
liečebný účel
39,6
2742
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Wernher, SB - 5
vrt
liečebný účel
38,2
2726
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Tomáš, TT - 2
vrt
liečebný účel
38,5
2756
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
Letný prameň, SB -3
vrt
pitné účely - verejnosť
38,1
2717
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
SB - 5A
vrt
nevyužíva sa pozorovací zdroj
21,4
2693,59
výnos MZ SR č. 694/1996-A z 11. marca 1996, registrovaný ako oznámenie č.117/1996 Z. z.
 
SB - 4A
vrt
​pozorovací zdroj
(plánovaný liečebný účel)
​38,8 ​2679 ​rozhodnutie č. S09617-2021-IKŽ-14; 63/2021/ŠKK zo dňa 29.4.2021 (právoplatnosť: 6.7.2021)
Turčianske Teplice PLZ Ľudový bazén
piscina
liečebný účel
41,2
1502
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Modrý bazén
piscina
liečebný účel
46,9
1499
úprava MZ SSR č. Z-2041-2050/1975-D/4 zo 16.júna 1975, registrovaná v čiastke 40/1975 Zb.
 
Kollár, B - 2
vrt
liečebný účel
45,2
1503
úprava MZ SSR č. Z-2041-2050/1975-D/4 zo 16.júna 1975, registrovaná v čiastke 40/1975 Zb.
 
Červený bazén
piscina
liečebný účel
41,2
1480
úprava MZ SSR č. Z-2041-2050/1975-D/4 zo 16.júna 1975, registrovaná v čiastke 40/1975 Zb.
 
Živena, TJ - 3
vrt
liečebný účel
46,9
1499
úprava MZ SSR č. Z-2041-2050/1975-D/4 zo 16.júna 1975, registrovaná v čiastke 40/1975 Zb.
 
TJ-20A
vrt
liečebný účel
42,8
1484
rozhodnutie č. 10448-11/2006/ŠKK
 
Vyšné Ružbachy PLZ VR - 2, Pri pošte
vrt
liečebný účel
20,0
3006
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
Izabela
vrt
liečebný účel
20,2
2774
vyhláška MZ SR č. 89/2000 Z. z.
 
plnenie -spotreb. balenie, distribúcia do obchod.siete (PMV a PLV)
liečebný účel - balneoterapia, pitná procedúra a pod.
PLZ - prírodné liečivé zdroje
PMZ - prírodné minerálne zdroje
PMV - prírodné minerálne vody
PLV- prírodné liečivé vody
 
Obchodný názov, pod ktorým sa PMV a PLV predávajú v obchod. sieti
 
PLZ -> PMZ
od 01.07.2013 platí prechodné ustanovenie § 50a ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z.,
na základe ktorého prírodná liečivá voda uznaná podľa doterajších predpisov a používaná na plnenie do spotrebiteľského balenia sa považuje za prírodnú minerálnu vodu podľa zákona.

Aktualizácia: 14.7.2021